Raporty
Dodane przez dnia 02.04.2007
Wybierz Raport (otworzy się w nowym oknie):

Programy / Projekty zrealizowane w 2010r.
Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego: organizację imprez /.../ z powiatu kluczborskiego


Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego /.../ z Gminy Lasowice Wielkie


SPRAWOZDANIE
z wykonania prac konserwatorskich /.../z Kościoła p.w. krzyża Chrystusowego w Oleśnie.


Programy / Projekty zrealizowane w 2009r.
Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego: organizację imprez /.../ z powiatu kluczborskiego
Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego: Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

Sprawozdanie z wykonania /.../ Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. Krzyża Chrystusowego w OleśnieSprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego: Realizacja profilaktycznych /.../ z Gminy Lasowice Wielkie
Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania /.../ z MSWiAMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Program Operacyjny "Rozwój inicjatyw lokalnych" 2007
Raport z wykonania zadania Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury (2007)


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Program Operacyjny "Rozwój inicjatyw lokalnych" 2008
Raport z wykonania zadania Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury (2008)
Sprawozdanie MSWiA 2008 Łazienka
Sprawozdanie Niemiecko-Polska Współpraca Młodzieży 2008

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006
Raport końcowy za okres 01.07.2006-15.12.2006
Raport kwartalny za okres 01.07.2006-30.09.2006
Raport końcowy za okres 01.07.2005-30.12.2005
Raport kwartalny za okres 01.07.2005-30.09.2005

Półkolonijny i wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży
organizowany przez LDTiK

Sprawozdanie końcowe za okres 25.08.2007-01.09.2007
Sprawozdanie końcowe za okres 30.06.2006-14.07.2006
Sprawozdanie końcowe za okres 08.08.2005-21.08.2005

Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych
skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy Lasowice Wielkie (...)

Sprawozdanie końcowe za okres 10.06.2007-10.12.2007