Raport końcowy za okres 01.07.2006 - 15.12.2006

Spis treści:
• Opis sytuacji w zakresie wdrażania kontraktu
• Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego działania / zadania

Raport kwartalny / roczny / końcowy z przebiegu realizacji Kontraktu
składany przez Beneficjenta do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Raport za okres: 01.07.2006 - 15.12.2006
Nazwa województwa: Opolskie
Nazwa Beneficjenta: Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Numer i nazwa działania / poddziałania (wg zapisów Kontraktu wojewódzkiego): Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.2
Data i numer umowy: 20.09.2006 r. Umowa nr 2.1.2-04/06

Opis sytuacji w zakresie wdrażania kontraktu

Część opisową raportu rozpocznę od stwierdzenia, że wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w całości zgodnie z planem i harmonogramem. Należy zauważyć, że udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych w proponowanym programie spotkań, wycieczek i wyjazdów organizowanych przez LDTiK okazał się zdecydowanie większy, niż planowaliśmy. Co nas bardzo cieszy. O ważniejszych inicjatywach wspomnę w niniejszym raporcie, wszelka dokumentacja działań znajduje się na terenie świetlicy Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury i w siedzibie Parafii.

Zajęcia, spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie LDTiK

Od października do Świąt Bożego Narodzenia 2006 r. świetlicowe zajęcia dzieci i młodzieży skupiały się przede wszystkim wokół popołudniowo-wieczornych zajęć korepetycyjnych, które odbywały się właściwe każdego dnia w godzinach 16:00 - 18:30. Odbywały się lekcje z matematyki, j. polskiego, j. niemieckiego, informatyki (w ramach kawiarenki komputerowej), historii i WOS. Także, jeśli zgłoszony został jakiś edukacyjny problem z innego przedmiotu, nauczyciele organizujący spotkania i wolontariusze przybyli na teren LDTiK pomagali w miarę możliwości pomóc w rozwiązaniu go.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zrealizowaliśmy wszelkie zobowiązania finansowe względem zatrudnionych osób, zakupiliśmy materiały do prowadzenia zajęć, poczęstunki, sprzęt sportowy, nagrody. Także działał Punkt Konsultacyjny dla osób, względem których użyto przemocy i dla osób uzależnionych. Punkt prowadzony był wspólnie z miejscowym lekarzem i Policją oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyliczenia produktu

W miesiącach: październik, listopad, grudzień.

• Zajęcia świetlicowe: gry, zabawy, taniec, plastyka, itd., we wtorki w godz. 16:00-19:00
6 dyżurów x 3 godz. = 18 godz.

• Zajęcia świetlicowe: korepetycje z matematyki i języka polskiego, w środy w godz. 16:00-19:00
4 dyżury / lekcje x 3 godz. = 12 godz.

• Zajęcia świetlicowe: język niemiecki, w środy w godz. 16:30-18:30
4 dyżury / lekcje x 2 godz. = 8 godz.

• Zajęcia świetlicowe: taniec, w niedziele w godz. 15:00-18:00
4 dyżurów x 3 godz. = 12 godz.

• W czwartki w godz. 15:00-18:00 przyjmowała Poradnia Przeciw Przemocy i Uzależnieniom, dyżurował przedstawiciel GOPS, Policji i miejscowy lekarz.
8 dyżurów / spotkań x 3 godz. = 24 godz.

• W listopadzie i grudniu w godzinach wieczornych spotykały się grupy młodzieży uczęszczającej do miejscowego Zespołu Szkół, przygotowujące spotkania świąteczne i inscenizacje mikołajkowe oraz inne przedstawienia.
7 spotkań x ok. 2,5 godz. (pod opieką różnych dorosłych opiekunów) = ok. 17 godz.

Społeczna wiejska kawiarenka internetowa

Społeczna kawiarenka komputerowa działająca od sierpnia na terenie jednej z sal LDTiK jest wielką atrakcją dla starszych dzieci i dorosłych przychodzących na teren Domu. Komputery wyposażone są w legalne wersje programowe dla Windows i Linux. Niestety nie posiadamy jeszcze przyłącza sieci telekomunikacyjnej (ze względów technicznych). Ale nie przeszkadza nam to, aby współprowadzić stronę internetową poświęconą lasowickiej ziemi www.lasowice.eu. Staramy się, aby strona była informatorem o historii regionu, mówiła o jej walorach gospodarczych, turystycznych, o aktualnościach regionu i oczywiście, aby promowała LDTiK w Lasowicach Małych.

Kawiarenka była otwarta w czwartki i piątki w godz. wieczornych od ok. godz. 16:30-19:00.
16 dyżurów / spotkań x 2,5 godz. = 40 godz.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zakupiliśmy niezbędny do prawidłowego działania kawiarenki sprzęt i opłaciliśmy zobowiązanie personalne osoby prowadzącej zajęcia komputerowo-informatyczne.

Stworzenie, realizacja, rozliczenia projektu

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Kontraktu zakupiliśmy w ubiegłym kwartale przenośne tablice informacyjne dotyczące działalności LDTiK, które umiejscowione są w lokalnym sklepie w Lasowicach Małych i w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie.

