www.lasowice.euUroczystości 160 lat Kościoła w Oleśnie
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice WielkieSłowo powitania wypowiedziane przez Proboszcza Parafii
Serce pełne radości i wdzięczności chciałoby wszystkich przybyłych Gości powitać imiennie i godnie szanując stanowiska, urzędy jakie piastują i tytuły jakie im przynależą. Pokora i wdzięczność kierowana do Pana Kościoła, każe nam jednak serce pełne wdzięczności nade wszystko kierować w stronę Jezusa Chrystusa, którego Duch jest wśród nas obecny i dla chwały Imienia Jezusa wzniesiona została ta świątynia. A Boże Błogosławieństwo tak samo na każdego z nas jest wylewane. Wszystkich Gości, nie wymieniając ich i nie wyliczając serdecznie witamy, bardzo dziękujemy za przybycie, udział i uświetnienie dziękczynnego nabożeństwa, podczas którego najwyższą chwałę i cześć oddajemy Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu Chrystusowi, który jest Panem Kościoła.
Dlatego, dziękczynne nabożeństwo Jubileuszu 160 - lecia wmurowania kamienia węgielnego dla Kościoła ewangelickiego w Oleśnie, rozpocznę przypomnieniem ostatniej strofy wiersza napisanego przez księdza Leopolda Polko:
Stoję tu na chwałę Chrystusa;
Niechaj [tu] przychodzi [ten], kto szuka Jezusa!Czytaj więcej na luteranie.pl.

Czytaj więcej na regiopedia.pl.

