www.lasowice.euKomiskja Rewizyjan Parafii
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice WielkieW Lasowicach Małych, dnia 12 stycznia 2010r. odbyło się posiedzenie Parafialnej Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:
Zagajenie Modlitwa
1. Sprawdzenie prawidłowości księgowania Przychodów i Rozchodów Parafii
za 2009 roku.
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji kasy parafialnej za 2009 rok.
3. Przegląd Protokołów z Posiedzeń Rady Parafialnej.
4. Przegląd Ksiąg Wieczystych Parafii.
5. Sprawdzenie stanu gromadzenia i przechowywania wszelkich dokumentów
Parafialnych przez kancelarię parafialną,
6. Przegląd Dokumentów Bankowych Parafii.
7. Dyskusja.
8. Przegląd dokumentów dotyczących prowadzenia Lasowickiego Domu Tolerancji i
Kultury w związku z pozyskiwaniem z zewnątrz środków finansowych na ten cel.
9. Wniosek o udzielenie lub nie Absolutorium Radzie Parafialnej za 2009 rok.
10. Zakończenie - modlitwa

Przebieg spotkania był zgodny z porządkiem posiedzenia
Sprawdzono prawidłowości Księgowania Przychodów i Rozchodów Parafii w roku 2009.
Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Brygidy Pieron prowadzącej księgowość
Parafialną, oraz ks. Ryszarda Pieron Proboszcza Parafii.
Wyrywkowo sprawdzono prawidłowość prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów
Parafii, oraz segregatory dokumentacji Przychodów i Rozchodów. Sprawdzono, także dokumentację Bankową Parafii. Podczas kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną sprawdzano także prawidłowość prowadzenia zapisów księgowych dotyczących prowadzenia Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Sprawdzono Protokoły z odbytych Posiedzeń Rady Parafialnej, nie stwierdzono niejasności w protokołowaniu. Nastąpił także, przegląd Ksiąg Wieczystych Parafii i innych dokumentów Parafialnych. Stwierdzono prawidłowy sposób dokonywania wpisów metrykalnych, oraz przechowywania dokumentacji Urzędu Stanu Cywilnego i innej dokumentacji metrykalnej i parafialnej, następnie nastąpiła wspólna dyskusja.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Absolutorium Radzie Parafialnej
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie za 2009 r.Dodane dnia 14.01.20101199 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code