Mapa kościołów

Olesno
Data poświęcenia Kościoła Krzyża Chrystusowego:
3 maja 1851r.
Znajduje się w Oleśnie
przy ul. Henryka Brodatego 1.

Lasowice Małe
Data poświęcenia Kaplicy:
25 października 1932r.
Znajduje się w Lasowicach Małych
przy ul. Odrodzenia 23.

Zawadzkie
Data poświęcenia Kościoła Marcina i Katarzyny Luter:
20 września 1894r.
Znajduje się w Zawadzkiem
przy ul. Opolskiej 21.

Fosowskie
Data poświecenia Kościoła:
1 listopada 1928r.
Znajduje się w Fosowskiem
przy ul. Księdza Czerwonki 59. 

Lasowice Wielkie
Data poświęcenia Kościoła
ap. Piotra i Pawła:
29 czerwca 1866r.
Znajduje się w Lasowicach Wielkich
pod numerem 73.