Powiat oleski pamięta o gminie Lasowice Wielkie
Dodane przez dnia 01.10.2007

Rozszerzona zawartość newsa
Z rubryki Pytania do Starosty:

– Dlaczego powiat oleski odcina się od Lasowic - gminy, która była związana z Olesnem przez tyle stuleci i tak na dobrą sprawę i dzisiaj niejednokrotnie jej bliżej do Olesna, niż do Kluczborka?

– Powiat Oleski nigdy nie odcinał się od Gminy Lasowice, nawet wtedy kiedy byliśmy w różnych województwach.

Mieszkańcy tej Gminy zawsze mieli możliwość korzystania i korzystali z opieki służby zdrowia w oleskim szpitalu.

Przy tworzeniu powiatu Oleskiego osobiście uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu i sesjach rady Gminy w Lasowicach. Rozmawiałem również z mieszkańcami oraz z Panem Wójtem, czego efektem jest Uchwała Rady Gminy ze stycznia 1998 roku, w której Gmina Lasowice chce należeć do Powiatu oleskiego pod warunkiem, że powiat wróci do województwa opolskiego.

Władze wyższego szczebla – wojewódzkie i centralne – zadecydowały jednak inaczej.

Starosta Oleski

Jan Kus


Źródło

• www.powiatoleski.pl