Kategorie
Powiat oleski, gmina Lasowice Wielkie

Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin

„Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” to tytuł jednego z wielu projektów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, propogującego niemieckie dziedzictwo kulturowe na Górnym Śląsku. Stanowił on odpowiedź na polską propagandę, budującą przez dziesięciolecia – zwłaszcza pośród społeczeństwa polskiego, zamieszkującego dawne tereny niemieckie – negatywny wizerunek przeszłości. Projekt, finansowany z niemieckich środków budżetowych, współorganizowały lokalne władze samorządowe oraz koła DFK. W realizacji jego celów przygotowano szereg spotkań na terenie uczestniczących w nim gmin.

Założeniem projektu było „zaszczepienie” jego celów na trwałe w lokalnej społeczności oraz kontynuacja, jakby „siłą bezwładności”, samodzielnie przez instytucje samorządowe. Pierwszym powiatem, który przystąpił do projektu, był powiat oleski. W czasie spotkań wielokrotnie podejmowano tematy trudne i kontrowersyjne dla byłego pogranicza. Należały do nich zagadnienia poruszające przebieg II wojny światowej oraz wzajemne relacje mieszkańców obu stron granicy po 1945 roku. Były to sprawy bolesne i często nie wypowiadane publicznie.1

W 2004 r. cykl „Historii lokalnej” odbył się również w gminie Lasowice Wielkie.

L.p. Termin Miejsce Działanie
1 7 marca 2004 Chocianowice Wykład „Gmina Lasowice w ziemi olesko-kluczborskiej, w Górnym Śląsku i Europie Środkowej” (Wojciech Czech)
2 4 kwietnia 2004 Tuły Wykład „Szlakiem drewnanych kościołów na terenie Gminy Lasowice Wielkie” (Jerzy Gorzelik)
3 23 maja 2004 Lasowice Małe Wykład „Wydarzenia roku 1945 w gminie Lasowice Wielkie: przesiedlenie / wypędzenie”
4 20 czerwca 2004 Lasowice Wielkie Wykład „Szczególna rola kościoła ewangelickiego na ziemiach oleskich/kluczborskich”
5 6 listopada 2004 Gronowice Wykład „Pisarze górnośląscy związani z ziemią kluczborsko-oleską: G. Freytag, H. Lipinsky-Gottersdorf, V. von Bethusy-Huc, H. Piontek”
6 4 grudnia 2004 Laskowice Wykład „Rody szlacheckie – von Dombrowka, von Blacha, von Hohenlohe-Ingelfingen”
7 15 stycznia 2005 Chocianowice Wykłady „Mniejszość niemiecka w gminie Lasowice Wielkie”
8 14 kwietnia 2005 Lasowice Wielkie
9 5 czerwca 2005 Wędrynia Wykład „Nobliści śląscy”
10 19 czerwca 2005 Jasienie Wykład „Plebiscyt i powstania śląskie. Przebieg oraz ich konsekwencje dla Polski i Niemiec”
11 3 września 2005 Szumirad Wycieczka z przewodnikiem „Dawne hutnictwo na terenie gminy Lasowice Wielkie”

Ponadto staraniem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 27 maja 2004 r. do Lasowic Małych zawitało objazdowe kino niemieckie. Wyświetlono nakręcony w 1932 roku film produkcji niemieckiej „Das blaue Licht” [„Niebieskie światło”] w reżyserii Leni Riefenstahla.

Projekt „Historia lokalna” kontynuowany jest w powiecie oleskim do dzisiaj. Niestety z pominięciem gminy Lasowice Wiekie, która w końcu do niego formalnie już nie należy. Zamierzenie kontynuacji projektu „Historia lokalna w gminie Lasowice Wielkie” znalazło się w programie wyborczym przegranego kandydata na wójta tej gminy w wyborach samorządowych 2006 roku, startującego z listy KW Mniejszość Niemiecka – Rudolfa Gerlica.

Przypisy

1 – Z opracowania R. Płaczek-Zielonki, koordynator projektu w powiecie oleskim