Raport częściowy / końcowy1)

z wykonania zadania w ramach Programu Operacyjnego

Rozwój Inicjatyw Lokalnych

Priorytet

(brak)

ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury

(nazwa zadania)

w okresie od d 1 maja 2007 r. do 16 grudnia 2007 r.,
określonego w umowie nr 6394/FPK/2007/NCK,,
zawartej w dniu 24 lipca 2007 r. pomiędzy

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(nazwa organu zlecającego)

a

Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie

(nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu, jednostki organizacyjnej*)

Część I. Ewaluacja realizacji zadania

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte? Jeśli nie – dlaczego?

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury zrealizowaliśmy zadania, jakie sobie stawialiśmy. Działania w ramach programu Rozwój Inicjatyw Lokalnych pomogły nam w dokonywaniu płatności związanych z organizacją wyjazdów do teatrów, kin i w regulowaniu zobowiązań za zakupione posiłki dla osób koncertujących na terenie gminy. Dzięki dofinansowaniu zrealizowaliśmy potrzebną w środowisku lokalnym wycieczkę na Jarmark Dominikański do Gdańska. Przy tej okazji zwiedziliśmy Frombork i Malbork. Niestety bardzo brzydka pogoda i przejmujące zimno przeszkodziło nam i nie zrealizowaliśmy w drodze powrotnej przystanku w Toruniu i nie zwiedziliśmy tamtejszego pięknego starego miasta. Dzięki wsparciu Państwa i możliwości zatrudnienia prowadzących zajęcia przeprowadziliśmy warsztaty pantomimy i tańca współczesnego dla naszej młodzieży gimnazjalnej. Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomogło niezamożnym mieszkańcom wiosek zakupić bilety wstępów do ośrodków kultury, a kilku najuboższym zainteresowanym wyjazdami skorzystać z możliwości wyjazdu.

Działania w ramach projektu zaowocowały możliwością wynajęcia autokarów, dzięki którym mieszkańcy wiosek gminy Lasowice Wielkie zrealizowali wyjazdy do dużych wrocławskich i opolskich ośrodków kulturalnych. W ramach realizowanych zadań odbyły się koncerty/występy profesjonalnych, zawodowych i amatorskich artystów na terenie gminy Lasowice Wielkie. Zaprezentowała się także młodzież uczestnicząca w zajęciach warsztatowych Bo celem projektu była edukacja społeczna, wychowanie kulturalne, także patriotyczne (uczestniczyliśmy w pokazie filmu Katyń, zwiedziliśmy obóz koncentracyjny w Sztutowie) dzieci, młodzieży i dorosłych, aby uwrażliwić współcześnie żyjącego człowieka, zapobiegać problemom społecznym i skłonić mieszkańców do podejmowania społecznej aktywności wskazując pozytywne wzorce.

Przy realizacji zadań wynikających z projektu NCK Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury nastąpiła (z przyczyn od nas niezależnych) jedynie jedna zmiana terminu przyjazdu i koncertu w Lasowicach chóru z Międzyrzecza ze Śląska Cieszyńskiego. Wstępnie zaplanowany koncert chóru był na miesiąc październik, jednak ze względu na inne nieznane wcześniej chórzystom okoliczności, przesunęliśmy go na miesiąc sierpień. Koncert planowany na 28 października odbył się 19 sierpnia 2007 r.

Wydaje nam się, że założone wyzwania zrealizowaliśmy. Zainteresowanie i kierowane pod naszym adresem pytania o kontynuację rozpoczętych działań warsztatowych i wyjazdów do kulturalnych centrów Polski, i liczba uczestniczących w koncertach odbiorców, zdają się potwierdzać potrzebę takich działań w przyszłości i realizowanie trafionej idei, kulturalnej edukacji dla wiejskiej społeczności popegeerowskiej gminy Lasowice Wielkie.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

