www.lasowice.euZa odprowadzanie ścieków kasował nas będzie "Hydrokom"
Powiat kluczborski, gmina Lasowice WielkieLasowiccy radni podczas sesji 2 sierpnia br. podjęli uchwałę (Nr XLIII- 254/06), którą wyrazili wolę wspólnej realizacji z gminą Kluczbork, w latach 2006-2013, projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków".

Projektem objęte zostaną sołectwa: Chocianowice, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie, tworzące w tym celu tzw. aglomerację Kluczbork. Ścieki z tych miejscowości kierowane będą do oczyszczalni w Ligocie Dolnej.

Szacunkowy koszt zadania określono na 20 mln zł.

Na beneficjenta projektu wyznaczono Spółkę Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp. z o.o. w Kluczborku, która stanie się właścicielem i operatorem infrastruktury technicznej. Ona też wystąpi bezpośrednio o dofinansowanie środkami unijnymi przedmiotowej inwestycji.

Decyzją Prezesa UOKiK z dnia 22 listopada 2005 r. (znak: RKT-52/2005) Spółce "Hydrokom" zarzucono stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, m.in. poprzez narzucanie uciążliwych i przynoszących nieuzasadnione korzyści warunków umów.

Jak zauważył Prezes UOKiK, "Hydrokom" wykorzystywał silną pozycję rynkową kosztem słabszych uczestników rynku, w efekcie czego doszło do zagrożenia interesu publicznoprawnego. Niedozwolone działania stosowane przez przedsiębiorstwo celowały we wszystkich jego kontrahentów, w tym konsumentów, którzy są najsłabszymi ogniwami obrotu gospodarczego.

Oprócz nakazu zaniechania tych praktyk na Spółkę nałożono karę finansową.

Dodane dnia 03.08.20061374 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code