Warsztaty
Dodane przez dnia 30.03.2007
Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury jest organizatorem różnorodnych zajęć warsztatowych. Ich celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, poszerzanie horyzontów myślowych uczestników, przyczynianie się do wzajemnej integracji oraz ułatwianie przezwyciężania trudności. Na spotkania z dziećmi i młodzieżą przyjeżdżają do LDTiK osoby wielu specjalności: artyści, medycy, naukowcy, pracownicy różnych urzędów i instytucji, służb mundurowych, itd. Urozmaicona tematyka prowadzonych warsztatów sprawia zainteresowanie uczestnictwem w nich również przez osoby dorosłe - wielokrotnie rodzice przyprowadzający swoje dzieci na teren LDTiK pozostawali, aby przysłuchać się zagadnieniom poruszanym przez prowadzących zajęcia.

Jak dotychczas w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury przeprowadzono m.in. następujące warsztaty: historyczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, teologiczne. Odbyły się też spotkania z miejscowym lekarzem, leśniczym (w plenerze przyrodniczym), strażakami, policjantami, w tym dzielnicowym, pracownikami więziennictwa. Niektóre zajęcia realizowano poza siedzibą LDTiK.

Zajęcia warsztatowe oferowane przez LDTiK (stacjonarne i wyjazdowe)


Szczególnym powodzeniem cieszą się warsztaty na temat uzależnień i wartości, jakie powinien reprezentować młody człowiek. Są to bardzo ciekawe spotkania integracyjne, wnoszące we wzajemne relacje bliższe poznanie się i ciekawą dyskusję na temat nałogów i potrzeby wspólnego troszczenia się o każdego człowieka znajdującego się w potrzebie. Z uznaniem spotkały się zajęcia o potrzebie każdego człowieka do wspólnego tworzenia np. takiej inicjatywy, jak LDTiK.

Zajęcia warsztatowe prowadzone w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury z reguły nie zawierają się w samej prelekcji. W ramach części praktycznej organizowane są dyskusje, instruktaże, pokazy, różnorakie ćwiczenia indywidualne i w grupach. Dla przykładu podczas warsztatów teatralnych z udziałem aktora Jerzego Latosa uczestnicy obok tego, że mogli spotkać się z prawdziwą sztuką teatralną, praktykowali też, jak należy przygotowywać spektakle teatralne np. w szkole czy na wolnym powietrzu. Na spotkaniu z policjantami przeprowadzono pokaz tresury psów i instruktaż zachowania się w sytuacji zaatakowania przez psa. Z kolei podczas zajęć ze strażakami odbył się mały pokaz zdolności bojowej w walce z żywiołami.