Zrealizowane działania

• 5-11 sierpnia - wyjazd do Kątów Rybackich i Sztutowa - noclegi. Podczas pobytu nad morzem, zwiedziliśmy: obóz koncentracyjny Muzeum Stutthof w Sztutowie, Jarmark św. Dominika w Gdańsku - wyjazd dwukrotny, popłynęliśmy do Fromborka - wyjazd całodzienny. W kolejnym dniu pobytu, część uczestników wyjazdu popłynęła zwiedzać Westerplatte i na Hel, część uczestników pojechała do Malborka zwiedzać tamtejszy zamek.
• 19 sierpnia - koncert chóru z Międzyrzecza i Bielska-Białej. Koncert odbył się w Lasowicach Wielkich. Ze środków projektu zakupiono poczęstunek/posiłek.
• 16 września - wiejskie dożynki, występ młodzieży i koncert bydgoskiego Teatru Pantomimy DAR.
• 29-30 września, 5-7 i 26-28 października, 16-17 listopada - warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej i także dla zainteresowanych tańcem młodszych, nie umieliśmy odmówić im radości spotkania z osobami prowadzącymi zajęcia.
• 29 września - wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl Mała księżniczka.
• 5 października - wyjazd do opolskiego Kinoplexu na projekcje filmu Katyń.
• 26 października - wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl My Fair Lady.
• 9 listopada - wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na spektakl Eurazja.
• 16 grudnia - adwentowy koncert Król Narnii i występ młodzieży, podczas ekumenicznego spotkania mieszkańców naszej gminy.

Imprezy towarzyszące, nie realizowane ze środków NCK, ale w ramach działalności Lasowickiego Domu Tolerancji w trakcie których prezentowano Logo NCK i programu operacyjnego Rozwój inicjatyw lokalnych lub rozmawiano o tej inicjatywie MKiDN

• 8-9 czerwca - Lasowice odwiedzili goście z Niemiec - członkowie zespołu puzonowego Posaunenchor des Evangelischen Dekanates Weilburg, działającego w obrębie Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. 9 czerwca niemieccy puzoniści wystąpili ze zorganizowanym przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury koncertem, który odbył się w kościele w Lasowicach Wielkich.
• 15-21 lipca - na terenie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych odbyła się "Akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych". Projekt realizowany był wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urząd Gminy Lasowice Wielkie i Parafię Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie. W "Akademii" uczestniczyła młodzież wytypowana z gimnazjów naszej gminy.
• 14-15 lipca - Dom Tolerancji i Kultury odwiedził zespół "Cantate" z Bielska-Białej i Jaworza. Podczas pobytu w LDTiK przygotowywali się do nagrania swojej płyty. Koncerty w Oleśnie i Lasowicach Wielkich.
• 27-29 lipca - w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych gościł chór z Wieszcząt-Kowali, Śląsk Cieszyński. Koncert w Lasowicach Wielkich.
• 15-19 sierpnia - gośćmi Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury był chór z Międzyrzecza na Śląsku Cieszyńskim. Koncert w Lasowicach Wielkich. NCK - dofinansowane posiłki dla chórzystów po koncercie 19 sierpnia 2007 r.
• 25 sierpnia-1 września - trwała letnia wycieczka dla 25 ubogich dzieci z gminy Lasowice Wielkie. Wakacyjny wyjazd zorganizował Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
• 1 września - w Laskowicach odbył się piknik pn. BIWAK. Zorganizowany został głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych. Współorganizatorem BIWAK-u, w ramach projektu złożonego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, wspólnie z miejscowymi organizacjami i sołtys Laskowic - była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lasowicach Wielkich i prowadzony przez nią Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych,
• 5 września - konferencja księży, diakonów Diecezji Katowickiej, występ młodzieżowej grupy tanecznej LDTiK.
• 23 września - koncert Tomka Żółtko, kościół oleski.
• 15-18 października - odbyła się w Wiśle konferencja księży i katechetów diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego w RP. Jednym z jej punktów było współorganizowane przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury spotkanie z pracownikami służby więziennej. Celem tego spotkania było omówienie głównych zagadnień i problemów wychowawczych, na jakie natrafiają rodzice w kontaktach z dorastającym młodym człowiekiem. Starszy Psycholog Więzienny kpt. Jan Skawiończyk z Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach przybliżył także główne zagadnienia dotyczące pracy z osobą tymczasowo aresztowaną. Podczas konferencji rozmawiano także o działalności LDTiK.
• 27 października - na terenie LDTiK odbyło się spotkanie z Pawłem Kolczyk, kierownikiem referatu dochodzeniowo-śledczego KPP w Kluczborku. Omówił obowiązujące przepisy prawa karnego, przybliżył niebezpieczeństwa czyhające na młodego człowieka. Pośród nich szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia w sieci internetowej, w spożywaniu alkoholu, narkotyków. Przedstawił pracę z zatrzymanym.
• 23 listopada - działający przy Domu Tolerancji zespół dlaTego, dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach wykonał 4 koncerty. Łącznie ponad 60 tymczasowo aresztowanych uczestniczyło w koncercie.

