www.lasowice.euArcheologia
Rozległe cmentarzysko kultury łużyckiej w Lasowicach Małych, z epoki żelaza, okresu halsztackiego, o mieszanym obrządku pogrzebowym, znane jest z przypadkowych odkryć od końca XIX wieku.

W 1922 r., podczas oficjalnych badań archeologicznych, w kilku wykopach znaleziono liczne groby ciałopalne i szkieletowe, niektóre z bogatym wyposażeniem.

Wyposażenie grobów szkieletowych z epoki żelaza, okresu halsztackiego, 800 - 400 r. p.n.e.,
wydobyte w 1922 r. w Lasowicach Małych1 (tłumaczenie poniżej)


Tablica IX
Ryc. u góry: Naszyjnik i dwa pierśconki z grobu nr 4; bransoletka, mały pierścionek i nóż żelazny ze zdewastowanych grobów w Lasowicach Małych. Skala 1:2.
Ryc. na dole: Od prawej cztery naczynia z grobu nr 4; pozostałe z grobu nr 1.
Tablica X
Opis: Zmarłych pochowano w kompletnym ubiorze, razem z ozdobami, narzędziami i bronią, które zgodnie z pogańskimi poglądami potrzebne im były do życia pozagrobowego.
1 i 2 egipskie perły szklane z naszyjnika, 3, 4, 5 pierścionki skręcone z drutu brązowego, 6 szpilka ozdobna z brązu, 7 mała tarcza ozdobna z brązu, którą naszywano na szaty, 8 i 9 naszyjnik i bransoletka z brązu, 10 grot strzały używany na polowaniu, wyrzeźbiony w kości, 11 osełka do ostrzenia noży żelaznych, noszono ją przy pasie.


Znaleziska archeologiczne z grobu nr 4, wydobyte podczas badań w 1922 r.2
Lasowice Małe, pow. Olesno, 1964 r.: j - st. 5, skorupa wczesnośredniow., k - st. 7, skorupa wczesnośredniow.3
W latach 1924, 1926 i 1928 badania wykopaliskowe w Lasowicach Małych przeprowadzili G. Raschke i T. Matthes, w czasie których odkryli łącznie 39 grobów, w tym 24 szkieletowe. Niektóre groby szkieletowe były bogato wyposażone w przedmioty metalowe.

Wiadomo jest, że przed 1930 r., gdzieś na zboczu doliny, przy brzegu rzeki płynącej na południe od Lasowic Małych, odkryto osadę z młodszej epoki kamienia. Dokładniejsza jej lokalizacja nie jest jednak znana.

Ówczesne znaleziska z Lasowic Małych trafiły do muzeum w Raciborzu. Podczas II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych większość zbiorów raciborskiego muzeum uległa zniszczeniu lub rozproszeniu. Czy eksponaty z Lasowic Małych ocalały? Warto by sprawdzić.

Dalsze badania wykopaliskowe w Lasowicach Małych przeprowadzili w latach powojennych: S. Kuźniar-Niedźwiedzka (dwa groby ciałopalne) i T. Kaletyn (41 grobów ciałopalnych) w 1958 r., R. Pastwiński w 1963 r. (12 grobów, w tym dwa szkieletowe) oraz K. Macewicz i S. Wuszkan w 1973 r.

Badania prowadzono też w 1964 r., lustrując siedem miejsc.

Na stanowisku 1 zebrano wówczas mezolityczny materiał krzemienny, na stanowisku 2 znaleziono odłupek krzemienny, 3 - skorupę o bliżej nieokreślonej przynależności kulturowej, 4 - skorupy, m.in. z okresu kultury łużyckiej, 5 - dużą ilość skorup z okresu wpływów rzymskich i kultury wczesnośredniowiecznej oraz fragmenty żużla, 6 - dużą ilość skorup z okresu kultury łużyckiej oraz wczesnośredniowiecznej i odłupek krzemienny, 7 - skorupy z okresu kultury łużyckiej oraz wczesnośredniowiecznej i materiał krzemienny.

W lipcu 1981 r., podczas inspekcji konserwatorskiej stwierdzono, że wskutek niekontrolowanej eksploatacji piasku przez miejscową ludność, lasowickie cmentarzysko ulega zniszczeniu. Prowadzone wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat badania wykopaliskowe nie zabezpieczyły skutecznie tego stanowiska.

Badania ratownicze niszczonych obiektów przeprowadził Zespół Archeologów Biura Dokumentacji Zabytków w Opolu. Założono dwa wykopy.

Badania ratownicze Lasowice Małe, gm. Lasowice Wielkie, 1981 r.
Stanowisko 1.4
Ryc. 1. Plan wykopuRyc. 2. a - popielnica z grobu 1/81, b - naczynie z grobu 2/82


Pierwszy wykop (ryc. 1), o powierzchni około 20 m2, usytuowany był na wschód od lasu i drogi polnej, na obszarze nieużytku. Odsłonięto i przebadano 4 obiekty: 1 grób popielnicowy, 2 szkieletowe i 1 jamę o nieokreślonej funkcji. Wyposażenie grobów było ubogie. Były to tylko naczynia gliniane lub ich fragmenty.

