www.lasowice.euLasowice Małe węgierskie
Lasowice Małe – Klein LassowitzNajogólniej rzecz biorąc Lasowice Małe od chwili osadzenia wsi w 1292 r. znajdowały się w księstwie opolskim, stanowiącym lenno czeskie. W 1526 r. weszły w skład monarchii austriackich Habsburgów, a od 1742 r. należały do niemieckich Hohenzollernów. W międzyczasie były epizodycznie pod okupacją polską (1396-1401) czy radziecką (przynajmniej rok 1945). Mało jednak komu wiadomo, iż wśród tych politycznych epizodów znajduje się także przynależność Lasowic Małych do państwa węgierskiego.

Działo się to w latach 1551-1557. Wróćmy się jednak najpierw kilka lat wstecz, wyświetlając sprawę po kolei.

Opłakiwany przez wiernych poddanych 27 marca 1532 r. zmarł w Opolu książę Jan II Dobry, ostatni górnośląski książę z dynastii Piastów. Po śmierci księcia Jana kraj jego, jako wakujące lenno, przypadł Ferdynandowi I Habsburgowi, królowi Czech i Węgier (który odziedziczył te trony po śmierci szwagra Ludwika II Jagiellończyka w bitwie pod Mohaczem w 1526 r.).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na krótko przed śmiercią książę Jan dał swojemu księstwu konstytucję, która przetrwać miała do roku 1742. Wedle ustaleń w niej zawartych księstwo, zwane teraz księstwem opolsko-raciborskim, składać się miało z 14 powiatów. Jednym z nich był oczywiście powiat oleski, w którym od założenia wsi znajdowały się Lasowice Małe.

Ponieważ Ferdynand pożyczył wcześniej od margrabiego Jerzego von Ansbach Hohenzollerna ogromne sumy pieniędzy na prowadzenie wojen tureckich, mimo niechęci do Hohenzollernów, zmuszony sytuacją w 1531 r. (czyli jeszcze przed śmiercią księcia Jana) ustanowił księstwo opolskie zastawem pod ten dług.

Jerzy von Ansbach zmarł w 1543 r. Zastawne księstwo odziedziczył wtedy jego syn Jerzy (Georg) Fryderyk von Ansbach Hohenzollern. W chwili śmierci ojca miał niecałe 5 lat. Młody margrabia przebywał na ogół poza terenem księstwa. Władzę w jego imieniu sprawował stryj Albrecht von Ansbach Hohenzollern. Był on gorliwym protektorem luteranizmu (w tym również na terenach I Rzeczpospolitej). To nie mogło się podobać królowi Ferdynandowi, który przecież m.in. w 1524 r. sygnował zakaz czytania dzieł Marcina Lutra.

Izabela Jagiellonka była córką królewskiej rodziny władającej Polską i Litwą - Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. W 1539 r. wyszła za mąż za zmarłego rok później króla Węgier Jana Zápolya. Ich syn Jan II Zygmunt Zápolya jeszcze jako niemowlę został wybrany na następcę tronu, ale nie udało się go koronować. Już bowiem od czasów rządów ojca część magnaterii za króla Węgier - co wyżej wspomniano - uznawała Ferdynanda I Habsburga (doprowadziło to nawet do wojny domowej w tym kraju). Mimo to Izabela Jagiellonka jako regentka sprawowała władzę w imieniu syna, starając się o zabezpieczenie jego tronu, chociaż arcyksiążę austriacki żądał kategorycznie, by wdowa zrzekła się tej korony. W końcu Izabela i jej syn zesłani zostali do Siedmiogrodu, hrabstwem którym Zápolya'owie, po wygranym konflikcie z Habsburgami, władali już od roku 1540.

W 1551 r. Izabela Jagiellonka zawarła z Habsburgami porozumienie w Weißenburg, na mocy którego zrzekła się w imieniu małoletniego syna Siedmiogrodu - habsburskiej drogi do Turcji. Ferdynand I wyczuł w tym okazję do odebrania księciu Jerzemu Fryderykowi księstwa opolskiego (opolsko-raciborskiego), bowiem - oprócz odszkodowania - właśnie to je darował wówczas na rzecz Izabeli. Co do jednego przeliczył się, bowiem jak i Hohenzollernowie szerzyli luteranizm na zarządzanych przez siebie ziemiach, tak i Izabela Jagiellonka właśnie przeszła na inny z głównych nurtów reformacji - unitarianizm.

W ten oto sposób Lasowice Małe znalazły się pod koroną węgierską. Było to w tym przypadku zwierzchnictwo naturalnie pozorne. I ono nie trwało długo. Na kilka lat (1554-1556), wobec braku wywiązywania się z ustalonych zobowiązań przez arcyksięcia austriackiego, Izabela Jagiellonka opuściła Węgry. Jako że i pod jej skrzydłami rozwijały się na Górnym Śląsku nauki Marcina Lutra, w 1557 r. Ferdynand I odebrał Izabeli księstwo opolskie i przekazał je w administrowanie gubernatorowi w Opolu. Że znów od 1556 r. Ferdynand I Habsburg sprawował godność cesarską, uznać zatem należy, iż Lasowice Małe stanowiły odtąd część I Rzeszy Niemieckiej.

