www.lasowice.euLasowicki Dom Tolerancji i Kultury


Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych (LDTiK) rozpoczął działalność 1 października 2003 r. Powstał z inicjatywy proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie, ks. Ryszarda Pierona.

Ideą przyświecającą autorowi przedsięwzięcia było zorganizowanie miejscowym dzieciom i młodzieży, zwłaszcza tym pozbawionym możliwości dobrego, podążającego za rówieśnikami rozwoju, ponadparafialnego i ponadwyznaniowego miejsca spotkań, pozwalającego na wspólne aktywne spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników, zacieśnienie więzi środowiskowych, uzyskanie pomocy w nauce i rozwijaniu zainteresowań, a wszystko to w atmosferze akceptacji mądrych i bezpiecznych wartości.

Otwarcie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury było pierwszą i jak dotąd najbardziej znaczącą inicjatywą, przyczyniającą się do ożywienia podupadłej miejscowości. Cennym stało się również zagospodarowanie gmachu dawnej szkoły, w którym LDTiK znalazł siedzibę, a który stojąc bezpańsko od czasu jej zamknięcia w 2000 r. mocno podniszczał.

Budynek ten wznieśli luteranie w 1920 r. na potrzeby szkoły ewangelickiej. Po II wojnie światowej został znacjonalizowany. Początkowo najmowany dla potrzeb LDTiK, wiosną 2004 r. udało się go odkupić z powrotem. W tym czasie trwały już prowadzone przez parafię niezbędne prace konserwatorskie, mające na celu zapobieżenie przed dalszym popadaniem obiektu w ruinę, a zarazem uzyskanie standardów umożliwiających wykorzystanie go do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wymagało to od zaangażowanych osób ogromnego, systematycznego nakładu pracy. Na przełomie 2006 i 2007 r. przystąpiono do gruntownego remontu. Niestety, dysponowany na ten cel budżet zweryfikował rozmiar zaplanowanych robót. Wymieniono cały dach, natomiast nie starczyło już środków na wymianę wszystkich okien. Niezależnie od tego stwierdzić należy, że wartościowy dla Lasowic Małych i dla miejscowej społeczności obiekt został odratowany.

Stan gmachu Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury:
- po odkupieniu od gminy w 2004 r.
- w trakcie prowadzonego przez parafię remontu na przełomie 2006 i 2007 r.
- po zakończeniu remontu, wiosną 2007 r.


Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury funkcjonuje w charakterze świetlicy środowiskowej. Zamierzenie działalności całorocznej, ze względu na brak środków na ogrzewanie budynku w okresie większych chłodów, początkowo nie mogło zostać zrealizowane.

Partnerem w działalności LDTiK z ramienia Kościoła luterańskiego zostało Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) z Dzięgielowa, natomiast z ramienia lokalnego samorządu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Porozumienie zawarte pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską Lasowice Wielkie a GOPS zakłada, że strony wzajemnie będą dla siebie partnerami i pomagać sobie będą przy realizowaniu zadań społecznych dla mieszkańców gminy Lasowice Wielkie. W 2007 r. LDTiK nawiązał współpracę z Jugendaufbauwerk Nauen e.V.

Działalność bieżącą Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury koordynuje nauczyciel zespołu szkół w Chocianowicach Karolina Jasicka-Kolczyk, wespół z żoną ks. Ryszarda Brygidą Pieron, która dba m.in. o prowadzenie dokumentacji księgowej. Sił nie szczędzą też osoby pomagające w utrzymaniu obiektu LDTiK w należytym stanie konserwatorskim i w czystości.

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w wypełnianiu swej misji oferuje różnorodne formy działalności, dostosowane odpowiednio do poziomu każdego uczestnika. Co ważne, uczestnictwo w nich wszystkich jest nieodpłatne i dostępne dla każdego zainteresowanego.

Na co dzień na dzieci i młodzież oczekują wolontariusze, w szczególności nauczyciele okolicznych szkół, którzy w razie potrzeby służą pomocą w odrabianiu lekcji domowych, wyjaśniają interesujące zagadnienia. Na spotkania z gośćmi Domu przyjeżdżają też osoby różnych specjalności, które odpowiedziały na osobisty apel ks. Ryszarda, m.in. przedstawiciele lokalnych urzędów i instytucji, z którymi udało się nawiązać współpracę. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie różnorodnych, wzbudzających bardzo duże zainteresowanie zajęć warsztatowych. Młodzież działa w stworzonych kołach zainteresowań, dużą popularnością cieszą się rozgrywki sportowe i zajęcia świetlicowe. Na miarę możliwości organizowane są atrakcyjne wycieczki. LDTiK przejął na siebie koordynację akcji "Prezent pod choinkę", objął też z ramienia parafii lasowickiej patronat nad regionalnymi spotkaniami młodzieży ewangelickiej.

Pełnią życia Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury tętni w czasie wakacji - udało się przeprowadzić już cztery akcje letnie (w kolejnych latach od 2004 do 2007). W czasie tym do Lasowic Małych przyjeżdżają wolontariusze z CME, którzy opiekują się dziećmi przybyłymi tutaj na wypoczynek z różnych stron Śląska i całej Europy, a także miejscowymi, dla których organizowane są półkolonie. Ostatnio dla dzieci z uboższych rodzin udało się zorganizować letni wypoczynek wyjazdowy z bardzo atrakcyjnym programem.

W 2006 r. przy Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury zainicjowały działalność: Punkt Konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, schronisko młodzieżowe, uruchomiono też kawiarenkę komputerową, która docelowo ma być przekształcona w kawiarenkę internetową, na przeszkodzie czego stoi jedynie brak odpowiedniego łącza.

