www.lasowice.euInwentaryzacja zabytków
1960 r.

Kościół filialny
Fig. 15. Lasowice Małe, kościół fil. 1688 r. Widok od pd.2
p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii, dawniej p.w. św. Jakuba (fig. 15). Wzmiankowany 1447. Obecny zbudowany 1688. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej na nowszym podmurowaniu, z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z zakrystią od pn. Szersza nawa na rzucie zbliżonym do kwadratu, z wieżą od zach. i kruchtą konstrukcji szkieletowej od pd. Wewnątrz stropy płaskie. W tęczy belka fazowana. Chór muzyczny z niższą częścią środkową mieszczącą organy, wsparty na sześciu profilowanych słupach. Wejścia prostokątne, do zakrystii o zaokrąglonych narożach. Nad wejściem od pd. do nawy data 1735 i litery M T. Na zewnątrz ściany od pn. podbite gontem. Dachy siodłowe, kryte gontem, dach prezbiterium przechodzący nad zakrystię. Nad kruchtą dach trójspadowy. Wieża o ścianach nieznacznie pochyłych, oszalowanych, nakryta dachem namiotowym, gontowym.

Ołtarz główny barokowy pocz. w. XVIII, architektoniczny z kręconymi kolumnami i rzeźbami świętych oraz Boga Ojca w zwieńczeniu. Ołtarz boczny lewy, barokowy ok. poł. w. XVII, w kształcie ramy z dekoracją snycerską o motywach chrząstkowych, w predelli data 1760; w nim rzeźba św. Jakuba St. (fig. 47), gotycka 2. poł. w. XIV. Ołtarz boczny prawy w kształcie oszklonej szafy o dekoracji rokokowej, w nim obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 2. poł. w. XVII. Antepedium malowane w. XIX. Ambona w. XVII. Chrzcielnica w. XVIII. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (fig. 58), gotycka 1492, z metalowymi koronami w. XVIII. Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego w. XVIII/XIX. Dwa krucyfiksy ludowe. Dwa lichtarze cynowe i dwa drewniane w. XVIII.1

Dwór
Zbudowany 1617. Przebudowany 2. poł. w. XIX. Zwrócony frontem ku zach. Murowany z cegły i kamienia w przyziemiu, otynkowany. Piętrowy, wysoko podpiwniczony. Wzniesiony na rzucie zbliżonym do kwadratu. Piwnice sklepione kolebkowo. Układ wnętrz dwutraktowy z sienią na osi, przy której jednobiegowa klatka schodowa. W części pn. sala nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami o dekoracji stiukowej, podkreślającej szwy sklepienia i tworzącej cztery płyciny w formie czteroliścia przenikającego się z kwadratem; listwy stiukowe z motywami paciorkowymi. W części wsch. dwuprzęsłowa sala sklepiona kolebkowo-krzyżowo. Pozostałe pomieszczenia zmodernizowane. Wejście z sieni do sali od pn. prostokątne, ujęte drewnianym portalem z kolumienkami ozdobionymi wicią roślinną, podtrzymującymi zwieńczenie ze sterczynami, muszlą, maszkaronami i dekoracją małżowinową oraz kartuszem z datą 1617 (nowszą?). Ponad portalem kartusz herbowy w obramieniu małżowinowym 1 poł. w. XVII. Na zewnątrz elewacje czteroosiowe. Dach czterospadowy kryty dachówką, z krótką kalenicą na osi sieni.

Spichlerz dworski
Zbudowany ok. poł. w. XIX. Murowany, otynkowany. Dwukondygnacjowy. Prostokątny. Dach siodłowy kryty dachówką.

Chałupy
Fig. 31. Lasowice Małe, chałupa nr 105, XIX w.2
Nr 70, 97, 105 (fig. 31). Zbudowane w. XIX. Drewniane, konstrukcji zrębowej. Dwutraktowe, zawierające część gospodarczą. Dachy siodłowe kryte strzechą. Szczyty szalowane dekoracyjnie nadbitymi skośnie deskami.2

2001 r.

Dwór
Dwór w Lasowicach Małych wpisany w rejestrze zabytków w poz. 1031/65. Budynek nie oznakowany, w złym stanie technicznym. W roku 1997 wyremontowano dach i wymieniono rynny oraz rury spustowe. Obiekt dzierżawiony wraz z gospodarstwem rolnym i użytkowany na cele mieszkaniowe. W notatce sporządzonej w dniu 17.08.1994 r. przez pracownika sekcji gospodarowania zasobem w Oddziale z lustracji tego obiektu odnotowano, że "stan techniczny pałacu jest dobry, przeznaczony jest na biura i mieszkania", a w karcie tego obiektu zalecono przeprowadzenie gruntownych prac remontowych.