Galeria

Dawne dzieje.
Reformacja objęła ziemię oleską w bardzo niewielkim stopniu, a wyznanie katolickie pozostało głównym wyznaniem miejscowej ludności. Na podstawie protokołu wizytacyjnego z 1720 r. można stwierdzić, że w Oleśnie żyło wówczas 28 ewangelików. W ciągu następnych kilkunastu lat ich liczba znacznie wzrosła. Przyrost ten spowodowany został napływem ludności niemieckiej, który nasilił się po przyłączeniu w 1742 r. Śląska do Prus. Prawdopodobnie już w 1742 r. zorganizowany został zbór miasta Olesna, przy czym jego członkowie należeli do parafii kluczborskiej. Wraz ze wzrostem liczby ewangelików w Oleśnie zaistniała potrzeba budowy szkoły. I ona spełniła się w 1793 lub 1794 r. Wówczas zapisało się na naukę 30 uczniów. Z czasem doszły dzieci rodzin katolickich i żydowskich. Szkoła ta, znana z wysokiego poziomu kształcenia, przez długie lata stanowiła oparcie dla oleskiej wspólnoty ewangelickiej. Wykształciła wielu światłych Ślązaków, jak Felixa Rendschmidt.3 listopada 1787 r. konsekrowano uroczyście pierwszy kościół ewangelicki na ziemi oleskiej. Powstał on w Biskupicach, dzięki właścicielowi tej wioski - Christianowi Gotliebowi hrabiemu von Jordan. Z chwilą otwarcia ewangelickiego kościoła w Biskupicach wierni tego wyznania, rozproszeni po całej ziemi oleskiej, przyporządkowani zostali tej parafii. Również członkowie oleskiej wspólnoty od 1787 r. podlegali pastorowi Biskupic. Pierwszym ewangelickim duchownym obsługującym ten kościół został Marcin Ludwik Juske. 17 lipca 1828 r. wspólnota ewangelicka miasta Olesno wystosowała list do króla Prus - Fryderyka Wilhelma III (1797-1840), prosząc w nim władcę o finansową pomoc przy budowie własnego kościoła. 13 października następnego roku król, w liście przesłanym do zboru oleskiego, zobowiązał się do przekazania 300 talarów w przypadku erygowania samodzielnej parafii ewangelickiej w tym mieście. Zamierzenie budowy kościoła odłożono więc na czas późniejszy. W 1845 r. na zaproszenie burmistrza Knoblaucha (1839-1845) przybył z Wrocławia do Olesna kandydat nauk teologicznych - Leopold Polko. Urodzony 15 sierpnia 1815 r. w Opawicy koło Głubczyc znał potrzeby śląskich ewangelików. Zatrudniony jako nauczyciel domowy w rodzinie burmistrza, Polko stanął równocześnie na czele oleskiej wspólnoty ewangelickiej. W niedzielę 3 sierpnia 1845 r. odprawił on pierwsze nabożeństwo w tym mieście, które odbyło się w sali oleskiego hotelu "Król Prus". Jeszcze tego samego roku Leopold Polko powołał komitet budowy kościoła i zarządził zbiórkę pieniędzy na ten cel. Według wstępnych obliczeń należało zebrać 4000 talarów cesarskich (jako kapitał hipoteczny), lecz w krótkim czasie było to niemożliwe. Nowy burmistrz Reichert (1845-1851) zobowiązał się do udzielenia pomocy przy realizacji tego przedsięwzięcia.
Zgodnie z jego obietnicą miasto podarowało na ten cel plac wielkości 3 mórg (ok. 1,75 ha), którego część przeznaczona była na budowę plebani oraz na ogród przylegający do niej. O przyznanie tego terenu ewangelikom postarał się jeszcze poprzedni burmistrz - Knoblauch. Plac ten znajdował się wówczas na części starych wałów, przekształconych przed kilku laty w promenadę. Równocześnie z powołaniem oleskiego komitetu budowy kościoła, Leopold Polko rozpoczął starania o uzyskanie zgody na odprawianie nabożeństw w świątyni katolickiej. W tym celu oleska wspólnota ewangelicka zwróciła się do biskupa wrocławskiego - Melchiora barona von Diepenbrock (1845-1853) - prosząc go o wyrażenie zgody na wspólne użytkowanie z katolikami kościoła pw. Ciała Chrystusowego, położonego na Małym Przedmieściu. W 1847 r. biskup Melchior pozytywnie ustosunkował się do tej prośby, zastrzegając jednak, że nabożeństwa ewangelickie mogą odbywać się tylko raz w miesiącu. Ewangelicy olescy zobowiązali się do rocznej opłaty w wysokości 20 talarów, które miały być przeznaczone na utrzymanie tego kościoła. Magistrat oleski zaakceptował takie warunki, a ksiądz proboszcz Maciej Ludynia (1838-1856) udostępnił kościół miejscowym ewangelikom.
W drugą niedzielę adwentu, 5 grudnia 1847 r., Leopold Polko ustanowiony został administratorem parafii ewangelickiej w Oleśnie. Równocześnie z tą nominacją olescy ewangelicy przestali podlegać pastorowi Biskupic - Wagnerowi (1795-1848), a datę 5 grudnia 1847 r. uważa się za dzień powstania parafii ewangelickiej w tym mieście.. Na początku 1849 r. komitet budowy ewangelickiej świątyni w Oleśnie i pastor Polko polecił wykonać w oleskiej drukarni specjalną broszurę, w której zamieścił bardzo wymowne zdanie: Ich bitte um einen Pfennig! (Proszę o jednego feniga!). Odezwa ta za pośrednictwem Generalnego Superintendenta we Wrocławiu dotarła do księży ewangelickich w całych Prusach. Zgodnie z oczekiwaniami autora tej prośby, po jakimś czasie do komitetu budowy kościoła w Oleśnie zaczęły napływać pierwsze fenigi. W kasie tego komitetu znajdowało się już 1000 talarów cesarskich, z czego 400 uzbierali ewangeliccy mieszkańcy Olesna, 300 talarów zgodnie z obietnicą ofiarował król Prus, następca Fryderyka Wilhelma III - Fryderyk Wilhelm IV (1840-1861), a pozostała suma pochodziła z darów zamożnych rodzin całego Śląska. Po apelu przełożonego oleskiej wspólnoty ewangelickiej kasa komitetu wzbogaciła się o 176.900 fenigów.
Do głównych ofiarodawców należeli m.in. ewangelicy miasta Lipska (183 talary), ewangelicka szkoła dziewcząt w Jenie (1260 fenigów) oraz gmina żydowska miasta Olesna (22 talary). Niestety, brakowało jeszcze 2.823.100 fenigów.
Wyjątkowo przedsiębiorczy i utalentowany poetycko Leopold Polko 30 września 1850 r. zamieścił w "Hamburger Nachrichten" kolejną rymowaną prośbę o pomoc.
Ogłoszenie to pozwoliło uzyskać dalsze fenigi, przeznaczone na budowę kościoła, a brakującą sumę pastor Polko nazbierał osobiście, podróżując po całym kraju. Układał on ciekawe wiersze i prosił w nich o wsparcie budowy oleskiej świątyni. Dzięki talentowi przełożonego oleskiej wspólnoty ewangelickiej oraz ofiarności ewangelików zamieszkałych różne miasta Prus, w poniedziałek 5 maja 1851 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny ewangelickiego kościoła w Oleśnie.
1 maja następnego roku Leopold Polko zwrócił się do Fryderyka Wilhelma IV prosząc go o dalsze wsparcie budowy oleskiej świątyni. W odpowiedzi na tą prośbę król Prus 31 lipca 1852 r. podarował 900 talarów cesarskich na dzwony do tego kościoła. Trzy dzwony odlane zostały przez ludwisarza P. A. Kriegera we Wrocławiu na przełomie lat 1852/1853, a ich łączna wartość wynosiła wówczas 938 talarów, 24 srebrne grosze i 10 fenigów (wliczając oczywiście koszty transportu do Olesna). W styczniu 1853 r. ksiądz Polko udał się do Berlina, gdzie podczas audiencji osobiście podziękował za ten dar. Po kilku miesiącach budowę kościoła ukończono. Głównymi budowniczymi tej świątyni byli mistrz murarski Franciszek Hauke oraz mistrz ciesielski Beritch. Uroczyste poświęcenie i otwarcie ewangelickiego kościoła miało miejsce w środę 11 maja 1853 r. Pierwsze kazanie w oparciu o fragment Psalmu 50 - Złóż Bogu ofiarę dziękczynną i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu (Ps 50, wers 14) wygłosił pastor Polko, który chcąc uczcić tą niecodzienną chwilę napisał również stosowny wiersz: Soli Deo Gloria! Der Glaube, der dem Herrn vertraut, Hat mich aus Pfennigen erbaut. Ich stehe hier zu Christi Ehr’; Wer Jesum sucht, der komme her!
Soli Deo Gloria!
Wiara, co Panu zaufała, z fenigów mnie zbudowała.
Stoję tu na chwałę Chrystusa; niechaj przychodzi, kto szuka Jezusa!
Wiersz ten zapisany został na ozdobnej tablicy, którą umieszczono obok drzwi wejściowych tej świątyni (po 1945 roku płytę tą usunięto). Nowy kościół otrzymał wezwanie Krzyża Chrystusowego, a mieszkańcy Olesna i okolicznych wiosek nazwali go "fenigowym". Ołtarz znajdujący się w tej świątyni ufundowany został przez Augustyna hrabiego von Schlippenbacha (ur. 1821 r.). Centrum tego ołtarza stanowi wykonana w 1852 r. kopia obrazu Adolfa Gottloba Zimmermanna (1799-1859) "Chrystus w drodze do Emaus", namalowanego w Düsseldorfie w 1836 r. Dostawca dworu królewskiego w Poczdamie Niequette podarował temuż kościołowi organy, które specjalnie na zamówienie za cenę 1000 talarów wykonane zostały przez magdeburskiego organmistrza Böttchera w 1856 r.
Duszpasterze ewangelików z Olesna
Parafia Kluczbork (1742-1787)

