Spotkania z przedstawicielami Open Doors
Dodane przez xrpadmi dnia 16.12.2015
Spotkanie z przedstawicielami Open Doors odbyło się 30 listopada br. w kluczborskim Zakładzie Karnym, zorganizował je kapelan Służby Więziennej ks. Ryszard Pieron.

Spotkania dotyczące prześladowań chrześcijan, podstawowych praw człowieka i warunków i możliwości edukacji dzieci w krajach mniejszości chrześcijańskiej odbyły się także w Lasowickim Gimnazjum i Parafii ewangelickiej.


"Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki." - 1 Kor 12,26

Nasza misja

Każdy prześladowany chrześcijanin powinien wiedzieć, że jest przynajmniej jeden wierzący, który stoi za nim, modląc się i wspierając go w jego trudnych doświadczeniach. Od ponad pięćdziesięciu lat to właśnie jest naszą misją i naszym powołaniem.

Poprzez nasze projekty chcemy wspierać i zachęcać cierpiących chrześcijan, by mimo prześladowań żyli w wierze chrześcijańskiej, wzmacniali swoje społeczności i głosili Ewangelię nawet we wrogim im otoczeniu. Pomagamy wszystkim chrześcijańskim Kościołom bez względu na wyznanie.

Nasze główne punkty działań, to m.in.:
- zaopatrywanie wierzących w Biblie, literaturę chrześcijańską i inne potrzebne materiały szkoleniowe;
- kształcenie chrześcijańskich liderów i innych współpracowników podziemnego Kościoła;
- pomaganie więzionym z powodu ...

Więcej