www.lasowice.euEwangelicy w Oleśnie Śl.
Pastor Polko pracował w parafii oleskiej do 1 października 1883 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał on we Wrocławiu, gdzie zmarł 7 marca 1891 r. w wieku 75 lat. Pochowany został na cmentarzu kościoła katolickiego pw. Ciała Chrystusowego w Oleśnie, który nadal był miejscem grzebania zmarłych różnych wyznań.

W 1883 r. w parafii oleskiej rozpoczął pracę pastor Jan Salzwedel, zagorzały miłośnik gry w skata. Razem z księdzem proboszczem Walentym Morawcem (1872-1891) oraz żydowskim rabinem Blumfeldem spotykał się każdej niedzieli w winiarni "Cassela", by rozegrać tam kilka partii skata.

1 października 1891 r., jako administrator, pracę duszpasterską w parafii ewangelickiej rozpoczął jako administrator pastor Maximilian Sękowski, który w marcu 1892 r. wybrany został proboszczem.

W okresie pracy Maximiliana Sękowskiego we wspólnocie oleskiej doszło do rozmaitych ważnych, wielkich i wstrząsających wydarzeń. Przytoczmy tylko parę z nich.

1 maja 1894 r. usamodzielniła się parafia w Dobrodzieniu, która dotychczas stanowiła filiał oleski.

Pod koniec XIX w. z pierwotnego, wilgotnego obiektu, przeniesiono szkołę ewangelicką do budynku dawnej preparandy przy dzisiejszej ul. Leopolda Labora 2. Uczęszczało wtedy do niej ok. 70 uczniów.

Opresja rosnącej liczbowo parafii (w 1907 r. było 619 wyznawców, podczas gdy w 1912 r. - już 713) doprowadziła do podjęcia zainicjowanej przez pastora Maximiliana Sękowskiego decyzji, aby przez powstanie ewangelickiego domu parafialnego (Gemeindehaus) stworzyć dalszy punkt oparcia i centrum życia ewangelickiej wspólnoty. Budowę, przy rogu dzisiejszych ulic: Aleksandra Fredry i Jana Nikodema Jaronia, rozpoczęto 1 kwietnia 1912 r., a 27 października 1913 r. generalny superintendent - d. Nottebohm z Wrocławia - dokonał uroczystego poświęcenia.

Dom Parafialny w Oleśnie Śl.1Dom Parafialny w Oleśnie Śl., stan 2007 r.


W domu parafialnym mieściły się: szkoła ewangelicka, przedszkole i oddział sióstr Diakonis (Diakonissenstation). W budynku tym odbywały się m.in.: spotkania biblijne, spotykały się też gospodynie domowe, wspólnie tu wykonujące różnorakie czynności gospodarskie, prowadzono także - obok nauczania dzieci i młodzieży - nauczanie dorosłych.

Niedaleko od domu parafialnego, na rogu dzisiejszych ulic: Tadeusza Kościuszki i Henryka Brodatego, znajdowała się plebania ewangelicka. Jej gospodynią była wówczas pani Stein, a wspomagała ją siostra pastora - Elisabeth Sękowska.

Lazaret w Oleśnie Śl.
Radość z inicjatywy pastora Maximiliana Sękowskiego nie trwała długo. Następne lata przyniosły parafii wiele niepokoju i troski. Najpierw przyszła I wojna światowa, która swą grozą dotknęła też silnie oleską wspólnotę ewangelicką. Ładne pomieszczenia domu parafialnego i czasowo nawet kościół ewangelicki zaadaptowane zostały jako szpital polowy.

Lazaret, w którym opiekowano się rannymi żołnierzami niezależnie od ich wyznania i narodowości, prowadziła Elisabeth Sękowska. Tak jak i jej brat, słynęła w Oleśnie ze swego dużego zaangażowania w życie parafialne i społeczne. W czasie wojny dbała o rannych żołnierzy i starała się dla nich o zaopatrzenie. Pastor Maximilian Sękowski zajmował się w tym czasie opieką duszpasterską wśród chorych. Wtedy oczekiwano od duchownego wielkiego oddania i pracy. Odprawianie nabożeństw polowych, posługa przy łóżkach chorych i w lazaretach ciążyły często tylko na nim samym. Szczególnie niebezpieczna i odpowiedzialna była służba przy żołnierzach mających zakaźne choroby.

Gdy minęła I wojna światowa, zgromadziły się na horyzoncie nowe chmury zmartwienia. W 1921 r. doszło na terenie pozostałej przy Niemczech części Górnego Śląska do wielkiego powstania polskiego (Polenaufstand). Pastor Maximilian Sękowski przez polskich powstańców został uwięziony na wiele tygodni i dopiero uwolniony przez Selbstschutz.

W 1925 r. oleska wspólnota ewangelicka liczyła 645 wiernych. Do szkoły ewangelickiej, w której istniały dwie klasy, uczęszczało 57 uczniów.

Pastor Maximilian Sękowski z wielkim błogosławieństwem pracował w Oleśnie przez 40 lat. 31 marca 1932 r. przeszedł na emeryturę. Wraz ze siostrą przeprowadził się do Wrocławia, gdzie obydwoje rodzeństwa zmarło. Pochowani zostali w Oleśnie. Za zasługi pastora Sękowskiego jedną z ulic w Oleśnie, pomiędzy domem parafialnym a plebanią, jeszcze przed 1945 r. nazwano Pastor-Sękowski-Strasse.

Kościół ewangelicki i dom parafialny w Oleśnie Śl.; widoczna Pastor-
Sękowski-Strasse
Zabawa na promenadzie w Oleśnie Śl., w tle kościoł ewangelicki


Od 1 kwietnia 1932 r. parafia oleska pozbawiona została stałej opieki duszpasterskiej. Dopiero 13 lutego 1933 r. przybył do Olesna pastor Gotthard Halm.

W 1937 r. przeprowadzony został generalny remont kościoła i plebani. W 1939 r. wszystkie szkoły wyznaniowe zostały złączone w jedną szkołę podstawową. W 1942 r., w wyniku rozporządzenia władz hitlerowskich, z wieży kościoła zdjęte zostały dwa największe dzwony, ufundowane przez Fryderyka Wilhelma IV.

Pastor Halm pracował w parafii do stycznia 1945 r., kiedy to podczas ewakuacji opuścił Olesno (osiedlił się w Mülheim nad Menem, gdzie został pastorem tamtejszej parafii).

 5809 Czytań - Drukuj
Strona 3 z 5 < 1 2 3 4 5 >
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by