O wszystkich warsztatach, spotkaniach, koncertach i wyjazdach więcej, także z relacją fotograficzną, można przeczytać na www.lasowice.eu w dziale newsy.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w załączniku do wniosku "Wykaz wskaźników rezultatów zadania")

1. Uczniowie angażujący się w akcje społeczne - ilość osób 40.
2. Rozwijanie kół zainteresowań: powstałyo 1 koło kulturalno-turystyczne i 1 koło taneczne, które skupiają łącznie 85 osób.
3. Uczestnicy zajęć, koncertów, wyjazdów: wyjazd na Jarmark Dominikański, dożynki wiejskie, wyjazdy do wrocławskiego Capitolu i koncert adwentowy zgromadziły łącznie prawie 500 osób.
4. Dorośli angażujący się w akcje społeczne: 22 osoby.

Część II. Rozliczenie finansowe zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) [ 25.954,44 ]
- w tym koszty pokryte z uzyskanych środków finansowych FPK (w zł) [ 22.410,44 ]
- w tym finansowe środki własne, w porównaniu z wnioskiem (w zł) [ 3000,00 ]
Relacja kwoty środków FPK do środków własnych (w %) [ 747,00 ]

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

    Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania
Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) koszt całkowity w tym ze środków instytucji zarządzającej w tym z finansowych środków własnych (bez innych źródeł) koszt całkowity w tym ze środków instytucji zarządzającej w tym z finansowych środków własnych (bez innych źródeł) koszt całkowity w tym ze środków instytucji zarządzającej w tym z finansowych środków własnych (bez innych źródeł)
1. Zakup biletów wstępów 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00
2. Wynagrodzenie aktorów 4320,00 4320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4320,00 4320,00 0,00
3. Wynajęcie autokarów i koszty pobytu koordynatora, opiekunów, kierowcy i dzieci. Wyjazdy do ośrodków kulturalnych 13.040,00 13.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.040,00 13.040,00 0,00
4. Wynagrodzenia artystów 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00
5. Koszty posiłków dla artystów 2000,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1836,50 1628,50 0,00
Ogółem   26.660,00 23.160,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 25.954,44 22.410,44 3000,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową - według wniosku) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy
  % % %
Finansowe środki własne 3000,00 11,25 0,00 0,00 3000,00 11,56
Z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z budżetu państwa (z wyłączeniem środków pozostających w dyspozycji ministra) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Od sponsorów lub innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ze środków finansowych ministra 23.160,00 86,87 0,00 0,00 22.410,44 86,34
Ze środków zagranicznych, w tym europejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z uzyskanych przychodów z realizacji zadania (np. wpływy z biletów, ze sprzedaży publikacji, akredytacji, opłat uczestników) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne źródła (podać jakie) 500,00 1,88 0,00 0,00 544,00 2,10
Ogółem 26.660,00 100,00 0,00 0,00 25.954,44 100,00

