www.lasowice.euOstatni raz o Dniach Lasowic Małych
Lasowice Małe – Klein Lassowitz

Bo ludzie lubią zakazy, więc tym bardziej drażnią ich ci, którym one przeszkadzają.
J. Korwin-Mikke dla „NTO”Dziękujemy za wszystkie głosy dotyczące ostatnich zdarzeń związanych z Lasowicami Małymi. Z nich wyłania się obraz niepełnego zrozumienia zaistniałej sytuacji i wymieszania wątków. Pragniemy zatem powrócić, po raz ostatni, do tematu I Dni Lasowic Małych i spraw pobocznych, które przypadkowo lub nie zbiegły się w czasie, aby wyjaśnić pewne, aczkolwiek z pewnością nie wszystkie niejasności.

Po pierwsze. Strona internetowa www.lasowice.eu jest projektem zależnym wyłącznie od zespołu redakcyjnego, w składzie którego nie było i nie ma przedstawicieli samorządu lokalnego. W 2007 r. zwróciliśmy się osobiście do radnego Lasowic Małych z prośbą o współredagowanie strony. Argumentowaliśmy to podniesieniem jakości projektu, poprzez udział w nim osoby o – naszym zdaniem – dużym autorytecie lokalnym. Dziś uważamy, że ten akces z pewnością poprawiłby też przepływ informacji pomiędzy wyborcami a ich przedstawicielem, co z kolei ograniczyłoby możliwość powstawania wszelkich niedomówień. Ubolewamy, że propozycja ta do dnia dzisiejszego pozostała bez odpowiedzi.

Po drugie. Powiązanie niektórych osób zespołu redakcyjnego z organizacją I Dni Lasowic Małych jest następujące. To od autorów www.lasowice.eu wyszła propozycja przeobrażenia majowego festynu strażackiego w imprezę cykliczną pod nazwą Dni Lasowic Małych. Inicjatywa ta miała w swym założeniu wzmocnić rangę święta, w konsekwencji podnieść atrakcyjność wsi, jako tylko jeden z elementów nieoficjalnego programu jej rozwoju. W istocie I Dni Lasowic Małych miały odbyć się już w zeszłym roku. Wówczas tego zamiaru nie udało się zrealizować. To akurat wyszło na dobre. W międzyczasie koncepcja mogła dojrzeć a pomysłodawcy zaczerpnąć nowych doświadczeń organizacyjnych. Krok po kroku w zupełnym spokoju, bez niczyjego wtrącania się, trwały starania o inaugurację imprezy w 2008 roku. I one zmaterializowały się, na dość wysokim poziomie. Największy w tym udział prezesa „stowarzyszenia OSP” w Lasowicach Małych (kiedyś napisalibyśmy tylko „OSP”, o czym poniżej), który w szczególności intensywnie poszukiwał sponsorów. Nad uzgodnieniami poszczególnych punktów programu i ich jakością pracowaliśmy wspólnie, jedynie co zasięgając dyskretnie opinii zainteresowanych mieszkańców wsi. Wszystko to na koszt własny. Wówczas cieszyliśmy się, że możemy coś przyłożyć się ku temu, by inni mieli z tego pożytek.

Gdy wszelkie szczegóły organizacyjne zostały już dopracowane a bilans budżetowy imprezy – przy drobnym skredytowaniu1 – zagwarantowany, prezes OSP, choć nieprzymuszony statutem zarządzanego podmiotu, przedstawił sprawozdanie ze swych działań społeczności lokalnej. Ogół był zadowolony z podjętej inicjatywy i jej formy a zwłaszcza z tego, że ktoś – zresztą zgodnie ze swoimi obowiązkami – przygotował konkretny produkt, nie zmuszając do angażowania się w niego innych osób. Reakcji dwóch osób (dla przypomnienia: w Lasowicach Małych zameldowanych jest ok. 550 mieszkańców) nie był w stanie nikt przewidzieć. Ci ludzie wykazali się podejściem odwrotnym, to jest postawili sprawę w ten sposób, że została ona dokonana za ich plecami. W efekcie, wykorzystując pełnione funkcje i wynikającą z nich pozycję społeczną, zawetowali całość imprezy. Na nic zdał się głos: „Jak to, wszędzie się potrafią bawić, tylko nie u nas!” Pierwsza relacja, jaka do nas dotarła, brzmiała: „I Dni Lasowic Małych odwołane.” Dlaczego? „Bo tak.” Do dziś nie poznaliśmy reakcji innej osoby funkcyjnej, która postanowiła dyplomatycznie unikać kontaktów.

