www.lasowice.euParafialny jubileusz w Oleśnie Śl.
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Rekonsekracja domu parafialnego w Oleśnie Śl.1
W niedzielę 5 października 1997 r. parafia w Oleśnie Śl., diecezja katowicka, uroczyście obchodziła jubileusz 150-lecia istnienia, połączony z rekonsekracją domu parafialnego. Na uroczystość jubileuszową przybył zwierzchnik diecezji - ks. bp Rudolf Pastucha. W nabożeństwie jubileuszowym wzięli udział wszyscy księża z terenu Opolszczyzny, proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej - ks. prałat Zbigniew Donarski oraz ojcowie miasta, burmistrz Jan Dzierżon i zastępca Hubert Księżarek.

Przybyli również przedstawiciele parafii partnerskich w Hückelhoven i Wieldau z ks. Günterem Rosenkranzem, a także reprezentujący Zakon św. Jana - Hans Niklas von Selchow.

Na wstępie dziękczynnego nabożeństwa gospodarz parafii - ks. Waldemar Szajthauer - w oparciu o słowa z I Sam. 7,12 Aż dotąd pomagał nam Pan nawiązał do obchodzonego jubileuszu oraz powitał czcigodnych gości. W czasie nabożeństwa kazania wygłosili: ks. bp Rudolf Pastucha oraz ks. Günter Rosenkranz. W imieniu Schlesische Genossenschaft des Johanniterordens słowa pozdrowienia przekazał Hans Niklas von Selchow.

Pieśnią nabożeństwo wzbogacił chór parafii w Opolu.

Bezpośrednio po nabożeństwie jego uczestnicy zgromadzili się przed domem parafialnym, którego historię przedstawił ks. bp Rudolf Pastucha.

Budynek został wzniesiony staraniem księdza Maximiliana Sękowskiego. 1 kwietnia 1912 r. położony został kamień węgielny. Uroczystego poświęcenia budynku dokonał Generalny Superintendent D. Nottebohm 27 października 1913 r. W budynku tym organizowano spotkania z Biblią, a także gospodyń domowych. Prowadzono nauczanie dzieci i młodzieży. Mieściła się tu również szkoła ewangelicka. Podczas I wojny światowej dom parafialny pełnił funkcję szpitala wojskowego.

W 1951 roku ustawą nacjonalizacyjną budynek został parafii odebrany na rzecz Skarbu Państwa. Od 1990 r. obecny administrator parafii - ks. W. Szajthauer - czynił starania o przywrócenie budynku pierwowitemu właścicielowi. Po 7 latach, dnia 13-go czerwca 1997 roku Burmistrz Miasta Olesno i ks. Waldemar Szajthauer na mocy decyzji Komisji Regulacyjnej w Warszawie podpisali protokół przekazania budynku parafii w Lasowicach Wielkich, do której należy filia w Oleśnie Śl.

Niezwłocznie przystąpiono do odnowienia zdewastowanego budynku. Odnowiono elewację zewnętrzną oraz pomieszczenia sali parafialnej z zapleczem kuchennym. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiernych, darowiznom stanowiącym wyposażenie pomieszczeń parafialnych, dzień jubileuszu można było połączyć z rekonsekracją domu parafialnego.

Aktu rekonsekracji dokonał ks. bp Rudolf Pastucha w asyście księży: Henryka Schrödera i Waldemara Szajthauera.

Pan Zygfryd Willuhn wręczył księdzu biskupowi klucz, którym na nowo zostały otwarte podwoje domu parafialnego. Po blisko 50 latach, kiedy parafia w Lasowicach Wielkich jak i parafie filialne nie posiadały sali ani pomieszczeń parafialnych, znów wierni mają możliwość wspólnych spotkań i rozwijania życia parafialnego. Podczas spotkania w sali swoimi wspomnieniami podzielili się ks. bp R. Pastucha, długoletni proboszcz parafii, oraz ks. prałat Z. Donarski.

Burmistrz Jan Dzierżon podziękował parafii za piękne odnowienie budynku, który na nowo wpisał się w architekturę miasta, oraz złożył życzenia, aby żył on sercami tych, którzy będą się tu gromadzić.

Parafię w Oleśnie Śl. polecamy łasce i opiece Boga życząc jej dalszych 150 i więcej lat istnienia.

ks. Waldemar Szajthauer

Źródło

• H.K., 150 lat parafii ewangelickiej, [w:] "Gazeta Ziemi Oleskiej" 1997, nr 10, s. 6
• W. Szajthauer, 150-lecie parafii ewangelicko-augsburskiej, [w:] ibid., s. 15


Przypisy

1 - Foto [za:] "Gazeta Ziemi Oleskiej" 1997, nr 10, s. 15

Dodane dnia 13.03.20061404 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code