"Tam są ich korzenie..."
Dodane przez dnia 13.03.2006

Rozszerzona zawartość newsa
(...) Lasowice Wielkie i inne wioski tej gminy należały historycznie do powiatu oleskiego. Stanowiły wraz z Olesnem całość administracyjną. Obecnie rodzi się możliwość odtworzenia powiatu oleskiego. Pada więc pytanie, które gminy winny w tym powiecie się znaleźć. Zapewne jako pierwsze, odrodzony powiat oleski, utworzą gminy, które już ten powiat stanowiły.

Mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie, podobnie jak oleśnianie stawiają wiele argumentów za wspólnym udziałem w tworzeniu nowego powiatu. U niektórych rodzą się wątpliwości.

Nie ma jeszcze konkretnych informacji z kręgów rządowych i sejmowych o przyszłości granic powiatowych. Zresztą nie będzie to sprawa oddana do konsultacji społecznej.

Zwolennicy wejścia Lasowic do powiatu oleskiego mówią, że pamiętają dobre kontakty z Olesnem, wspominają wysoką aktywność miasta w życiu kulturalnym. Powszechnie podkreśla się wspólnotę etniczną. Poza tym wielu mieszkańców Olesna pochodzi z Lasowic Wielkich i Małych, Gronowic oraz innych wiosek. Tam są ich korzenie, tam mieszkają rodzice, krewni, znajomi i osoby zaprzyjaźnione. I jest to także ważny argument za wspólnym tworzeniem powiatu.

Ale prawdą jest także i to, że po rozwiązaniu powiatów, w połowie lat siedemdziesiątych, wyrosło nowe pokolenie, których przedstawiciele mają już swoje dzieci. Dla tych młodych mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie, Olesno nie ma już takiej siły przyciągania, jak ich rodziców. (...)

Andrzej Żak-Mensah

Źródło

• "Gazeta Lasowicka" 1998, nr 1