www.lasowice.euParafia na wyspie
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice WielkieKościół ewangelicko-augsburski w Opolu

Parafia ewangelicka w Opolu w porównaniu do katolickich jest malutka (200 wiernych). Z daleka kaplica jest rozpoznawalna dzięki dzwonnicy, która góruje nad tą częścią opolskiej Pasieki. Przed wojną w trzydziestotysięcznym Opolu ewangelicy stanowili jedną trzecią mieszkańców.

Nauka Lutra pojawiła się w Opolu około 1524 roku. W kościele pod wezwaniem św. Krzyża (obecny kościół katedralny) głoszono kazania w duchu reformacji. Podawano również komunię w dwóch postaciach. Z powodu braku własnego kościoła opolscy ewangelicy odprawiali nabożeństwa w domach prywatnych. W latach 1566-68 ewangelicy starali się o przyklasztorny kościół minorytów, który stał opuszczony po franciszkanach, jednak im odmawiano. Wpływy augsburgów i kontrreformacja nie sprzyjały rozwojowi luteran.

Protestanci to urzędnicy i fabrykanci

Ewangelicy powrócili do Opola dopiero w roku 1742. Pięć lat później powstała szkoła ewangelicka, obecnie mieści się tam szkoła podstawowa nr 1, na placu Daszyńskiego. Ewangelicka parafia powstała w 1808 roku, składała się głównie z przybyłych z Niemiec urzędników, kupców, rzemieślników i fabrykantów. Dopiero po interwencjach u ówczesnego ministra pruskiego ewangelicy otrzymali w 1811 roku kościół przyklasztorny po minorytach. Zabudowania przyklasztorne przeszły w ich władanie w 1837 roku. Od tego czasu liczba parafian z roku na rok wzrastała. W 1939 roku na 30 tys. mieszkańców 9 tys. stanowili ewangelicy. W tym czasie do parafii należał dom opieki, dom dziecka. Po II wojnie światowej w mieście pozostało 500 luteran, bez kościoła. Władze zaproponowały im kaplicę na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej. W 1951 roku proboszcz ks. Ernest Oborny odzyskał budynek należący do ewangelików na ul. Pasiecznej i Kropidły. W 1960 r. kaplica została poświęcona. W latach dziewięćdziesiątych ewangelicy odzyskali budynek na ulicy Sempołowskiej, mieści się w nim m.in. biblioteka chrześcijańska.

200 lat parafii

Trzymetrowa fala w 1997 roku kompletnie zniszczyła kaplicę. Dzięki ofiarności parafian i pomocy zagranicznej w 1998 kaplica została rekonsekrowana. - W przyszłym roku będzie kolejna okazja do jubileuszu - 10 lat od ponownego poświęcenia, 200 lat istnienia parafii, 40 lat istnienia kaplicy na Pasiecznej - zauważa ksiądz proboszcz Marian Niemiec. Jeżeli chodzi o przyszłoroczne jubileusze - to nie koniec. W 1908 roku wybudowano kościół filialny w Gogolinie, w 1938 w - Osinach, a parafia ewangelicka w Ozimku powstała w 1768 roku. Przy tej okazji pastor zauważa, że większość wiernych w tych miejscowościach to autochtoni. Opolscy parafianie są najczęściej potomkami osób, które przyjechał tu ze Śląska Cieszyńskiego. - Jedna z parafianek rozmawiała słabo po polsku, ale dla niej ważne było to, że jest z nami. Kiedyś rada parafialna podjęła dyskusję, czy odprawiać mszę w języku niemieckim, w końcu stwierdzili, że jest nas tak mało, więc po co się jeszcze bardziej dzielić.

Partnerstwo z Bautzen

W salce katechetycznej co tydzień odbywają się lekcje religii. 6 czerwca do komunii św. przystąpi ośmiu konfirmantów. - To bardzo dużo - zwraca uwagę ksiądz Marian Niemiec. Dla młodszych dzieci przy kaplicy prowadzona jest szkółka niedzielna. Przy parafii działa chór Maxa Drichnera, spotykają się tu również starsi. Opolscy luteranie mają też zaprzyjaźnione parafie w Niemczech, jedną z nich jest parafia St. Petri w Bautzen. Ważnym wydarzeniem była wizyta po pięcioletniej przerwie chóru z Parafii St. Sixti w Northeim. Chór występował w kościele Franciszkanów w Opolu, kościele rzymskokatolickim w Brzegu oraz w kościołach ewangelickich w Kluczborku i Ozimku.

Nie ma ślubów ekumenicznych

Jak wszystkie mniejszości, tak i ewangelicy muszą się dopominać o niektóre prawa. Małżeństwo katolika z ewangelikiem wiąże się jeszcze z wystąpieniem do Kościoła katolickiego o dyspensę - opowiada proboszcz. Ewangelik musi podpisać oświadczenie, że dzieci będą wychowane w wierze katolickiej. U ewangelików ślub nie jest sakramentem. A śluby ekumeniczne praktycznie nie istnieją. Inny problem dotyczy nauki religii. - Mimo że wszystko jest uzgodnione z kuratorium, nie zawsze katecheci czy księża katoliccy wiedzą, co mają zrobić z ocenami, które wpisuję dzieciom uczęszczającym na religię ewangelicką. Sprawę skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy oceny z religii będą wliczane do średniej ocen. Ustawodawca nie wziął pod uwagę kościołów mniejszościowych - podkreśla pastor.
W opolskiej parafii liczba wiernych jest mniej więcej stała. Wstąpienie do Kościoła ewangelickiego nie jest takie proste. Żeby przejść tzw. konwersję, należy uczestniczyć przez rok w życiu parafialnym, poznać katechizm luterański, odbyć kilka spotkań z pastorem. W roku dochodzi do jednej, dwóch konwersji.
Ksiądz radca Marian Niemiec pochodzi z Pszczyny, był wikariuszem w Bielsku-Białej. Diecezją katowicką, do której należy Opole, kieruje biskup Tadeusz Szurman. Ksiądz Marian Niemiec jest członkiem rady diecezjalnej i zastępcą biskupa. Diecezja obejmuje województwa: opolskie, śląskie, i małopolskie.

Wojciech Dobrowolski

Źródło

"Schlesisches Wochenblatt" z 11 kwietnia 2007

Dodane dnia 11.04.20071523 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code