Kategorie
Lasowice Małe – Klein Lassowitz

Zdjęcia historyczne

Widokówki, karty pocztowe

Gruss von Dominium Klein-Lassowitz = Pozdrowienia z dominum Lasowice Małe. 1. Schloss = zamek, 2. Brennerei = gorzelnia, 3. Molkerei = mleczarnia, 4. Schmiede = kuźnia; widokówka z obiegu, pisana 21 grudnia 1905 r., nadawca Friedrich Czybik z matką Gruß aus Klein Lassowitz = Pozdrowienia z Lasowic Małych. 1. Fritz Miska’s Gasthaus = gospoda Fritza Miski, 2. Försterei = leśniczówka, 3. Schloß = zamek, 4. Ev[angelische] Schule = Szkoła Ewangelicka; widokówka z obiegu, pisana 30 listopada 1914 r., adresowana do Graz, Austria Schlosswalden OS. = Lasowice Małe na Górnym Śląsku. 1. Gasthaus zum goldenen Anker = gospoda „Pod złotą kotwicą” (Alfreda Miski), 2. Widok na zamek i siedzibę administracyjną majątku ziemskiego rodziny von Hohenlohe, 3. Kościół katolicki, 4. Leśniczówka rodziny von Hohenlohe; ok. lat 30./40. XX w. Gruß aus Schloßwalden, Kr. Rosenburg O.-S. = Pozdrowienia z Lasowic Małych w powiecie oleskim na Górnym Śląsku. 1. Gasthaus u. Fleischerei Fritz Miska = gospoda i sklep rzeźniczy Fritza Miski, 2. Kapelle = kaplica, 3. Kriegerdenkmal = pomnik dla uczczenia wojowników, 4. Schloß = zamek; widokówka z obiegu, pisana 5 września 1939 r.; w podpisie błąd literowy – zamiast Kr. Rosenburg powinno być Kr. Rosenberg Schlosswalden O.-S. Krs. Kreuzburg = Lasowice Małe na Górnym Śląsku w powiecie kluczborskim. 1. Gasthaus Alfred Milde = gospoda Alfreda Milde, 2. Bahnhof = dworzec kolejowy, 3. Kindergarten = przedszkole, 4. Dorfidyll = idylla na wiosce; ok. 1940 r.; w podpisie błąd edytorski – zamiast Krs. Kreuzburg powinno być Krs. Rosenberg; autor niniejszego przewidział złowróżbnie to, co rzeczywiście w 1999 r. stało się faktem
Kartka pocztowa z 1947 r., całostka 3 zł, nadana poczta Lasowice Małe (stempel prowizoryczny), odbiorca w Otwocku

Pieczęcie

Historyczny odcisk pieczęci *Gemeinde Klein-Lassowitz Kreis Rosenberg* [Gmina Lasowice Małe w powiecie oleskim], ok. 1840 r. Historyczny odcisk pieczęci Standesbeamter in Klein-Lassowitz, Kr. Rosenberg O/S. [Urząd Stanu Cywilnego w Lasowicach Małych w powiecie oleskim na Górnym Śląsku]; dok. z 6 maja 1935 r. Historyczny odcisk pieczęci Standesbeamter in Klein-Lassowitz, Kr. Rosenberg O/S. [Urząd Stanu Cywilnego w Lasowicach Małych w powiecie oleskim na Górnym Śląsku]; ok. 1935-36 r. Historyczny odcisk pieczęci Standesamt Schloßwalden Krs. Rosenberg O/S. [Urząd Stanu Cywilnego w Lasowicach Małych w powiecie oleskim na Górnym Śląsku); dok. z 10 lutego 1937 r. Historyczny odcisk pieczęci okrągłej Szkoły Podstawowej w Lasowicach Małych
Historyczny odcisk stempla dziennego Urzędu Pocztowego w Lasowicach Małych Historyczny odcisk pieczęci Urzędu Gminy Lasowice Wielkie z siedzibą w Lasowicach Małych Historyczny odcisk pieczęci OSP w Lasowicach Małych Historyczny odcisk pieczęci PGR w Lasowicach Małych

Dokumenty

Komunikat o włączeniu ziem Śląska Opolskiego do Polski Rozporządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 stycznia 1945 r. o ustaleniu brzmienia urzędowego nazw miejscowości na obszarze Ziem Odzyskanych Śląska Opolskiego Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie opolskim
Uchwała Gminnej Rady Narodowej w Lasowicach Wielkich z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie nadania nazw ulic i placom