Raport kwartalny za okres 01.07.2006 - 30.09.2006

Spis treści:
• Opis sytuacji w zakresie wdrażania kontraktu
• Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego działania / zadania

Raport kwartalny / roczny / końcowy z przebiegu realizacji Kontraktu
składany przez Beneficjenta do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Raport za okres: 01.07.2006 - 30.09.2006
Nazwa województwa: Opolskie
Nazwa Beneficjenta: Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Numer i nazwa działania / poddziałania (wg zapisów Kontraktu wojewódzkiego): Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.2
Data i numer umowy: 20.09.2006 r. Umowa nr 2.1.2-04/06

Opis sytuacji w zakresie wdrażania kontraktu

Część opisową raportu rozpocznę od stwierdzenia, że wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w całości zgodnie z planem i harmonogramem. O ważniejszych inicjatywach wspomnę w niniejszym raporcie, wszelka dokumentacja działań znajduje się na terenie świetlicy Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury i w siedzibie Parafii.

Zajęcia, spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie LDTiK

Wakacje rozpoczęliśmy w lipcu organizując półkolonie letnie dla niezamożnych dzieci z naszej Gminy.

Wspaniała słoneczna pogoda sprzyjała wyjazdom na pobliskie kąpielisko, organizacji zawodów i zabaw sportowych na świeżym powietrzu. Półkolonie organizowane były wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Podczas zajęć przeprowadzono i zrealizowano wiele pogadanek i zabaw wychowawczych, zwracających uwagę młodego człowieka na problem uzależnień i przemocy w rodzinie. Odbyło się wiele wycieczek wyjazdowych po śląskiej ziemi w tym do Opola: do Kina i do ZOO. Podczas jednej z wycieczek odwiedziliśmy Opolski Urząd Marszałkowski, gdzie spotkaliśmy się z pracownikami UMWO. Chcę zaznaczyć, że po zakończeniu półkolonii dla dzieci, ok. godz. 16:30, bardzo często młodzież pozostawała jeszcze na terenie LDTiK i organizowane były dla niej różne zajęcia świetlicowe i sportowe.

Od połowy lipca br. gościliśmy dwa ok. 30-osobowe turnusy dzieci i młodzieży ze Śląska Cieszyńskiego. Przyjechali do nas z własnymi rowerami. Słoneczna pogoda, sprzyjała wspólnym wyjazdom rowerowym do Starego Olesna na kąpielisko i nawiązaniu nowych znajomości. Wspólnie z lasowicką młodzieżą zorganizowaliśmy wyjazdy przedstawiające nasz region Opolski; zwiedziliśmy: Skansen Ziemi Opolskiej, Stare Miasto, opolską Katedrę. Zorganizowaliśmy wiele wieczornych spacerów i ognisk, właściwie każdego dnia odbywały się wspólne różne zajęcia świetlicowe i sportowe.

Na terenie LDTiK znajduje się zakupiony w latach ubiegłych sprzęt: stół do tenisa stołowego, wiele gier planszowych i ruchowych, piłek, skakanek, itp. Wielkim powodzeniem u młodzieży ciszą się "piłkarzyki" i kosz do piłki koszowej wystawiony przed LDTiK.

Podczas obecności gości można było zaobserwować, że właściwie każdego dnia, od wczesnych godzin porannych (jeszcze przed rozpoczęciem zajęć) po bardzo późne godziny wieczorne, wielu młodych ludzi naszej Gminy, o różnym czasie, przychodziło na teren LDTiK, aby spotkać się ze sobą i z gośćmi. Niemożliwym było sprawdzanie obecności osób, które jednokrotnie, ale niekiedy wielokrotnie danego dnia przyszły na teren LDTiK.

Wyliczenia produktu

Półkolonie letnie: 14 dni x 6 godz. = 84 godz.

Od września 2006 r. odbywają się:

• Zajęcia świetlicowe: korepetycje z matematyki i języka polskiego, w środy w godz. 17:00-19:00
4 dyżury / lekcje x 2 godz. = 8 godz.

• Zajęcia świetlicowe: język niemiecki, w środy w godz. 16:30-18:30
4 dyżury / lekcje x 2 godz. = 8 godz.

• W czwartki w godz. 16:00-18:00 przyjmuje Poradnia Przeciw Przemocy i Uzależnieniom, dyżuruje przedstawiciel GOPS, Policji i miejscowy lekarz.
9 dyżurów / spotkań x 2 godz. = 18 godz.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zakupiliśmy materiały świetlicowe, poczęstunki - szczególnie napoje dla dzieci, wyżywienie dla wolontariuszy i osób prowadzących zajęcia, nagrody.