W stosunku do 1994 r. stan tego obiektu uległ pogorszeniu.3

2005 r.

Kościół filialny
p.w. św. Jakuba, ob. Wniebowzięcia NMP, drewn., 1688, 1735, nr rej.: 82/53 z 30.12.1953 (wypis z księgi rejestru)

Dwór
XVI/XVII, XIX, nr rej.: 1031/65 z 9.06.1965

Spichlerz dworski
poł. XIX, nr rej.: j.w.

Chałupy
- nr 17 (d. 70), XIX, nr rej.: 1728/66 z 4.10.1966
- nr 97, XIX, nr rej.: 1729/66 z 4.10.1966 (nie istnieje?)4

Przypisy

1 - Aktualnie w kościele brak oryginalnego wyposażenia - znaczna część została skradziona, a wszelkie inne wartościowe przedmioty, które ocalały od kradzieży, oddano do Muzeum Diecezjalnego w Opolu.
2 - Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Tom VII, Województwo Opolskie, Zeszyt 10, Powiat Oleski, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, inwentaryzację przeprowadzili R. i E. Linette, Warszawa 1960
3 - Informacja Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Opolu, o wynikach kontroli realizacji zadań przez Służbę Ochrony Zabytków oraz Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie ochrony zabytków przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Opole, luty 2001 r., [w:] www.nik.gov.pl
4 - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków: Rejestr zabytków nieruchomych, województwo opolskie, stan na 31 grudnia 2005 r., [w:] www.kobidz.pl

 3455 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi

 • 10-20 sierpnia 2017 Wczasy na Mazurach dla młodszych i starszych.

 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Poznajemy Pierwsze Protestanckie Państwo, czyli objazdowa wycieczka dla młodszych i starszych. Mieszkamy : Warszawie, a na Mazurach w Sorkwitach. Termin: 10-20 sierpnia 2017 10 dni - 10 noclegów/ rodzinne pokoje z łazienkami. Cena dziecka do 14 lat: 500,00 zł. Dorosły 1500,00 zł. Cena zawiera: 1 nocleg w Warszawie, 1 śniadanie w Warszawie, 9 noclegów w Sorkwitach, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, przejazd tam i powrót. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych, wszelkich biletów, wejść do muzeów i ośrodków rekreacji,

  Plan wycieczki:

  Czwartek 10 sierpień 2017 Wyjazd z Lasowic Wielkich. godz. 13.00 Przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, /kolacja we własnym zakresie, czas wolny, spacer po Starym Mieście/, nocleg, śniadanie w Centrum Luterańskim, ChAT, wykwaterowanie, przejazd lub przejście do Muzeum Kopernika, lub Muzeum Żydów Polskich, lub Muzeum Powstania Warszawskiego, w godzinach popołudniowych wyjazd z Warszawy do Sorkwit, zakwaterowanie, kolacja.

  Piątek 11 sierpnia 2017 -Niedziela 20 sierpnia 2017 pobyt na Mazurach i nad morzem, zwiedzamy: Ryn, Mrągowo, Mikołajki, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Giżycko i inne miejscowości związane z Reformacją i naszym Kościołem , także Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, w Mikołajkach lub w Giżycku w planie wycieczka statkiem, Święta Lipka, itp.

  W planie podczas pobytu na Mazurach 1 dniowa wycieczka nad morze do Stegny, lub Krynicy Morskiej lub do Gdańska, w zależności od wspólnych ustaleń i pogody

  Wstępny wyliczenie ilości pokonanych kilometrów: Lasowice W. – Warszawa ok. 300 km. Warszawa – Sorkwity ok. 200 km. Objazd po Mazurach ok. 350 km. Sorkwity - wycieczka nad morze ok. 200 km + powrót 200 km = 400 km. Sorkwity- Lasowice Wielkie 550 km. Pokonamy ok. 2000 km.

  Ważna informacja: Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zadeklarowanie woli wyjazdu do 31 grudnia 2016r. w miesiącu styczniu 2017 nastąpi podpisanie umowy na wyjazd i wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł. od osoby dorosłej i 200 zł. od dziecka. Pozostałe zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017r.

  Więcej informacji i zapisy: ks. Ryszard Pieron tel. 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl Organizator:
  Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury,
  Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie
  ks. Ryszard Pieron

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by