Będziemy mieli nową drogę
Dodane przez dnia 18.05.2007

Rozszerzona zawartość newsa
17 maja 2007 r. zamawiający - Urząd Gminy Lasowice Wielkie - rozstrzygnął przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazowej do gruntów rolnych w Lasowicach Małych. Od wadium odstąpiono. Czas realizacji zamówienia oznaczono na 5 miesięcy. Przetarg wygrał Janusz Sowa z Lublińca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PH-U "Larix". Zaoferował kwotę 1.410.246,78 zł.

Droga objęta postępowaniem znajduje się po zachodniej stronie linii kolejowej i stanowi odnogę głównej ulicy - Odrodzenia. Odbiega od niej prostopadle w jej północną stronę, do części Lasowic Małych - Dalniaczki.

Składa się z dwóch odcinków o długości 0,6 i 0,3 km. W specyfikacji zadania założono, że pierwszy z nich posiadał będzie szerokość jezdni 3,5, a drugi, odchodzący od niego w stronę lasu - 3 m. W połowie długości pierwszego odcinka wykonana zostanie mijanka. Całość zostanie stosownie podbudowana i wyprofilowana, uzyska nawierzchnię asfaltobetonową oraz jednostronne odwodnienie.

Droga ta, obecnie gruntowa, częściowo utwardzona, pozostaje w nie najlepszym stanie technicznym. Obok dojazdu do pół stanowi również jedyny dojazd do kilku nieruchmości mieszkalnych oraz gospodarczych. Szczególnie po większych opadach czy podczas roztopów jest on mocno utrudniony. Podczas suszy zaś przejazd obywa się w tumanach kurzu.

O konieczności zmiany tego stanu myślano już dawno. Szansa pojawiła się przed kilku laty. Uzgodniono wtedy jednak, że w pierwszej kolejności wykonać należy drogę dojazdową do bloków mieszkalnych dawnego PGR-u. Przeważyła siła liczebna zainteresowanych mieszkańców, ale też fakt, iż była to inwestycja znacznie mniej kapitałochłonna.

Budowę drogi do Dalniaczki, jako jedyną inwestycję zawierającą się wyłącznie w granicach Lasowic Małych, wpisano do wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Lasowice Wielkie na lata 2006-2013. Dokument ten ustalił jej wartość na kwotę 482.156 zł. Niewielką część tej sumy już wcześniej wydatkowano na niezbędne prace przygotowawcze (do końca 2005 r. - 6356 zł), jak załatwienie stosownej dokumentacji.

Pierwotnie droga finansowana miała być środkami centralnymi i samorządowymi. Z informacji z wykonania gminnego budżetu za I półrocze 2006 roku dowiedzieliśmy się, że według Urzędu Marszałkowskiego wniosek dotyczący inwestycji w Lasowicach Małych znajdował się w tym czasie na etapie gromadzenia środków pozostających w funduszu. Istniała szansa, że po przeprowadzonych przetargach realizacja zadania nastąpiłaby jeszcze w 2006 roku.

Tak się nie stało. Jednocześnie zarząd województwa poinformował, że wstrzymał przyjmowanie wniosków na dofinansowanie środkami z budżetu państwa do budowy dróg transportu rolnego. A takie źródłem tym miały być współfinansowane także w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich. Kolejnymi beneficjentami miały być drogi w Ciarce i Laskowicach.

Pod koniec 2006 r. dokonano zmiany wieloletniego planu inestycyjnego gminy, któremu nadano tytularny przedział lat 2007-2013. W nim już w ogóle nie ma mowy o jakichkolwiek dotacjach do tych wszystkich dróg. Cały ciężar finansowania przejął na siebie samorząd gminny.

Wraz z nowym planem dokonano nieznacznej korekty - urealnienia wartości inwestycji; w przypadku drogi w Lasowicach Małych określono ją kwotą 485 tys. zł. Oznaczono też, że obok niej w 2007 r. wybudowane zostaną drogi w Chocianowicach (o długości 556 m) i Lasowicach Wielkich (650 m). Przetargi na wszystkie trzy ogłoszone zostały prawie równocześnie.

Na tym jednak nie koniec historii lasowickiej inwestycji. 28 marca 2007 r. Rada Gminy Lasowice Wielkie wprowadziła kolejną zmianę w wieloletnim programie inwestycyjnym. Tym razem koszt budowy drogi w Lasowicach Małych określono na kwotę 557 tys. zł, w tym 378 tys. zł to środki własne, a 179 tys. zł - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Linki zewnętrzne

Dalniaczka i odcinki dróg objętych zadaniem w fotografii lotniczej S. Karnickiego


Źródło

BIP UG Lasowice Wielkie