www.lasowice.euJak umorzyć zobowiązanie wobec Gminy?
Powiat kluczborski, gmina Lasowice Wielkie1 września 2006 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lasowice Wielkie.1
Zastąpiła ona dotychczas obowiązujący w tej materii akt prawa miejscowego z 2004 r.

Umorzenie następuje na wniosek dłużnika, a w określonych przypadkach - również wierzyciela. Przesłanką takiego działania mogą być np. "uzasadnione względy społeczne i gospodarcze". Decyzję w tej sprawie podejmuje, po przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, Wójt Gminy. Zobowiązany jest on, określonym trybem, do informowania Rady Gminy o dokonanych umorzeniach.

Przypisy

1 - Uchwała Nr XLI-232/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lasowice Wielkie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2006 r., Nr 55, Poz. 1716)

Dodane dnia 01.09.20061378 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code