Nr wniosku: D-5112-08 stan na 01.01.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

Program odbył się w terminie  od 19.10.2008 do 2.11. 2008 w I           Id    I       I PL X   I  I


 

 

 

 

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, prosimy jednakże o redagowanie sprawozdań w oparciu o zamieszczone poniżej pytania.

Jeżeli ilość miejsca w rubrykach formularza okaże się niewystarczająca, prosimy o dołączenie dodatkowych kartek.

Przesłane przez Państwa odpowiedzi będą opracowywane przez PNWM oraz jednostki centralne. Choć wszystkie nadsyłane zapytania i sugestie traktujemy z należytą uwagą, nie zawsze jesteśmy w stanie udzielić na nie indywidualnej odpowiedzi -prosimy o wyrozumiałość!

 

 

 

1.

Poniższe sprawozdanie zostało sporządzone przez

LI grupę polską                                                                 I               I grupę niemiecką                                IX I obie grupy wspólnie

 

[_J polskich prowadzących                                            LI niemieckich prowadzących

 

LJ polsko-niemiecki zespół prowadzący                    LI obie grupy + zespół prowadzący


                                                                                                                                                                                       
II źlle

 

2.

Uczestnicy porozumiewali się                                     LI po polsku                                                            LXI po niemiecku                                      D

 

 

Komunikacja językowa przebiegała                          I I bardzo dobrze                                                     | X|  dobrze                                                 zadawalająco

 

 

3.

W jaki sposób zespół prowadzący przygotowywał się do spotkania?

W ramach przygotowania do przyjazdu gości i ich praktyki, miały miejsce wzajemne spotkania, podczas których opiekunowie i osoby odpowiedzialne za projekt mogli sie poznać. Podczas tych spotkań przedstawiona została działalność obu organizacji oraz zwiedzone przez organizatorów zostały placówki dydaktyczne. Podczas pobytu w Niemczech mogliśmy zobaczyć  jak wygląda pedagogiczna praca z młodzieżą oraz mogliśmy zaplanować jakie zdolności i umiejętności młodzież niemiecka mogłaby wykorzystać podczas pobytu w Polsce. W wyniku spotkań zapoznawczych i wspólnej pracy, napisaliśmy wniosek.

Do wniosku został utworzony tymczasowy program pobytu gości, w którym wszystkie praktyczne czynności i zaplanowany czas wolny został ujęty. Podczas rozmów, zostały ustalone wszystkie sprawy organizacyjne takie jak zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników przyjazdu, itd. Omówiono także wszystkie punkty certyfikatu EUROPASS, które na koniec praktyki zostały wystawione uczestnikom.  

 

4.

W jaki sposób grupa przygotowywała się do spotkania? 

Podczas spotkań grupowych młodzież przygotowywana była na poznanie kultury gości ich historię i styl życia. Region Berlina-Brandenburgii poznaliśmy dzięki, pracy z mapami,  przez Internet  i osobiste doświadczenia organizatorów. Goście kilka dni przed przyjazdem, zebrali sprzęt oraz wszystkie niezbędne artykuły do wykonania swojej praktyki. Jako wsparcie opiekunowie niemieccy przygotowali listę wszelkich do zabrania rzeczy. Polska młodzież w grupach i na zajęciach z J. Niemieckiego w miejscowych Zespołach Szkół intensywniej ćwiczyła język. Młodzież korzystając z wzorników barw i kolorów zaproponowała kolorystyczne upiększenie sal Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury.

 

5.

W jaki sposób młodzież polska i niemiecka mogła poznać się jako grupa i osoby indywidualne?

Oprócz praktyki na terenie Domu Tolerancji i Kultury obie młodzieżowe grupy zapewnione miały liczne zajęcia i atrakcje w czasie wolnym, które pozwalały lepiej się poznać, zaprzyjaźnić i wzajemnie do siebie zbliżyć. Do wspólnych punktów programu znalazły przede wszystkim wspólne dyskusje i zajęcia sportowe, rowerowe wycieczki krajoznawcze pozwalające poznać okolicę, łowienie ryb i turnieje tenisa stołowego. Atrakcją dla obu grup młodzieżowych był udział w spektaklu teatralnym organizowanym przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury i wspólny weekendowy wyjazd do Krakowa tam zwiedzenie dzielnicy Żydowskiej  i wyjazd do Kluczborka, Olesna i wspólne zajęcia seminaryjne o historii Niemiec i Polski.

Wielkim przeżyciem szczególnie dla grupy Niemieckiej było Polskie Święto Zmarłych 1 Listopada i wspólny wieczorny spacer po miejscowych cmentarzach w tym cmentarz żołnierzy radzieckich poległych pod Kluczborkiem podczas

II Wojny Światowej.   Znalazł się także czas wolny, podczas którego młodzież samodzielnie w ramach indywidualnych rozmów, wyrabiała sobie opinie na temat poruszanych zagadnień i oferowanego programu. 