W ubiegłych latach umieściliśmy duże informacyjne tablice przed Lasowickim Domem Tolerancji i Kultury i na gminnym skrzyżowaniu dróg.

Posiadamy zakupiony w ubiegłym roku cyfrowy aparat fotograficzny, dzięki któremu dokumentowaliśmy działalność Domu.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zakupiliśmy konieczne materiały biurowe i urządzenia do prowadzenia działalności biurowej. Opłaciliśmy zobowiązanie personalne osób obsługujących stworzenie, rozliczanie i funkcjonowanie projektu pod nazwą Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury.

Wyjazdy, wycieczki, koncerty, zajęcia, spotkania organizowane przez LDTiK

Jak wspominałem w raporcie za okres od lipca do września 2006 r., chyba najwięcej radości uczestnikom zajęć przynoszą wycieczki krajoznawcze. Wszystkie zaplanowane wycieczki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zrealizowaliśmy. Większość z nich - jak informowałem w poprzednim raporcie - zrealizowaliśmy podczas wakacji. Wspomniałem o wycieczkach do Opola, zrealizowaliśmy także wycieczkę po Śląskiej Ziemi, w tym do miast takich, jak Kluczbork, Byczyna, Wołczyn, Zawadzkie, Fosowskie. Odbyły się także wycieczki do kina w Opolu, do ZOO, do opolskiego skansenu.

Zrealizowaliśmy wycieczki dalsze w Beskidy, do Szczyrku, do Wrocławia, gdzie mi.n. zwiedziliśmy Dzielnicę Czterech Świątyń, Świątynię Katolicką, Żydowską, Prawosławną i Luterańską.

Piękna pogoda i ogromne zainteresowanie wyjazdami spowodowało, że pojechaliśmy także na Mazury, mieszkając docelowo w Lidzbarku Welskim, ale przy tej okazji zwiedziliśmy Ostródę, Gdańsk, Sopot, Grunwald a w drodze powrotnej Toruń.

Ostatnią inicjatywą wyjazdową był wyjazd do Karpacza, zwiedziliśmy Kościoły Pokoju w Jaworze, Świdnicy, Świątynię Wang, Park Miniatur, Zamek Czocha i wiele innych pięknych miejsc.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 przede wszystkim opłaciliśmy koszty wynajmu autobusów, parkingów, wyżywienia kierowców i osoby prowadzącej dany wyjazd. Zakupiliśmy także kilka grupowych wejściówek do muzeów.

Wszystkie inne koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wycieczki, takie jak koszty wyżywienia uczestników, rozrywka, itp. uczestnicy ponosili we własnym zakresie.

Odbyły się następujące wycieczki do:
• Starego Olesna, kąpielisko - 4 wyjazdy
• Opola, miasto, kino, ZOO - 3 wyjazdy
• Ziemia Śląska Opolskiego: Kluczbork, Byczyna, Kolonowskie, Zawadzkie
• Ziemia Oleska i Lasowicka
• Beskidy; Szczyrk, Wielka Pętla Beskidzka
• Wrocław, Dzielnica Czterech Świątyń, Synagoga, Cerkiew, Kościoły Katolicki i Ewangelicki
• Mazury, Lidzbark Welski, Ostruda, Grunwald, Gdańsk, Sopot, Toruń
• Karkonosze, Świdnica, Karpacz, Jawor
• Krajobraz Lasy Stobrawsko-Turawskie
• Wizyta w Gminie, spotkanie z Wójtem Gminy Lasowice Wielkie
• Nasza Gmina Tuły i Szumirad
• Objazd Gminy Lasowice Wielkie, półkolonie 14 dni

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 uregulowaliśmy zobowiązanie za wynajęcia autokarów, kupna biletów wstępów, poczęstunków, pobytów kierowców i organizatorów wyjazdu.

Utrzymanie obiektu

Jak wspominałem we wniosku o dotację ubiegając się o dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury mieści się w starej szkole podstawowej, która została zlikwidowana ze względu na niski standard i niż demograficzny. Jest to obiekt wymagający stałego remontowania i ciągłej konserwacji. Nienajlepszy stan obiektu, także potwierdzili kontrolujący działalność LDTiK w ubiegłym roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Pani sprzątająca i konserwator obiektu wraz ze swoimi rodzinami doprowadzili nieruchomość do stanu odpowiadającego potrzebom realizowania na terenie LDTiK np. letnich półkolonii i regularnych zajęć świetlicowych. Jest to wielki systematyczny wkład pracy i dbanie o utrzymanie obiektu w stanie nie pogarszającym się i aby nadal służyć mógł środowisku lokalnemu. W obiekcie odbyły się kontrole z Kuratorium Oświaty i Powiatowej Stacji Sanitarnej.

Ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego 2006 zakupiliśmy potrzebny olej opałowy, podgrzewacz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, kupiliśmy porządną, dużą kosiarkę do trawy, opłaciliśmy wszelkie koszty bieżące, zakupiliśmy środki czystości i potrzebne do zabezpieczenia obiektu drobne artykuły. Opłaciliśmy zobowiązanie personalne osób sprzątających i konserwatora obiektu.

