www.lasowice.euEwangelicy w Lasowicach
Parafia Lasowice Wielkie stanowi pomiędzy górnośląskimi parafiami ewangelickimi o tyle odrębne stanowisko, że - powiat kluczborski pomijając - należy ona do tych nielicznych, które w okresie kontrreformacji w większości zachowały swój ewangelicki stan posiadania. Też w jej obrębie nauka luterańska usadowiła się dość wcześnie, czyniąc z niej najstarszą parafię ewangelicką ziemi oleskiej i jedną ze starszych na Górnym Śląsku.

31 października 1517 r. Sługa Boży dr Marcin Luter, mnich augustiański i profesor teologii biblijnej, przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, skierowanych przeciwko błędom średniowiecznego Kościoła Zachodniego. Zapoczątkował tym samym wielkie dzieło Reformacji Kościoła.

Nauki Marcina Lutra dotarły do Lasowic od strony Kluczborka - miasta Rycerskiego Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.

Za prekursora reformacji na Śląsku historycy uznają księcia brzeskiego i legnickiego - Fryderyka II Piasta, który w 1523 r. przyjął religię ewangelicką, a w 1534 r. wprowadził - za poparciem większości brzeskiego duchowieństwa - nowy porządek kościelny w swoich księstwach.

Dom Betania w Kluczborku
Pierwsze hasła reformacyjne w Kluczborku (należnym księstwu brzeskiemu) pojawiły się jeszcze wcześniej, bo już pod koniec 1518 r. Trafiły na podatny grunt - ewangelicy szybko stali się tu grupą dominującą, obejmując w 1527 r. miejscowy kościół. Z następnym rokiem odprawiali w nim już regularne nabożeństwa (w językach: łacińskim, niemieckim i polski), a prawdopodobnie w 1532 r. pojawił się w Kluczborku pierwszy, stały pastor (wszyscy obsługujący lasowickich ewangelików będą wymienieni w dalszej części). Kluczborscy ewangelicy w swej dalszej historii kilka razy odbudowywali kościół po pożarach, z czasem wznosili też inne obiekty, jak: dom parafialny, szkołę, szpital z kaplicą, czy dom Sióstr Diakonisek, które czyniły szeroką pomoc ludziom - Betania.

Odmiennie rzecz działa się w Oleśnie Śl. (należnym księstwu opolskiemu), z którym administracyjnie i gospodarczo od zarania Lasowice były związane. Tu nowy prąd religijny zakorzeniał się wolniej, nie odegrał też - w skali globalnej - pierwszorzędnej roli. Niemniej i na ziemi oleskiej (oraz lublinieckiej) wiele lokalnych ośrodków sukcesywnie stawało się silnymi gminami wyznaniowymi ewangelicyzmu.

Tak właśnie stało się m.in. w obydwu Lasowicach, gdzie religię ewangelicką przyjęli ówcześni ich prywatni właściciele - ród von Dambrowka. Gorliwymi ewangelikami (pamiętać należy o obowiązującej wówczas zasadzie cuius regio eius religio) została też większość mieszkańców tych, i wielu innych, okolicznych wiosek.

Kiedy dokładnie to miało miejsce - tego nie wiemy. W każdym razie w 1578 r. Walenty von Dambrowka, wraz z młodszymi braćmi - Gyrzykiem i Joachimem, odpowiedzieli pozytywnie (zresztą jako jedyni) na apel oleskiego proboszcza katolickiego, o pomoc w odbudowie spalonego kościoła; zastrzegli sobie jednocześnie, że w zamian za to chcą być pochowani w tej świątyni. Czy więc to sam Walenty przeszedł na ewangelicyzm, czy też uczynili to dopiero jego sukcesorzy - trudno jednoznacznie orzec.

Możliwe jednak, że ród von Dambrowka już wówczas wyznawał nową religię. Jego przedstawiciele zapisali się bowiem bardzo pozytywnie w lokalnych dziejach. Całkiem zatem prawdopodobnym stoi, że fundacja odbudowy kościoła katolickiego w Oleśnie wynikała i z tolerancji, i z chęci działania dla ogólnego dobra.

To zresztą odzwierciedlałoby dobrze przebieg reformacji na Śląsku, która generalnie przebiegała powściągliwie. Nie pozwoliło to jednak uniknąć sporów, które - zdawać się mogło, że ostatecznie - rozstrzygnięto pokojem augsburskim w 1555 r.

Pamiętać też trzeba, że w czasie reformacji Śląsk przeszedł spod pozornego zwierzchnictwa korony czesko-węgierskiej w ręce austriackich Habsburgów, sprawujących równocześnie godność cesarską w Niemczech (I Rzeszy). Zarazem kończyła się epoka księstw śląskich.

O ile za cesarza Maksymiliana II Habsburga prawie cały Dolny i znaczna część Górnego Śląska stały się ewangelickie, to już tolerancji religijnej nie uznawał jego syn i następca tronu, wychowanek jezuitów - Rudolf II Habsburg, którego działania nieuchronnie przybliżały wybuch wojny trzydziestoletniej. Wówczas to jednym z obowiązków (najważniejszym?) katolików stało się zwalczanie ewangelików. Fikcją były akty skruchy, jak np. akord drezdeński cesarza Ferdynanda II Habsburga z 1621 r.

 6834 Czytań - Drukuj
Strona 1 z 12 1 2 3 4 > >>
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by