 

6.

W jaki sposób przeprowadzano ocenę spotkania?

W ostatnim dniu trwania pobytu gości z Niemiec, odbyła się pierwsza podsumowująca rozmowa miedzy organizatorami projektu i opiekunami. Na podstawie wyrażonych opinii i refleksji sporządzono sprawozdanie i opisano przebiegu pobytu młodzieży w Lasowicach. Wspólna pożegnalna kolacja była dobrą okazją do wyrażenia wzajemnych ocen, opinii i doświadczeń. Przy tej okazji snuto nowe plany, wyrażano życzenia i planowano kolejne wspólne spotkania.

Wypowiedziane oczekiwania i propozycje obu młodzieżowych grup są bardzo dobrym materiałem, aby na ich przykładzie napisać kolejny projekt, wspólnego pobytu młodzieży z Polski i Niemiec w Lasowicach.

 

7.

Kto wspierał Państwa merytorycznie, organizacyjnie bądź finansowo?

Niemiecka strona otrzymała finansowe wsparcie od Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Młodzież z Polski otrzymała wsparcie Polskiej Rady Ekumenicznej, i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie.

Wszystkie kwestie merytoryczne oraz prace organizacyjne związane z praktyką były organizowane przez grupę projektową z Jugendaufbauwerk Nauen. Organizacja czasu wolnego, przygotowanie dyskusji i przygotowanie wycieczek i zajęć sportowych przygotowana została przez stronę Polską.

 

8.

Jakimi sugestiami i propozycjami chcieliby Państwo podzielić się z PNWM lub Państwa jednostką centralną ?

Zapewne realizując projekt, nie ustrzegliśmy się wielu błędów. Był to nasz pierwszy wniosek składany do Polsko- Niemieckiej wymiany młodzieży, Bardzo długo czekaliśmy na odpowiedź czy będzie można zrealizować projekt i czy otrzymamy dofinansowanie. Dlatego został zmieniony termin przyjazdu gości z Niemiec. Mimo kłopotów z tym związanych wydaje nam się, że młodzież dobrze wykorzystała czas mile wspominać  będzie wspólnie spędzone chwile. 

 

 

9.

Czy był podawany do powszechnej wiadomości fakt, że spotkanie dofinansowane jest ze środków PNWM? Jeśli tak, w jakiej formie?

Na bieżąco lokalne media, radio i prasa informowały o wspólnym projekcie młodzieży z Niemiec i polski. Na naszych stronach internetowych widnieją loga i informacje o realizowanym projekcie. Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej i Ewangelicko-Augsburskiej w ogłoszeniach parafialnych informował o wizycie gości zapraszając na wspólne spotkania.

 

 

 

10.

Sprawozdanie to powinno ułatwić dalszą pracę zarówno Państwu, jak i nam. W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań. Z naszych doświadczeń wynika, że odpowiedzi na tak postawione pytania zawierają wiele cennych wskazówek do dalszej pracy:

 

Jakie zamierzenia i oczekiwania wiązaliśmy z organizowanym spotkaniem?

Co udało się zrealizować, które z oczekiwań spełniły się?

Jakimi środkami posługiwaliśmy się (udział młodzieży w przygotowaniu i realizacji programu, zaangażowanie referentów, wykorzystanie mediów, szczególne punkty programu i formy pracy) w poszczególnych fazach:

 a) przygotowanie, b) spotkanie, c) podsumowanie.

Które z powyższych elementów przyniosły pożądany efekt, które zaś nie? Proszę uzasadnić.

Co szczególnie podobało się niżej podpisanym lub młodzieży, co zasłużyło zaś na gorszą ocenę?

Czy przeprowadzone spotkanie wywarło wpływ na naszą grupę, moją/naszą pracę?

 

załącznik

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania na osobnej kartce.

Ważne:

Sprawozdania z nieudanych lub pozornie nieudanych spotkań nie stanowią podstawy do obniżenia przyznanego przez PNWM dofinansowania. Mogą one natomiast okazać się pomocne zarówno Państwu, jak i nam oraz innym podmiotom, pozwalając uniknąć podobnych błędów w przyszłości.

PNWM dziękuje wszystkim, którzy zechcą przekazać nam sprawozdania poszczególnych uczestników oraz dokumentację (zdjęcia, video, wycinki prasowe itp.).

Prosimy o dołączenie do sprawozdania programu spotkania, odzwierciedlającego jego faktyczny przebieg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasowice Małe,  dnia 14 listopada 2008r.

 

Miejscowość, data