Od tego momentu sprawa być albo nie być I Dni Lasowic Małych, a zarazem całej wsi, stała się dla nas przynajmniej obojętna. Ale nie dla ogółu jej mieszkańców. Młodzi strażacy – w końcu to głównie w hołdzie dla nich te dwa dni zabawy, jako skromne podziękowanie za całoroczną służbę – wykazali się podejściem nad wyraz prostym. „Albo festyn, albo wypisujemy się ze straży.” Ten spontaniczny moment uratował imprezę. Zanim to się stało, zdążyły pójść rezygnacje do podmiotów, które miały zapewnić oprawę programową, rozpoczęto też zwroty pieniędzy sponsorom. Nie wiemy, czy kolejarzom z Kuniowa, którzy – jak wielu innych – na własny koszt zdecydowali się wesprzeć imprezę, w końcu ktoś powiedział, z jakiej jeszcze przyczyny odwołano ich udział.

Po całym tym zamieszaniu nazwanie imprezy, która odbyła się w dniach 10–11 maja 2008 r., Pierwszymi Dniami Lasowic Małych, naszym zdaniem było sporym nadużyciem. Zebraliśmy cięgi za to, że naciągnęliśmy niektórych na sponsoring, a innych na huczne święto. Z czym musimy się pokornie zgodzić. Może wówczas, „na gorąco”, należało obwieścić światu prawdę, a nie trwać w milczeniu. Tylko jak było wyjaśnić komuś, kto o zaścianku czytał tylko z przymusu u Mickiewicza, że 3 osoby potrafią się przeciwstawić 550?

Po trzecie. Sprawa organizacji konkursu przez Urząd Gminy Lasowice Wielkie na dotację do imprez sportowych jest naszym zdaniem kwestią zbieżną z powyższym. Wspólnym mianownik widzimy we wniosku prezesa stowarzyszenia OSP w Lasowicach Małych z lutego br. o wsparcie finansowe organizacji I Dni Lasowic Małych. Wnioskodawca, wykazując się zrozumieniem ograniczeń budżetowych oraz unikając posądzeń o nadużywanie swej pozycji, odstąpił niejako w zamian od uczestnictwa w wymienionym konkursie. Jednak pismo to pozostało bez formalnej odpowiedzi. Czarę goryczy przelało stwierdzenie wójta na łamach „NTO”, który potwierdził skreślenie z mapy stowarzyszenia małolasowickiego, mimo że dwa dni wcześniej bawił – mamy nadzieję, że dobrze – na zorganizowanej przez nie imprezie. Na I Dniach Lasowic Małych bawili również wszyscy ci, którzy z kolei dwa tygodnie wcześniej skarcili organizatora za podejmowanie działań niepobłogosławionych.

Po czwarte. Sprawa rezygnacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie z ubiegania się o wsparcie z budżetu samorządu lokalnego na działalność Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury w 2008 r. jest naszym zdaniem kwestią całkowicie od powyższego niezależną. To dopiero wójt w swej wypowiedzi dla „NTO” połączył ją ze sprawą konkursu na środki finansowe przeznaczone na organizację imprez sportowych, w przełożeniu również na organizację I Dni Lasowic Małych. Na marginesie sami jesteśmy ciekawi miny wójta w świetle postawy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na przekór animozjom lokalnym, kierując się jedynie oceną merytoryczną wniosku, postanowił ponowić w bieżącym roku wsparcie dla LDTiK. Gwoli formalności przypomnieć należy, że określoną sumę na działalność LDTiK przekazał również Bank Spółdzielczy w Namysłowie, co dla wszystkich zainteresowanych rozwojem placówki było dość dużym, ale bardzo pozytywnym zaskoczeniem.

