www.lasowice.eu



Uhonorowanie oficerów Służby Więziennej
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice WielkieW dniach 28-29 listopada 2007 r. w podwarszawskim Popowie-Parcelach na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej odbyła się uroczystość przyznania podziękowań i wyróżnień dyrektorom generalnym służb więziennych i dyrektorom okręgowych inspektoratów służb więziennych w Polsce.

Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego na uroczystości reprezentował bp Paweł Anweiler, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej.

Nagrodzeni dyrektorzy otrzymali od Biskupa Kościoła podziękowanie i wyróżnienie za postawę ekumeniczną i wkład w rozwój człowieka "złamanego życia" po obu stronach muru.

Wyróżnieni Różą Lutra:
- gen. dr Jacek Pomiankiwicz - Dyrektor Generalny SW
- gen. Paweł Nasiłowski - Zastępca Dyrektora Generalnego SW
- płk Krzysztof Keller - Dyrektor OISW Białystok
- płk Andrzej Majewski - Dyrektor OISW Opole
- płk Jerzy Nikołajew - Dyrektor OISW Lublin
- płk Włodzimierz Wawszczyk - Dyrektor OISW Katowice
- ppłk Witold Bandzwołek - Zastępca Dyrektora OISW Wrocław
- ppłk Kajetan Dubiel - Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW
- ppłk Zygmunt Lizak - Dyrektor OISW Kraków
- mjr Andrzej Bartkiewicz - Dyrektor OISW Olsztyn
- mjr Jacek Kitliński - Dyrektor OISW Rzeszów

Po uroczystości odbyło się spotkanie z kadrą oficerską. Biskup Paweł Anweiler przedstawił swoje wiersze w czasie wieczoru autorskiego.

Podczas spotkania zastanawiano się także nad przygotowaniem prewencyjnego i realizowanego wspólnie programu wychowawczo-edukacyjnego, przeprowadzonego przez CZSW z Lasowickim Domem Tolerancji i Kultury.

W spotkaniu uczestniczyli: ks. Piotr Janik, naczelny duszpasterz więziennictwa, księża Ryszard Pieron i Piotr Mendroch - duszpasterze diecezjalni i ks. Janusz Holesz, kapelan szpitalny.

Uhonorowanie oficerów Służby Więziennej


Przemówienie bpa Pawła Anwweilera z okazji uhonorowania oficerów Służby Więziennej

"Etyka powstała z myślenia... nie wyznacza żadnego mądrze wymierzonego kręgu obowiązków, lecz nakłada na człowieka odpowiedzialność za każde życie w zasięgu jego działania i zmusza go do spieszenia temu życiu z pomocą."
Albert Schweitzer


Moi Drodzy!

Jesteście Państwo, cała służba wokół aresztu czy więzienia, postrzegani często z dozą nieufności, czy też jakąś szczególną rezerwą, stwarzającą dystans między Wami a każdym tylko z daleka przyglądającym się murom domów odosobnienia.

Jest przestępstwo, wykazane i określone przez sąd, następuje ogłoszenie wyroku, a jego ewentualne wykonanie określające odosobnienie dźwięczy trzaskiem zamykającej się kraty. Często też nie chce się dostrzegać zamykającej się bramy za wychodzącym na zewnątrz czasu i miejsca odosobnienia, która to brama i jej trzask mogą być tożsame z bezradnością.

By zmienić u wielu ten tylko taki obraz musimy przywołać u siebie (myślę o sobie i o wielu do mnie podobnych) potrzebę poznania całej Waszej pracy, jaka wypływa, jak mówi Albert Schweitzer, z myślenia przekutego na etykę. To etyka z myślenia nakłada na Was odpowiedzialność za życie wielu, którym odpowiedzialność za życie chcecie zaszczepiać, bo im jej kiedyś zabrakło.

Nieco z boku przyglądając się Waszej służbie, wiem jednak jak szeroki jest zasięg Waszego działania i pragnę wyrazić radość z tego, że w tym działaniu mogą dziś być Wam pomocni kapelani. Wyczulenie na niesienie pomocy - ludzkiej duszy i myśleniu - w każdym zasięgu działania człowieka musi budzić respekt i uznanie. Dziś ten respekt pragnę wobec Was okazać w szczególny sposób i wyrazić także uznanie takim skromnym wyróżnieniem, odzwierciedlonym Różą Lutra - symbolem naszego luterańskiego Kościoła.

Róża Lutra w swoim centrum zawiera dwa szczególne symbole wyrażające miłość: miłość Boga i miłość człowieka. Krzyż i serce to też znaki, które wyznaczają nam drogi, ich szukanie dla niesienia takiej pomocy drugiemu, by jego życie mogło być stąpaniem po różach o białych płatkach niewinności, zielonych liścieniach nadziei ze świadomością, że takie życie kosztuje ukłucie niejednym kolcem.

Życzę Wam nadziei i dziękuję za służbę poświęcenia etyce z myślenia, zmuszającej do spieszenia z pomocą życiu. Czynię to w imieniu całego Kościoła i Jego Biskupa Janusza Jaguckiego. Czynię to też w imieniu Diecezji Cieszyńskiej i swoim własnym.

Dziękuję.

Dodane dnia 03.12.20072678 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code