"Zwracamy się do Pana Prezydenta jako ostatniej deski ratunku"
Dodane przez dnia 13.03.2006

Rozszerzona zawartość newsa
Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!

- Zwracamy się do Pana jako ostatniej deski ratunku w pomocy o uznanie naszych gminnych racji...

Zarząd Gminy Lasowice Wielkie wystosował obszerne uzasadnienie do Aleksandra Kwaśniewskiego, prosząc o uwzględnienie argumentów mieszkańców gminy i przyłączenie jej do odradzającego się powiatu oleskiego.

- Gminę Lasowice Wielkie, według aktualnych informacji, przyłączono do powiatu kluczborskiego.
Z ziemią oleską zawsze tworzyliśmy i tworzymy zwartą społeczność o podobnych poglądach, walorach gospodarności, tolerancji politycznej i religijnej.

Źródło

• "Gazeta Ziemi Oleskiej" 1998, nr 6, s. 3