www.lasowice.euW Kościele Chrześcijańskim rozpoczął się Czas Pasyjny (Czas Postu)
Powiat kluczborski, gmina Lasowice WielkieCzas Pasyjny 2009 – Upamiętanie
„Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii” (Mar.1,15b)*

Może wydaje się, nam chrześcijanom XXI wieku, że to wezwanie Jezusa Chrystusa nas nie dotyczy. Może, ktoś uważa, że te słowa nie dotyczą ludzi nawróconych, odrodzonych, którzy przyjeli do swojego serca Pana Jezusa. Ale te słowa z Ewangelii Marka, słowa Zbawiciela, są dziś bardziej aktualne, niż gdy przemawiał On do Izraelitów, około 2.000 lat temu. Wezwanie: „Upamiętajcie się i wierzcie ewangelii”, jest skierowana do nas dziś, tu i teraz! Jest ono skierowane do grzeszników, a wszyscy nimi jesteśmy: „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”

Lektura Pisma Świętego w różnych tłumaczeniach pokazuje, że w Biblii występują trzy synonimy na określenie tego samego pojęcia, które w greckim oryginale Nowego Testamentu brzmi metanoein. W Biblii Warszawskiej, jest ono tłumaczone jako upamiętanie, w Biblii Tysiąclecia tłumaczone jest jako nawrócenie, a w starym tłumaczeniu, tzw. Biblii Gdańskiej, jako pokuta.

Widać to bardzo wyraźnie, gdy porównujemy różne przekłady Ewangelii Marka 1,15:
• Biblia Warszawska – „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.”
• Biblia Tysiąclecia – „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”
• Biblia Gdańska – „Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangielii.”

Tak samo wyglądaja tłumaczenia Ewangelii Łukasza 13,3, gdzie Jezus Chrystus mówi:
• Biblia Warszawska – „Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.”
• Biblia Tysiąclecia – „Powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.”
• Biblia Gdańska – „Mówię wam: i owszem, jeźli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie.”

W kontekście biblijnym „upamiętanie”, „nawrócenie” lub „pokuta”, oznaczają to samo, czyli radykalną zmianę, która zachodzi w człowieku, w jego sposobie postępowania i myślenia. Upamiętanie oznacza o wiele więcej niż odczuwanie żalu za popełnione grzechy.

Wezwanie do nawrócenia były kierowane do ludzi zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie:
• „Nawróćcie się, odstępni synowie - mówi Pan - bo Ja jestem waszym Panem,…” (Jr 3,14)
• „Tak mówi Wszechmocny Pan: Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swych obrzydliwości.” (Ez 14,6)
• „Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!” (Jl 2,12-13)
• „I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.” (Łk 24,46-47)
• „A Piotr rzekł do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dz 2,38)
• „Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,…” ( Dz 3,19)

„Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii” to wezwanie do całkowitej zmiany dotychczasowego życia, odwrócenie się od tego jak żyliśmy dotychczas. Upamiętanie polega na odwróceniu się od grzechu i zwróceniu się ku świętości.

Upamiętanie, jest dziełem Boga w nas. Poprzez łaskę uprzedzającą działa Bóg ukazując człowiekowi jego stan i sytuację: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im Chwały Bożej” (Rz 3,23)
Upamiętanie, to odpowiedź człowieka na łaskę uprzedzającą, po której może on prowadzić zwycięskie życie i następuje ono po stanowczej, jednoznacznej i świadomej decyzji.
Po upamiętaniu, według ks. Jana Wesleya, gdy człowiek odpowiada na łaskę uprzedzającą uzyskuje wiarę „sługi”. Na tym etapie wędrówki z Bogiem, pragniemy przypodobać się Stwórcy poprzez pobożne czyny, gorliwość w modlitwie,… Wierzymy ponieważ obawiamy się gniewu i sądu Bożego.

Dopiero na kolejnym etapie życia wiary, gdy przechodzimy ze śmierci grzechu do życia dzięki ofierze Jezusa na Golgocie, działa łaska usprawiedliwiająca. Wtedy uzyskujemy „wiarę syna”. Wierzymy, nie obawiając się już gniewu Boga, ale wiemy, że jest On kochającym nas Ojcem i że:
• „Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rz 6,23)
• „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Ef 2,8-9)

Nadal jesteśmy grzesznikami, chociaż już usprawiedliwionymi dzięki ofierze, jaką za nasze grzechy złożył na Golgocie Jezus Chrystus. Nad ludźmi wierzącymi grzech już nie panuje, ale trwa w sercach chrześcijan. A
ponieważ grzech nadal trwa, jest więc obecny w życiu człowieka wierzącego i dlatego wezwanie Jezusa: „Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii” jest wciąż aktualne, nawet dziś w chrześcijańskiej Polsce. Człowiek wierzący także potrzebuje upamiętania, nawrócenia, pokuty.

Ks. Jan Wesley w swoich kazaniach tak mówi o tej sytuacji:
• „Dlatego właśnie świadomość wszelkiego grzechu trwającego w sercu wierzącego jest tym, co nazywamy upamiętaniem, które jest cechą charakterystyczną tych, co dostąpili usprawiedliwienia.”
• „Jak wiele różnego rodzaju grzechów wkrada się nawet do najlepszych relacji ludzi wierzących! Świadomość tego stanowi kolejny przyczynek do upamiętania, które charakteryzuje tych, co dostąpili usprawiedliwienia.”
• „Po doświadczeniu usprawiedliwienia polega więc upamiętanie na poczuciu świadomości własnych grzechów, której, jeśli nam brakuje, żadna miarą nie jesteśmy w stanie posunąć się ani o krok do przodu.”
• „Dzięki upamiętaniu odczuwamy grzech, który wciąż trwa w sercach naszych, towarzysząc naszym słowom i uczynkom… Dzięki upamiętaniu bezustannie świadomi jesteśmy, ze za wszystkie nasze słowa, czyny i postawy zasługujemy na karę. Przez wiarę wiemy, że nasz orędownik u Ojca, [którym jest Jezus Chrystus] nieustannie wstawia się za nas, przez co stale odwraca od nas wszelkie potępienie i karę.”

Tylko przez upamiętanie i poznanie Jezusa Chrystusa, gdy „żyję już nie ja, tylko żyje we mnie Chrystus”, tylko w takiej sytuacji jesteśmy w stanie podążać drogą uświęcenia i sprostać wyzwaniom i problemom, przed którymi stajemy każdego dnia.
Od nas zależy, czy Bożą łaskę, Bożą miłość, ofiarę Jezusa na Golgocie przyjmiemy, czy też ją odrzucimy, pozostając głusi na wezwanie Jezusa.
Ten kto odrzuca Jezusa i Jego ofiarę, odrzuca zbawienie, tym samym nie może liczyć na łaskę Boga. Wezwanie Jezusa Chrystusa do upamiętania, to prośba Boga do człowieka, aby pozwolił się ocalić.
Nie ma takiego człowieka, któremu Bóg nie daje dziś szansy na nawrócenie. Jednak bez upamiętania, bez pełnej ufności wiary w której całkowicie polegamy na łasce Boga nie mamy żadnej szansy na wejście do Królestwa Bożego.

* Cytaty pochodzą z Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975 (Biblia Warszawska)
Ks. Krzysztof Wolnica Parafia Ewangelicko-Metodystyczna we WrocławiuKs. Krzysztof Wolnica i Ks. Ryszard Pieron
xrp

Dodane dnia 26.02.20092181 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code