Kategorie
Powiat oleski, gmina Lasowice Wielkie

Mapa aktualna gminy

Legenda:
Lasy
Łąki
Cmentarze
Ogródki działkowe
Tereny i zabudowa przemysłowo-składowa
Wody
Zabudowa
Budynki zabytkowe; budynki użyteczności publicznej
Granice gminy Lasowice Wielkie
Granice sołectw gminy Lasowice Wielkie
Linia kolejowa, stacja
Linia kolejowa, przystanek
Numer linii kolejowej w regionalnym ruchu pasażerskim
Linia kolejowa, na której zlikwidowano ruch pasażerski
Linia kolejowa zlikwidowana
Przystanek PKS
Droga krajowa
Numer drogi krajowej
Droga wojewódzka
Numer drogi wojewódzkiej
Drogi inne
Skrajnia wysokości
Szpital
Hotel, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne
Schronisko młodzieżowe
Kemping
Kościół zabytkowy – drewniany
Kościół zabytkowy – murowany
Młyn
Pałac, dwór zabytkowy
Kaplica
Pomnik
Granice parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu
Rezerwat przyrody – florystyczny
Rezerwat przyrody – leśny
Użytek ekologiczny
Leśna Ścieżka Edukacyjna im. J. Goebla
Szlak turystyczny im. J. Jeziorowskiego
Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego
Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego – przebieg alternatywny dla rowerzystów
Apteka
Bank
Bar, restauracja
Poczta
Boisko; plac sportowy

Zwiedzamy gminę Lasowice Wielkie – propozycja trasy wycieczki

Do przedstawionej na powyższym schemacie propozycji pętli, liczącej ok. 60 km długości, pozwalającej turystom zmotoryzowanym na zwiedzenie najwartościowszych miejsc w gminie Lasowice Wielkie i jej najbliższej okolicy, można włączyć się w dowolnym miejscu.

Turyści rowerowi mogą dojechać koleją: linią R1 do przystanków Laskowice Oleskie lub Tuły, bądź linią R7 do stacji Olesno lub przystanku Stare Olesno. Na miejscu, z uwagi na własne bezpieczeństwo, powinni unikać przejazdów drogami krajowymi i wojewódzkimi, a korzystać z alternatywnych dróg niższych kategorii oraz leśnych i polnych.

Sprawne zwiedzenie gminy przez turystów pieszych, podróżujących środkami transportu zbiorowego, jest niemożliwe.