W czasie, kiedy Lasowice Małe były pod panowaniem węgierskim, doszło do bardzo ważnego wydarzenia w Augsburgu. 25 września 1555 r. sejm Rzeszy uchwalił pokój religijny, który wcielił zasadę Cuius regio, eius religio oraz zrównoważył religię luterańską z katolicką.

Źródło

• J. Chrząszcz, Historia miast Pyskowice i Toszek, Pyskowice 1994


* * *


Lasowice Małe mają wspólnych z państwem węgierskim kilka innych, drobnych akcentów. Na Węgrzech urodził się pastor Matthias Kmet, proboszcz lasowickiej parafii ewangelickiej w latach 1884-1888.
W naddunajskim kraju zmarł Christian Kraft Fürst zu Hohenlohe-Öhringen, pan Lasowic Małych w latach 1897-1926. W roku 1943 wygnany został z rodzinnego majątku na Górnym Śląsku August Fürst zu Hohenlohe-Öhringen - ostatni właściciel Lasowic Małych. Za miejsce schronienia także wybrał Węgry.

Dodane dnia 19.10.20071236 Czytań - Drukuj
name
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
ryszard.pieron@luteranie.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi

 • 6-9 kwietnia 2017 Pasyjne Dni Skupienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • 25 maja 2017 Wniebowstąpienie Pańskie, Przedstawienie Konfirmantów Lasowice Wielkie, godz. 17.00.
 • 4 czerwiec 2017 Zesłanie Ducha Świętego, Parafialne spotkanie przy ognisku.
 • 11 czerwca 2017 Święto Trójcy Świętej, Konfirmacja, Olesno godz. 11.00.
 • 15-18 czerwca 2017 Ewangelickie Dni Kościoła, Program oficjalny.
 • 10-20 sierpnia 2017 Wczasy na Mazurach dla młodszych i starszych.

 • Zapraszam na kolejne spotkanie, dla młodzieży (nieco)starszej i singli naszego Kościoła. Tym razem spotkanie odbędzie się w Betanii koło Bielska Białej i będzie miało charakter Noworoczno-karnawałowy.
  Bardzo zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
  Trzeba potwierdzić swój udział, koszt pobytu ok. 200 zł.
  Spotkanie rozpoczyna się kolacją w piątek 13 stycznia 2017, kończy się w niedziele- obiadem.
  Kontakt ks. Ryszard Pieron 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl
  Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Poznajemy Pierwsze Protestanckie Państwo, czyli objazdowa wycieczka dla młodszych i starszych. Mieszkamy : Warszawie, a na Mazurach w Sorkwitach. Termin: 10-20 sierpnia 2017 10 dni - 10 noclegów/ rodzinne pokoje z łazienkami. Cena dziecka do 14 lat: 500,00 zł. Dorosły 1500,00 zł. Cena zawiera: 1 nocleg w Warszawie, 1 śniadanie w Warszawie, 9 noclegów w Sorkwitach, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, przejazd tam i powrót. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych, wszelkich biletów, wejść do muzeów i ośrodków rekreacji,

  Plan wycieczki:

  Czwartek 10 sierpień 2017 Wyjazd z Lasowic Wielkich. godz. 13.00 Przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, /kolacja we własnym zakresie, czas wolny, spacer po Starym Mieście/, nocleg, śniadanie w Centrum Luterańskim, ChAT, wykwaterowanie, przejazd lub przejście do Muzeum Kopernika, lub Muzeum Żydów Polskich, lub Muzeum Powstania Warszawskiego, w godzinach popołudniowych wyjazd z Warszawy do Sorkwit, zakwaterowanie, kolacja.

  Piątek 11 sierpnia 2017 -Niedziela 20 sierpnia 2017 pobyt na Mazurach i nad morzem, zwiedzamy: Ryn, Mrągowo, Mikołajki, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Giżycko i inne miejscowości związane z Reformacją i naszym Kościołem , także Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, w Mikołajkach lub w Giżycku w planie wycieczka statkiem, Święta Lipka, itp.

  W planie podczas pobytu na Mazurach 1 dniowa wycieczka nad morze do Stegny, lub Krynicy Morskiej lub do Gdańska, w zależności od wspólnych ustaleń i pogody

  Wstępny wyliczenie ilości pokonanych kilometrów: Lasowice W. – Warszawa ok. 300 km. Warszawa – Sorkwity ok. 200 km. Objazd po Mazurach ok. 350 km. Sorkwity - wycieczka nad morze ok. 200 km + powrót 200 km = 400 km. Sorkwity- Lasowice Wielkie 550 km. Pokonamy ok. 2000 km.

  Ważna informacja: Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zadeklarowanie woli wyjazdu do 31 grudnia 2016r. w miesiącu styczniu 2017 nastąpi podpisanie umowy na wyjazd i wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł. od osoby dorosłej i 200 zł. od dziecka. Pozostałe zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017r.

  Więcej informacji i zapisy: ks. Ryszard Pieron tel. 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl Organizator:
  Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury,
  Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie
  ks. Ryszard Pieron

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2014 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code