Zaangażowane Osoby i Wolontariusze

Mam trudność z wyliczeniem zaangażowanych w projekt osób i wolontariuszy. W związku z podpisanymi umowami pracowało 9 osób. Ale przede wszystkim służyli nam pomocą wolontariusze, którzy na cały dzień podczas realizacji danego projektu przebywali z jego uczestnikami.

Podczas trwania projektu gościliśmy: 6 opiekunów podczas półkolonii, 8 opiekunów podczas pobytu gości ze Śląska Cieszyńskiego, 18 uczestników zespołu Cantate z Jaworza i Bielska-Białej, 5 clownów podczas Wiejskich Dożynek.

Właściwie każda inicjatywa LDTiK łączy się z obecnością wolontariuszy, osób zatrudnionych, opiekunów, itp. Godziny ich pobytów także wieczornych i nocnych spotkań są nie wyliczalne.

Dla celów raportu przyjąłem liczbę na stałe współpracujących z LDTiK osób:
• Prowadzący zajęcia - 7 osób (Nauczyciele)
• Prowadzący poradnie przeciw przemocy i uzależnieniom - 4 osoby (Pracownik GOPS, Lekarz, Dzielnicowy)
• Dbający o czystość i obiekt - 2 osoby (osoba sprzątająca i konserwator obiektu)

Obecnie na nieruchomości Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury prowadzony jest remont. Wymieniliśmy już część okien, jesteśmy w trakcie wymiany na nowy dachu, a na wiosnę chcemy całość obiektu otynkować i pomalować. Do miesiąca maja 2007r., tj. do czasu zakończenia prac remontowych, LDTiK nie organizuje żadnych zajęć, spotkań i wyjazdów.

W części opisowej raportu należy przedstawić analizę stopnia realizacji projektu, skuteczności stosowania instrumentów realizacyjnych, problemów powstałych na etapie wdrażania projektu (w tym przyczyny opóźnień), środków podjętych w celu ich przezwyciężenia i ewentualne rekomendacje dotyczące ich usunięcia.

Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego działania / zadania

Tabela 1. Harmonogram i postęp realizacji planu finansowego zadania

Numer i nazwa zadania Rodzaj projektu Rozpoczęcie realizacji Termin zakończenia realizacji Faza realizacji Postęp realizacji planu finansowego (w zł)
Planowane Rzeczywiste Planowany Rzeczywisty Środki udostępnione w ramach Kontraktu Środki udostępnione przez beneficjenta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
              Z W % Z W %
Projekt nr KW-2006-2.1.2/11 Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury nie inwesty-
cyjny
01.07.2006 01.07.2006 15.12.2006 15.12.2006 zakończono 39.900,00 39.900,00 100 17.100,00 17.100,00 100

Objaśnienia:
W kolumnach 3-6 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone we wniosku o dofinansowanie projektu
W kolumnach 8-9 symbole Z, W i % oznaczają:
Z - zobowiązania na realizację projektu, wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu,
W - wydatki poniesione przez beneficjenta w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem
% - stopień realizacji (iloraz W/Z * 100%)

Tabela 2. Postęp realizacji planu rzeczowego projektu

Nazwa projektu Wskaźniki produktu
1 Zajęcia, spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie LDTiK Społeczna wiejska kawiarenka internetowa na terenie LDTiK Wyjazdy, wycieczki, koncerty, zajęcia, spotkania organizowane przez LDTiK Praca zaangażowanych osób w tym wolontariuszy
P Px % P Px % P Px % P Px %
Projekt Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury 200 godz. 225 godz. 112,5 80 godz. 80 godz. 100 25 25 100 18 osób 18 osób 100
Nazwa projektu Wskaźnik rezultatu*
2 Uczniowie angażujący się w akcje społeczne
nazwa wskaźnika nr 1
Powstanie grup zainteresowań
nazwa wskaźnika nr 2
Uczestnicy zajęć, spotkań, wyjazdów
nazwa wskaźnika nr 3
Dorośli angażujący się w akcje społeczne
nazwa wskaźnika nr 4
R Rx % R Rx % R Rx % R Rx %
Projekt Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury 40 40 100 4 4 100 450 ponad 1000 powyżej 250 20 26 130
* Dotyczy sprawozdań końcowych.

Objaśnienia dla wskaźników produktu:
W kolumnach 2-4 należy wpisać nazwy wskaźników ustalone we wniosku o dofinansowanie projektu
P - docelowa wartość wskaźnika produktu określona we wniosku o dofinansowanie
Px - osiągnięta wielkość w okresie sprawozdawczym
% stopień realizacji wskaźnika
Objaśnienia dla wskaźników rezultatu:
W kolumnach 2-4 należy wpisać nazwy wskaźników ustalone we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006
R - docelowa wartość wskaźnika rezultatu określona we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006
Rx - osiągnięta wielkość w okresie sprawozdawczym
% stopień realizacji wskaźnika

Opracował: ks. Ryszard Pieron, pieron[at]escobb.com.pl

Lasowice Małe, dnia 14 stycznia 2007 r.