Kategorie
Indeks osobowy Lasowic Małych

Mansfeld Fritz

NAZWISKO i imię (płeć): MANSFELD a. MROSEK(?) Fritz (M)
nazwisko panieńskie:
urodzony/a:
ochrzczony/a, wiara:
rodzice:
rodzeństwo:
zawarł(a) związek małż.:
współmałżonek:
dzieci:
mieszkał(a):
wykształcenie:
zawód / zajęcie: 1942 wykazany jako prowadzący gospodę i sklep rzeźniczy Lasowice Małe, tel. 55
zmarł(a):
pochowany/a:

Podobne osoby: Miska Fritz

Źródło

Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirektion, Oppeln 1942, Seiten 136-137