W grobie 1/81, częściowo zniszczonym, wystąpiła popielnica (ryc. 2a) - beczkowata, schropowacona, obsypana resztkami stosu oraz drobne fragmenty innych naczyń. Groby 2/81 i 3/81 to prawdopodobnie pochówki szkieletowe. Jamy grobowe były słabo czytelne, wyróżniono je na podstawie wymiarów, konsystencji i zabarwienia wypełniska. W grobie 2/81 znaleziono mały garnek (ryc. 2b) - schropowacony, niezdobiony. W obu jamach grobowych ułożonych było po kilka dużych kamieni polnych.

Drugi wykop założono przy północnym skraju zagajnika, na krawędzi małego wybierzyska piasku. Odkryto i wyeksplorowano częściowo już zniszczony grób ciałopalny nr 5/81. Znaleziono drobne fragmenty naczyń glinianych, spalone kości i węgle drzewne.

W ten sposób, wydobywając ostatnie przedmioty z ziemi, archeologowie ostatecznie przebadali lasowickie cmentarzysko, dokonując jednocześnie należytego zabezpieczenia terenu wykopalisk.

Źródło

• Opracowania M. Gedla i K. Spychały


Przypisy

1 - Foto [za:] Ur- und Frühgeschichte des Kreises Rosenberg OS. mit Siedlungskarten u. Fundaufnahmen, herausgegeben von Schulrat Dwucet und c. praehist. Kurtz, Verlag Jaschke Nachf., Rosenberg OS. 1930
2 - Foto [za:] Heimatkalender des Kreises Rosenberg OS 1926, s. 81
3 - Foto [za:] M. Gedl, Materiały do pradziejów powiatu oleskiego
4 - Odrys [za:] K. Spychałą

 4212 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi

 • 10-20 sierpnia 2017 Wczasy na Mazurach dla młodszych i starszych.

 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Poznajemy Pierwsze Protestanckie Państwo, czyli objazdowa wycieczka dla młodszych i starszych. Mieszkamy : Warszawie, a na Mazurach w Sorkwitach. Termin: 10-20 sierpnia 2017 10 dni - 10 noclegów/ rodzinne pokoje z łazienkami. Cena dziecka do 14 lat: 500,00 zł. Dorosły 1500,00 zł. Cena zawiera: 1 nocleg w Warszawie, 1 śniadanie w Warszawie, 9 noclegów w Sorkwitach, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, przejazd tam i powrót. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych, wszelkich biletów, wejść do muzeów i ośrodków rekreacji,

  Plan wycieczki:

  Czwartek 10 sierpień 2017 Wyjazd z Lasowic Wielkich. godz. 13.00 Przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, /kolacja we własnym zakresie, czas wolny, spacer po Starym Mieście/, nocleg, śniadanie w Centrum Luterańskim, ChAT, wykwaterowanie, przejazd lub przejście do Muzeum Kopernika, lub Muzeum Żydów Polskich, lub Muzeum Powstania Warszawskiego, w godzinach popołudniowych wyjazd z Warszawy do Sorkwit, zakwaterowanie, kolacja.

  Piątek 11 sierpnia 2017 -Niedziela 20 sierpnia 2017 pobyt na Mazurach i nad morzem, zwiedzamy: Ryn, Mrągowo, Mikołajki, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Giżycko i inne miejscowości związane z Reformacją i naszym Kościołem , także Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, w Mikołajkach lub w Giżycku w planie wycieczka statkiem, Święta Lipka, itp.

  W planie podczas pobytu na Mazurach 1 dniowa wycieczka nad morze do Stegny, lub Krynicy Morskiej lub do Gdańska, w zależności od wspólnych ustaleń i pogody

  Wstępny wyliczenie ilości pokonanych kilometrów: Lasowice W. – Warszawa ok. 300 km. Warszawa – Sorkwity ok. 200 km. Objazd po Mazurach ok. 350 km. Sorkwity - wycieczka nad morze ok. 200 km + powrót 200 km = 400 km. Sorkwity- Lasowice Wielkie 550 km. Pokonamy ok. 2000 km.

  Ważna informacja: Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zadeklarowanie woli wyjazdu do 31 grudnia 2016r. w miesiącu styczniu 2017 nastąpi podpisanie umowy na wyjazd i wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł. od osoby dorosłej i 200 zł. od dziecka. Pozostałe zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017r.

  Więcej informacji i zapisy: ks. Ryszard Pieron tel. 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl Organizator:
  Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury,
  Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie
  ks. Ryszard Pieron

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by