www.lasowice.euEwangelicy w Oleśnie Śl.
W nowej, nastałej w 1945 r. sytuacji geopolitycznej, życie parafialne w tej części Górnego Śląska organizował głównie pastor Karol Klus. Olesno, jak i cały Górny Śląsk, opuściła większość ewangelików. Miasto objęła swym zasięgiem parafia Lasowice Wielkie.

Począwszy od wiosny 1947 r. w parafii tej jako administrator pracował Karol Sztwiertnia z Goleszowa, którego od 1951 r. wspomagał przedwcześnie zmarły pastor Ernest Oborny z Krapkowic.

Państwo polskie ustawą nacjonalizacyjną z 1951 r. odebrało większość nieruchomości należących do ewangelików. W Oleśnie utracono dom parafialny i plebanię. Usunięto też ozdobną tablicę, umieszczoną obok drzwi wejściowych kościoła ewangelickiego w Oleśnie, zapisaną pięknym wierszem pastora Leopolda Polko.

W 1963 r. parafię Lasowice Wielkie objął pastor Rudolf Pastucha, który zamieszkał na stałe w Lasowicach Małych, gdzie zaadoptował do celów mieszkalnych pomieszczenia dawnego przedszkola przy tamtejszej kaplicy ewangelickiej. Wówczas nastąpiło ożywienie życia parafialnego, a praca duszpasterska wśród młodzieży pokonfirmacyjnej zaczęła odbywać się regularnie przez cały rok. W każdą niedzielę odbywały się szkółki religijne prowadzone przez pastorową - Edytę Pastucha. W latach 60. uczęszczało na nie 160 dzieci.

Na przełomie lat 70. i 80. ponownie przeprowadzony został generalny remont kościoła ewangelickiego w Oleśnie, a dach jego wieży pokryto blachą miedzianą. Po wyborze pastora Rudolfa Pastuchy na seniora diecezji katowickiej (począwszy od stycznia 1992 r. godność seniora zastąpiona została tytułem biskupa), w 1981 r. opiekę duszpasterską w parafii objął absolwent chrześcijańskiej akademii teologicznej - Henryk Mach, który w styczniu 1983 r. ordynowany został w kościele oleskim. Pod koniec tegoż roku wikary Mach przeniesiony został do Ustronia, a administratorem parafii został pastor Zbigniew Kowalczyk, który pełnił tą funkcję do końca czerwca 1989 roku.

Od sierpnia 1989 r. pracę w parafii rozpoczął pastor Waldemar Szajthauer, który w styczniu 1992 roku mianowany został jej administratorem. Dzięki jego wytężonym, prowadzonym od 1990 r. staraniom, 13 czerwca 1997 r. parafia odzyskała odebrane jej przez władze komunistyczne nieruchomości w Oleśnie: dom parafialny i plebanię. Tego dnia Burmistrz Miasta Olesno i pastor Waldemar Szajthauer na mocy decyzji Komisji Regulacyjnej w Warszawie podpisali protokół przekazania nieruchomości prawowitemu właścicielowi - oleskiej wspólnocie ewangelickiej. Niezwłocznie przystąpiono do wyremontowania zdewastowanego budynku. Odnowiono elewację zewnętrzną oraz pomieszczenia sali parafialnej z zapleczem kuchennym.

5 października 1997 r. był dla wspólnoty ewangelickiej ziemi oleskiej podniosłym dniem. Obchodzono uroczyście jubileusz 150-lecia istnienia parafii w Oleśnie. Dokonano jednocześnie rekonsekracji odzyskanego domu parafialnego, który dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiernych zdążono stosownie przygotować na ten wielki dzień. Gospodarz parafii - pastor Waldemar Szajthauer - zaprosił na tę uroczystość znamienitych gości. Obecni byli m.in. pierwszy powojenny proboszcz oleski, wówczas Biskup Diecezji Katowickiej - bp Rudolf Pastucha, Burmistrz Olesna - Jan Dzierżon, jego zastępca - Hubert Księżarek, ks. prałat Zbigniew Donarski, przedstawiciele parafii partnerskich w Niemczech: Hückelhoven (Nadrenia Północna-Westfalia) i Wildau (Branderburgia) z pastorem Günterem Rosenkranz, a także reprezentujący Schlesische Genossenschaft des Johanniterordens (Konfrateria Śląska Zakonu Johannitów) Hans Niklas von Selchow. Aktu rekonsekracji dokonał bp Rudolf Pastucha w asyście pastorów: Henryka Schrödera i Waldemara Szajthauera. Symbolicznego wręczenia kluczy do domu parafialnego dokonał Zygfryd Willuhn. Burmistrz Jan Dzierżon podziękował parafii za piękne odnowienie budynku, który na nowo wpisał się w architekturę miasta, oraz złożył życzenia, aby żył on sercami tych, którzy będą się tu gromadzić.

1 marca 1998 r. parafię objął jako wikariusz pastor Ryszard Pieron, który 3 grudnia 2000 r. został wybrany na jej proboszcza. Długoletnim organistą kościoła ewangelickiego w Oleśnie jest Józef Brylla.

Mimo że obecnie ewangelicka wspólnota parafialna ziemi oleskiej jest bardzo nieliczna, w ostatnim czasie własnym sumptem przeprowadzono naprawę dachu na obiekcie domu parafialnego w Oleśnie (w okresie PRL-u mieścił się w nim m.in. internat, a obecnie sala parafialna z biblioteką i sklep meblowy), a na obiekcie dawnej plebani oleskiej (obecnie budynek mieszkalny i sklep) dach wymieniono w całości na nowy, a w minionych latach tynki. Z kolei w sierpniu 2007 r. planowane jest wyremontowanie dachu na kościele ewangelickim w Oleśnie.

Ewangelicy z Olesna wspomagają działalność wielkiego przedsięwzięcia parafii - istniejącego od października 2003 r. Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury. Na przełomie 2006 i 2007 r. pośród oleskich parafian mieszkających za granicą zrodził się pomysł odnowienia znajdującego się na oleskim cmentarzu komunalnym pomnika rodziny Sękowskich, w którym spoczywają pastor Maximilian, jego siostra Elisabeth i ich matka Hulda.

 5809 Czytań - Drukuj
Strona 4 z 5 < 1 2 3 4 5 >
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by