Społeczna wiejska kawiarenka internetowa

Społeczna kawiarenka komputerowa działająca od sierpnia na terenie jednej z sal LDTiK jest wielką atrakcją dla starszych dzieci i dorosłych przychodzących na teren Domu. Komputery wyposażone są w legalne wersje programowe dla Windows i Linux. Niestety nie posiadamy jeszcze przyłącza sieci telekomunikacyjnej (ze względów technicznych). Ale nie przeszkadza nam to aby współprowadzić stronę internetową poświęconą lasowickiej ziemi www.lasowice.eu. Staramy się, aby strona była informatorem o historii regionu, mówiła o jej walorach gospodarczych, turystycznych, o aktualnościach regionu.

Kawiarenka otwarta jest od 10 sierpnia w czwartki i piątki w godz. wieczornych od ok. godz. 16:30-19:00.
16 dyżurów / spotkań x 2,5 godz. = 40 godz.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zakupiliśmy niezbędny do stworzenia wewnętrznej sieci sprzęt i oprogramowanie.

Stworzenie, realizacja, rozliczenia projektu

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Kontraktu zakupiliśmy przenośne tablice informacyjne dotyczące działalności LDTiK, które umiejscowione są w lokalnym sklepie w Lasowicach Małych i w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie.

W ubiegłych latach umieściliśmy duże informacyjne tablice przed Lasowickim Domem Tolerancji i Kultury i na gminnym skrzyżowaniu dróg.

Posiadamy zakupiony w ub. roku cyfrowy aparat fotograficzny, na którym dokumentujemy działalność Domu.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zakupiliśmy konieczne materiały biurowe i reklamowe, gabloty przenośne.

Wyjazdy, wycieczki, koncerty, zajęcia, spotkania organizowane przez LDTiK

Chyba najwięcej radości uczestnikom zajęć przynoszą wycieczki krajoznawcze, już wspomniałem o wycieczkach do Opola, zrealizowaliśmy także wycieczkę po Śląskiej Ziemi, w tym do miast takich, jak: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn, Zawadzkie, Fosowskie. Odbyły się także wycieczki do kina w Opolu, do ZOO, do Skansenu Ziemi Opolskiej.

Zrealizowaliśmy wycieczki dalsze w Beskidy, do Szczyrku, do Wrocławia, gdzie mi.n. zwiedziliśmy Dzielnicę Czterech Świątyń, Świątynię Katolicką, Żydowską, Prawosławną i Luterańską.

Piękna pogoda i ogromne zainteresowanie wyjazdami spowodowało, że pojechaliśmy także na Mazury, mieszkając docelowo w Lidzbarku Welskim, ale przy tej okazji zwiedziliśmy Ostrudę, Gdańsk, Sopot, Grunwald a w drodze powrotnej Toruń.

Ostatnią inicjatywą wyjazdową był wyjazd do Karpacza, zwiedziliśmy Kościoły Pokoju w Jaworze, Świdnicy, Świątynię Wang, Park Miniatur, Zamek Czocha i wiele innych pięknych miejsc.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 przede wszystkim opłacamy koszty wynajmu autobusów, parkingów, wyżywienia kierowców i osoby prowadzącej dany wyjazd. Zakupiliśmy także kilka grupowych wejściówek do muzeów.

Wszystkie inne koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wycieczki, takie jak koszty wyżywienia uczestników, rozrywka, itp. uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Odbyły się następujące wycieczki do:
• Starego Olesna, kąpielisko - 4 wyjazdy
• Opola, miasto, kino, ZOO - 3 wyjazdy
• Ziemia Śląska Opolskiego: Kluczbork, Byczyna, Kolonowskie, Zawadzkie - 1 wyjazd
• Ziemia Oleska i Lasowicka - 1 wyjazd
• Beskidy; Szczyrk, Wielka Pętla Beskidzka - 1 wyjazd
• Wrocław, Dzielnica Czterech Świątyń, Synagoga, Cerkiew, Kościoły Katolicki i Ewangelicki - 1 wyjazd
• Mazury, Lidzbark Welski, Ostruda, Grunwald, Gdańsk, Sopot, Toruń - 1 wyjazd
• Karkonosze, Świdnica, Karpacz, Jawor - 1 wyjazd
• Krajobraz Lasy Stobrawsko-Turawskie - 1 wyjazd
• Wizyta w Gminie, spotkanie z Wójtem Gminy Lasowice Wielkie - 1 wyjazd
• Nasza Gmina Tuły i Szumirad - 1 wyjazd
• Objazd Gminy Lasowice Wielkie, półkolonie 14 dni (dla celów raportu) - 1 wyjazd

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 uregulowaliśmy zobowiązanie za wynajęcia autokarów, kupna biletów wstępów, poczęstunków, pobytów kierowców i organizatorów wyjazdu.