Parafia Biskupice (3 listopada 1787-4 grudnia 1847)
• Marcin Ludwik Juske (do 1795, pierwszy proboszcz)
• NN Wagner (od 1795, proboszcz)
• Leopold Polko (od 3 sierpnia 1845, posługa duszpasterska w Oleśnie)
Samodzielna parafia (5 grudnia 1847-1945)
• Leopold Polko (do 11 maja 1853 administrator, następnie do 1 października 1883 pierwszy proboszcz)
• NN Than (do 1866, wikariusz z Kluczborka, odprawiał nabożeństwa w języku polskim)
• Emil Wilhelm Mücke (1866-1877, wikariusz, a następnie proboszcz z Lasowic Wielkich, odprawiał nabożeństwa w języku polskim)
• Jan Salzwedel (1883-1891, proboszcz)
• Maximilian Sękowski (od 1 października 1891 administrator, marzec 1892-31 marca 1932 proboszcz)
• Gotthard Halm (13 lutego 1933-17 stycznia 1945, ostatni proboszcz, w czasie II wojny światowej wcielony do Wehrmachtu)
Parafia Lasowice Wielkie (od 1945)
• Karol Klus (koniec 1945-1947, współorganizator życia kościelnego po II wojnie światowej na Górnym Śląsku)
• Karol Sztwiertnia (wiosna 1947-1951, posługa duszpasterska, katecheta w Goleszowie)
• Ernest Oborny (1951-1961, wikariusz senioralny parafii Opole, po 5 latach jej administrator, wspomagał Karola Sztwiertnię)
• bp Rudolf Pastucha (1963-1980, proboszcz; obecnie w stanie spoczynku)
• Henryk Mach (1981-1983, posługa duszpasterska, 1983 ordynowany w Oleśnie, wikariusz; obecnie proboszcz parafii Biała w Diecezji Cieszyńskiej)
• Zbigniew Kowalczyk (1983-30 czerwca 1989, administrator; obecnie Dziekan Wojsk Lądowych Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w stopniu pułkownika)
• Waldemar Szajthauer (sierpień 1989-1998, posługa duszpasterska, od 1992 administrator; obecnie proboszcz parafii Wisła-Centrum)
• Ryszard Pieron (od 1 marca 1998 wikariusz, od 3 grudnia 2000 proboszcz)
*****


Dodane dnia 30.05.20111534 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code