Głównym problemem Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury, jak i w jego początkach, tak i do dzisiaj, pozostaje finansowanie działalności bieżącej. Skromność własnych środków bezustannie weryfikuje ambitne plany i szczytne cele. W kosztach bieżącego utrzymania obiektu zgodził się partycypować Urząd Gminy Lasowice Wielkie. Pod koniec 2005 r. ówczesny wójt Eugeniusz Grzesik zorganizował spotkanie w celu omówienia problemów, z jakimi boryka się inicjator LDTiK przy jego prowadzeniu i rozpatrzenia możliwości wspólnego wyciągnięcia pomocnej dłoni. Niestety, nie wszyscy zaproszeni goście przybyli.

Największym jak dotychczas sukcesem na płaszczyźnie pozyskiwania funduszy na działalność Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury było otrzymanie w kolejnych latach: 2004, 2005 i 2006, w drodze konkursu, środków w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego. W latach 2007 i 2008 udało się uzyskać środki z puli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych". W latach 2005-2007 otrzymywano też dotacje z gminy na organizację półkolonii dla miejscowych dzieci. Oprócz tego udało się pozyskać pewne środki od zagranicznych przyjaciół, ceniących tę inicjatywę, oraz od sponsorów lokalnych, jak Bank Spółdzielczy w Namysłowie. W 2008 r. przyznało dotację Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Wszystkim, którzy poświęcają swój czas, swoją pracę i serce w tworzenie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury, którzy zawierzyli nam i idei, którą tworzymy organizując ten Dom, bardzo serdecznie dziękuję.
ks. Ryszard Pieron 3984 Czytań - Drukuj
name
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
ryszard.pieron@luteranie.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi

 • 6-9 kwietnia 2017 Pasyjne Dni Skupienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • 25 maja 2017 Wniebowstąpienie Pańskie, Przedstawienie Konfirmantów Lasowice Wielkie, godz. 17.00.
 • 4 czerwiec 2017 Zesłanie Ducha Świętego, Parafialne spotkanie przy ognisku.
 • 11 czerwca 2017 Święto Trójcy Świętej, Konfirmacja, Olesno godz. 11.00.
 • 15-18 czerwca 2017 Ewangelickie Dni Kościoła, Program oficjalny.
 • 10-20 sierpnia 2017 Wczasy na Mazurach dla młodszych i starszych.

 • Zapraszam na kolejne spotkanie, dla młodzieży (nieco)starszej i singli naszego Kościoła. Tym razem spotkanie odbędzie się w Betanii koło Bielska Białej i będzie miało charakter Noworoczno-karnawałowy.
  Bardzo zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
  Trzeba potwierdzić swój udział, koszt pobytu ok. 200 zł.
  Spotkanie rozpoczyna się kolacją w piątek 13 stycznia 2017, kończy się w niedziele- obiadem.
  Kontakt ks. Ryszard Pieron 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl
  Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Poznajemy Pierwsze Protestanckie Państwo, czyli objazdowa wycieczka dla młodszych i starszych. Mieszkamy : Warszawie, a na Mazurach w Sorkwitach. Termin: 10-20 sierpnia 2017 10 dni - 10 noclegów/ rodzinne pokoje z łazienkami. Cena dziecka do 14 lat: 500,00 zł. Dorosły 1500,00 zł. Cena zawiera: 1 nocleg w Warszawie, 1 śniadanie w Warszawie, 9 noclegów w Sorkwitach, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, przejazd tam i powrót. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych, wszelkich biletów, wejść do muzeów i ośrodków rekreacji,

  Plan wycieczki:

  Czwartek 10 sierpień 2017 Wyjazd z Lasowic Wielkich. godz. 13.00 Przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, /kolacja we własnym zakresie, czas wolny, spacer po Starym Mieście/, nocleg, śniadanie w Centrum Luterańskim, ChAT, wykwaterowanie, przejazd lub przejście do Muzeum Kopernika, lub Muzeum Żydów Polskich, lub Muzeum Powstania Warszawskiego, w godzinach popołudniowych wyjazd z Warszawy do Sorkwit, zakwaterowanie, kolacja.

  Piątek 11 sierpnia 2017 -Niedziela 20 sierpnia 2017 pobyt na Mazurach i nad morzem, zwiedzamy: Ryn, Mrągowo, Mikołajki, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Giżycko i inne miejscowości związane z Reformacją i naszym Kościołem , także Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, w Mikołajkach lub w Giżycku w planie wycieczka statkiem, Święta Lipka, itp.

  W planie podczas pobytu na Mazurach 1 dniowa wycieczka nad morze do Stegny, lub Krynicy Morskiej lub do Gdańska, w zależności od wspólnych ustaleń i pogody

  Wstępny wyliczenie ilości pokonanych kilometrów: Lasowice W. – Warszawa ok. 300 km. Warszawa – Sorkwity ok. 200 km. Objazd po Mazurach ok. 350 km. Sorkwity - wycieczka nad morze ok. 200 km + powrót 200 km = 400 km. Sorkwity- Lasowice Wielkie 550 km. Pokonamy ok. 2000 km.

  Ważna informacja: Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zadeklarowanie woli wyjazdu do 31 grudnia 2016r. w miesiącu styczniu 2017 nastąpi podpisanie umowy na wyjazd i wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł. od osoby dorosłej i 200 zł. od dziecka. Pozostałe zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017r.

  Więcej informacji i zapisy: ks. Ryszard Pieron tel. 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl Organizator:
  Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury,
  Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie
  ks. Ryszard Pieron

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2014 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by