Utrzymanie obiektu

Jak wspominałem we wniosku o dotację ubiegając się o dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury mieści się w starej szkole podstawowej, która została zlikwidowana ze względu na niski standard i niż demograficzny. Jest to obiekt wymagający stałego remontowania i ciągłej konserwacji. Nienajlepszy stan obiektu, także potwierdzili kontrolujący działalność LDTiK w ubiegłym roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Pani sprzątająca i konserwator obiektu wraz ze swoimi rodzinami, doprowadzili nieruchomość do stanu odpowiadającego potrzebom realizowania na terenie LDTiK np. półkolonii. Jest to wielki systematyczny wkład pracy i dbanie o utrzymanie obiektu w stanie nie pogarszającym się i aby nadal służyć mógł środowisku lokalnemu. W obiekcie odbyły się kontrole z Kuratorium Oświaty i Powiatowej Stacji Sanitarnej.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zakupiliśmy część potrzebnego oleju opałowego, zakupiliśmy środki czystości i potrzebne do zabezpieczenia obiektu drobne artykuły.

Zaangażowane Osoby i Wolontariusze

Mam trudność z wyliczeniem zaangażowanych w projekt osób i wolontariuszy. W związku z podpisanymi umowami pracuje 9 osób. Ale przede wszystkim służą nam pomocą wolontariusze, którzy na cały dzień podczas realizacji danego projektu przebywają z jego uczestnikami.

Podczas trwania projektu gościliśmy: 6 opiekunów podczas półkolonii, 8 opiekunów podczas pobytu gości ze Śląska Cieszyńskiego, 18 uczestników zespołu Cantate z Jaworza i Bielska Białej, 5 clownów podczas Wiejskich Dożynek.

Właściwie każda inicjatywa LDTiK łączy się z obecnością wolontariuszy, osób zatrudnionych, opiekunów, itp. Godziny ich pobytów także wieczornych i nocnych spotkań są nie wyliczalne.

Dla celów raportu przyjąłem liczbę na stałe współpracujących z LDTiK osób:
• Prowadzący zajęcia - 7 osób (Nauczyciele)
• Prowadzący poradnie przeciw przemocy i uzależnieniom - 4 osoby (Pracownik GOPS, Lekarz, Dzielnicowy)
• Dbający o czystość i obiekt - 2 osoby (osoba sprzątająca i konserwator obiektu)

W części opisowej raportu należy przedstawić analizę stopnia realizacji projektu, skuteczności stosowania instrumentów realizacyjnych, problemów powstałych na etapie wdrażania projektu (w tym przyczyny opóźnień), środków podjętych w celu ich przezwyciężenia i ewentualne rekomendacje dotyczące ich usunięcia.

Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego działania / zadania

Tabela 1. Harmonogram i postęp realizacji planu finansowego zadania

Numer i nazwa zadania Rodzaj projektu Rozpoczęcie realizacji Termin zakończenia realizacji Faza realizacji Postęp realizacji planu finansowego (w zł)
Planowane Rzeczywiste Planowany Rzeczywisty Środki udostępnione w ramach Kontraktu Środki udostępnione przez beneficjenta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
              Z W % Z W %
Projekt nr KW-2006-2.1.2/11 Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury nie inwesty-
cyjny
01.07.2006 01.07.2006 15.12.2006 w trakcie w trakcie 39.900,00 0,00 0,00 17.100,00 23.668,14 138,41

Objaśnienia:
W kolumnach 3-6 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone we wniosku o dofinansowanie projektu
W kolumnach 8-9 symbole Z, W i % oznaczają:
Z - zobowiązania na realizację projektu, wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu,
W - wydatki poniesione przez beneficjenta w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem
% - stopień realizacji (iloraz W/Z * 100%)

Tabela 2. Postęp realizacji planu rzeczowego projektu

Nazwa projektu Wskaźniki produktu
1 Zajęcia, spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie LDTiK Społeczna wiejska kawiarenka internetowe na terenie LDTiK Wyjazdy, wycieczki, koncerty, zajęcia spotkania organizowane przez LDTiK Praca zaangażowanych osób w tym wolontariuszy
P Px % P Px % P Px % P Px %
Projekt Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury 100 godz. 118 godz. 118 40 godz. 40 godz. 100 15 17 113,33 10 osób 11 osób 110
Nazwa projektu Wskaźnik rezultatu*
2 nazwa wskaźnika nr 1 nazwa wskaźnika nr 2 nazwa wskaźnika nr ... nazwa wskaźnika nr ...
R Rx % R Rx % R Rx % R Rx %
Projekt ...                        
* Dotyczy sprawozdań końcowych.

Objaśnienia dla wskaźników produktu:
W kolumnach 2-4 należy wpisać nazwy wskaźników ustalone we wniosku o dofinansowanie projektu
P - docelowa wartość wskaźnika produktu określona we wniosku o dofinansowanie
Px - osiągnięta wielkość w okresie sprawozdawczym
% stopień realizacji wskaźnika
Objaśnienia dla wskaźników rezultatu:
W kolumnach 2-4 należy wpisać nazwy wskaźników ustalone we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006
R - docelowa wartość wskaźnika rezultatu określona we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006
Rx - osiągnięta wielkość w okresie sprawozdawczym
% stopień realizacji wskaźnika

Opracował: ks. Ryszard Pieron, pieron[at]escobb.com.pl

Lasowice Małe, dnia 10 października 2006 r.