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Podczas trwania projektu Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury, niespodziewanie kluczborski PKS, ze względu na trudności kadrowe, zaniechał usługi wynajmu autokarów. Zmuszeni byliśmy do dokonania zmiany przewoźnika. Zwrot finansowy otrzymanych od Państwa i niewykorzystanych środków, w wysokości 749,56 zł został przelany na rachunek bankowy MKiDN dnia 17 grudnia 2007 r., wynikający z otrzymania bonifikaty u przewoźnika; także koszty wyżywienia okazały się minimalnie mniejsze, gdyż właściciel restauracji, na terenie której odbywały się warsztaty taneczne, dożynki wiejskie, i wszystkie występy, obniżył koszt wyżywienia, jaki był wcześniej zaplanowany. Wszelkie koszty bankowe, tj. prowadzenie rachunku bankowego, koszty przelewów itp., pokryte zostały w całości ze środków własnych inicjatora pomysłu Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury ks. Ryszarda Pierona i nie są one uwidocznione w tabelach rozliczeniowych. Z innych źródeł finansowania pokryto także część zakupu biletów oraz częściowe wyżywienie artystów, co dało wartość 544,00 zł. Liczba porządkowa zestawienia faktur 9 i 12.

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Numer dokumentu księgowego wg ewidencji zleceniobiorcy Numer faktury/rachunku Data faktury/rachunku Numer pozycji kosztorysu wg wniosku Nazwa wydatku Kwota (zł) (w przypadku faktur VAT kwota brutto) Z tego ze środków pochodzących z dofinansowania (zł) Z tego ze środków własnych (zł) (bez innych źródeł)
1. Faktura VAT 59/07 10.08.2007 3 Wyżywienie 1100,00 1100,00 0,00
2. Rachunek Nr 4 10.08.2007 3 Koszty pobytu 400,00 400,00 0,00
3. Faktura VAT 60/07 10.08.2007 3 Wyżywienie 1650,00 1650,00 0,00
4. Rachunek Nr 3 10.08.2007 3 Koszty pobytu 600,00 600,00 0,00
5. Faktura VAT T/000298 17.08.2007 3 Przewóz osób 4660,92 4660,92 0,00
6. Rachunek Nr 06/09/2007 16.09.2007 4 Wynagrodzenie artystów. Koncert clownów 1300,00 1300,00 0,00
7. Faktura VAT 2007/9/380WRO 25.09.2007 1 Bilety 648,00 0,00 648,00
8. Faktura VAT T/000375 30.09.2007 3 Przewóz osób 995,10 995,10 0,00
9. Faktura VAT 2007/10/1105OPO 05.10.2007 1 Bilety 364,00 0,00 364,00
10. Rachunek Nr 6/07 25.10.2007 2 Zajęcia warsztatowe 4320,00 4320,00 0,00
11. Faktura VAT 2007/10/429WRO 25.10.2007 1 Bilety 1232,00 0,00 1232,00
12. Faktura VAT 18/B/2007 31.10.2007 5 Wyżywienie artystów 208,00 0,00 208,00
13. Faktura VAT 149/V/2007 31.10.2007 3 Przewóz osób 1693,81 1693,81 0,00
14. Faktura VAT 2007/11/461WRO 08.11.2007 1 Bilety 1092,00 0,00 1092,00
15. Faktura VAT 155/V/2007 12.11.2007 3 Przewóz osób 1362,11 1362,11 0,00
16. Rachunek Nr 9/07 05.12.2007 4 Wynagrodzenie artystów. Koncert Adwentowy 2700,00 2700,00 0,00
17. Faktura VAT 26/B/2007 14.12.2007 5 Wyżywienie artystów 1628,50 1628,50 0,00

Kwota podatku VAT do zwrotu - 0,00 zł.
Data zwrotu - nie dotyczy.

Część III. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury można uzyskać na www.lasowice.eu - tam opisujemy szczegółowo wszystkie organizowane przez nas spotkania, koncerty, warsztaty i wyjazdy.

Załączniki:4)

1. Kserokopie faktur i rachunków
2. Listy uczestników
3. Płyta CD – dokumentacja fotograficzna
4. Współczynniki

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
4) na podstawie obowiązujących przepisów: nie uzyskaliśmy*/nie uzyskamy* zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków zleceniodawcy,
5) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(...)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę "Zestawienie faktur (rachunków)" - punkt II.3 - poprzez dodanie kolumny "z tego finansowanych ze środków własnych".
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

Opracował: ks. Ryszard Pieron, pieron[at]escobb.com.pl