www.lasowice.euZebranie w straży
Lasowice Małe – Klein Lassowitz
Remiza OSP w Lasowicach Małych
26 stycznia 2008 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych.

Zebraniu przewodniczył Kazimierz Janus, prezes jednostki. Obecni byli Grzegorz Żwaka, komendant gminny, Norbert Waliczek, zastępca prezesa Powiatowego Zarządu OSP RP, Norbert Lipiński, naczelnik-zastępca prezesa, Andrzej Smyrek, zastępca naczelnika, Arkadiusz Kaniak, sekretarz, Dariusz Jach, radny Lasowic Małych, członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy wsi. Honorowymi uczestnikami zebrania byli seniorzy jednostki: Lotar Wicher, honorowy komendant OSP w Lasowicach Małych, Marcin Materna, Jan Ziętek, Ryszard Czernik, Andrzej Künstler.

Walne zebranie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie z działalności OSP za rok 2007, a także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna w składzie Rajmund Neugebauer, Stanisław Kaniak, Jan Ziętek udzieliła absolutorium zarządowi jednostki. W dalszej kolejności zatwierdzono przedstawiony plan działalności i plan finansowy na rok 2008. Ustalono wysokość składki członkowskiej na 15 zł.

Podczas zebrania podkreślono pilną konieczność wykonania remontu strażnicy. Sprawa ta przeciąga się od kilku lat i ujmowana jest rokrocznie w protokołach okresowych przeglądów techniczno-operacyjnych. Mimo to nie może znaleźć szczęśliwego finału. Główną przeszkodą ku temu jest szczupły budżet jednostki. Zarząd robi co w jego mocy, aktywnie pozyskuje środki od różnych sponsorów (w 2007 r. m.in. od PZU Życie S.A. czy lokalnych przedsiębiorców). To jednak nie ten poziom, który by pozwolił sfinansować tak rozległe zadanie.

Remiza strażacka w Lasowicach Małych powstała w 1953 r. Wybudowali ją sami mieszkańcy, częściowo z odzyskanego materiału. Nie było wtedy fachowców murarskich, poważnych narzędzi, był jednak zapał do rozwoju wsi. Co kto umiał, to zrobił. A strażnica to przecież obiekt strategiczny. U progu odnowionych samorządów, kiedy jeszcze siedziba gminy znajdowała się w Lasowicach Małych, na remizie przeprowadzono remont dachu. Jak powiedział jeden ze strażaków: – Udało się to wykonać tylko dlatego, że w gminie nikt jeszcze nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi.

Ponadto na zebraniu, z myślą o bezpieczeństwie strażaków, zaplanowano dalsze zakupy umundurowania bojowego. Omówiono przygotowania do nabożeństwa w intencji strażaków, które odbędzie się 10 maja br. w kaplicy ewangelickiej. Poruszono temat wspólnych ćwiczeń na obiektach. Ostatnie z nich odbyły się w 2005 r. na kościele w Wędryni. Być może w bieżącym roku zorganizowane zostaną w Lasowicach Małych, na obiektach spółki Las-Pol.

Po zakończeniu zebrania odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia w Klubie Strażaka. Seniorzy długie godziny wspominali stare dobre dzieje.

Dodane dnia 28.01.20081305 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by
  australia swift code