Jest jeszcze jeden aspekt tematu, z którego warto zdać sobie sprawę. Organizacja I Dni Lasowic Małych – tak nam się wydaje – przełamała bariery lasowicko–kluczborskie. W tej materii pomógł akurat sam wójt, który na łamach „Samorządowca” (dodatek „Kulis Powiatu Kluczbork–Olesno”) wyjawił, jak to dobrze ułożyła się współpraca gminy wielkolasowickiej z samorządem powiatu kluczborskiego. Pomyśleliśmy: skoro tak, dlaczego by nie skorzystać z tej dobroci? Jeszcze niedawno planowaliśmy przeprowadzenie na łamach www.lasowice.eu wirtualnego święta 10-lecia aneksji kluczborskiej, na wzór wymyślonego przez „NTO” 10-lecia obrony Opolszczyzny. Dziś wycofujemy się z tego, naturalnie pozostając w pełnym poszanowaniu dla faktów historycznych, w tym dla wielowiekowej przynależności Lasowic do Olesna. Dziś cieszymy się z tego, że starosta kluczborski po raz pierwszy potraktował Lasowice Małe tak, jak każdy samorząd powinien traktować wszystkie podmioty na swoim terenie. Mamy nadzieję, że ten stosunek nie ulegnie zmianie a wręcz przeciwnie, że współpraca ta będzie się namacalnie zacieśniała, ku obopólnej korzyści.

Podsumowanie. Tydzień–dwa i wszystko wróci do utartej normy. Znów będą festyny w Chocianowicach, Chudobie, Gronowicach, Jasieniach, Laskowicach i Lasowicach Wielkich. W tych samych będą programy rozwoju, wspólne działania. Będą pieniądze, media, może nawet turyści – czego im wszystkim z całego serca życzymy. Jeden nie będzie musiał chować się przed drugim za zamkniętymi drzwiami a jedyną rozrywką wszystkich nie będzie zaś tylko knajpa.

W Lasowicach Małych będzie spokój i jeszcze raz spokój. Czegóż można chcieć więcej?

Aż się boimy wspominać, by znowu ktoś od naszych pomysłów nie dostał zawału serca, do organizacji jeszcze czego przymierzaliśmy się w Lasowicach Małych. Planowaliśmy m.in. budowę rynku w centrum wsi (strona finansowa takiego przedsięwzięcia byłaby w obecnych uwarunkowaniach najmniejszym problemem), wykreowanie kompleksowego produktu turystycznego w oparciu o dysponowany potencjał i walory wsi („Spędź dzień albo dwa w Lasowicach Małych”, w różnych wariantach), cykliczną organizację imprez kulturalnych (Dni Lasowic Małych, dożynki), utrwalanie dziedzictwa kulturowego („Historia lokalna...”, przypomnienie i uhonorowanie postaci wybitnego syna Lasowic Małych Christiana Minkusa, utworzenie izby pamięci, wydanie dość bogato opracowanej monografii wsi), wzmocnienie promocji wsi m.in. poprzez nadanie insygniów i logo czy wydawnictwo lokalnego miesięcznika prasowego na wzór „Gazety Lasowickiej”...

To i tak nic ponadto, co zapisano w oficjalnych programach rozwoju niektórych innych sołectw gminy wielkolasowickiej (dostępne w BIP-ie UG). Ich mottem nie jest hasło „po co to komu”. Nie do nas zatem pytanie, czy w przyszłym roku odbędą się II Dni Lasowic Małych. My ze swojej strony temat zamykamy definitywnie.AGS

1 – Mimo tak okrojonego programu Pierwszych Dni Lasowic Małych, skredytowanie imprezy zostało zbilansowane z powodzeniem.

Dodane dnia 17.05.20081357 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code