www.lasowice.euKolej
W 1855 r. Towarzystwo Kolei Opolsko-Tarnogórskiej (Oppeln-Tarnowitz Eisenbahn Aktiengesellschaft; OTE) wystąpiło do rządu Królestwa Pruskiego o koncesję na budowę linii kolejowej, łączącej północną stroną Dolny z Górnym Śląskiem. Dokument ten uzyskała jednak inna spółka akcyjna - Towarzystwo Koleje Górnośląskie (Oberschlesische Eisenbahn Aktiengesellschaft; OSE), ale w 1859 r. zrezygnowała z realizacji tego zamiaru. Ponowne starania podjął więc pierwszy wnioskodawca, do którego w 1862 r. dołączyło nowo powstałe Towarzystwo Kolei Prawego Brzegu Odry (Rechte-Oder-Ufer Eisenbahn Aktiengesellschaft; ROUE). W 1868 r. obydwa te podmioty połączyły się, przyjmując nazwę drugiego z nich.

Bartel Heinrich Strausberg
13 listopada 1865 r. rząd Królestwa Pruskiego udzielił Towarzystwu Kolei Opolsko-Tarnogórskiej koncesji na budowę normalnotorowej linii kolejowej łączącej Breslau [Wrocław] z miejscowością Vossowska [Fosowskie], długości 128,1 km. Zaraz po tym rozpoczęto prace budowlane. W kosztach realizacji tej inwestycji wydatnie partycypował Bethel Henry Strousberg (= Bartel Heinrich Strausberg, ur. 1823, Neidenburg, zm. 1884, Berlin).

Zakończenie trasy tej drogi żelaznej na ziemi strzeleckiej, poprzez jej połączenie z Koleją Opolsko-Tarnogórską w miejscowości Vossowska, było na ówczesne czasy - wbrew temu, co dziś, bez zagłębiania się w historię tych ziem może się wydawać, i co posłużyło za koronny argument do likwidacji w 2004 r. odcinka pomiędzy Kluczborkiem a Fosowskiem - bardzo trafnym pomysłem. Otóż dzięki Norbertowi i Philippowi hrabim Colonna oraz ich sukcesorowi - Andreasowi Marii hrabiemu Renard - na przełomie XVIII i XIX w. włości staniskie zaczęły zapełniać się gęsto piecami hutniczymi i wyrastającymi wokół nich koloniami, czyniąc tę okolicę ważnym ośrodkiem przemysłowym Górnego Śląska. Zlokalizowana tuż przy Fosowskich Renardzka Huta w pewnym okresie wytwarzała ponad połowę blachy produkowanej na Górnym Śląsku.

28 maja 1868 r. zainaugurowano na nowej linii kolejowej przejazdy pasażerskie, na razie tylko na już ukończonym odcinku pomiędzy Breslau a Oels [Oleśnica]. Pociągi wtedy jeszcze nie rozpoczynały biegu z dzisiejszego Dworca Głównego, lecz najpierw z ówczesnego Rechte-Oder-Ufer-Thorbahnhof [Dworzec Bramny Kolei Prawego Brzegu Odry], a od 1872 r. z Rechte-Oder-Ufer-Stadtbahnhof [Dworzec Miejski Kolei Prawego Brzegu Odry], z czasem tracącym pierwotne znaczenie.

Pierwszy pociąg do Klein Lassowitz przyjechał 15 listopada 1868 r. (spotyka się rzadziej datę o dwa dni wcześniejszą), kiedy to oficjalnie całą trasę oddano do eksploatacji w ruchu pasażerskim. Dla ruchu towarowego udostępniono ją 1 lutego 1870 r.

Kolej Prawego Brzegu Odry w Kluczborku, stan 1910 r.
31 sierpnia 1881 r. Towarzystwo Kolei Prawego Brzegu Odry uzyskało kolejną koncesję, na budowę odnogi drogi żelaznej z Kreuzburg [Kluczbork] do Rosenberg OS. [Olesno na Górnym Śląsku], długości 19,9 km, którą to linię oddano do eksploatacji 1 czerwca 1883 r. Jednocześnie czyniono starania o przedłużenie jej do Tarnowitz [Tarnowskie Góry], co też zostało sfinalizowane w 1884 r. Głównym inicjatorem budowy całej tej odnogi był starosta kluczborski, Edward hrabia von Bethusy-Huc.

W tym samym czasie, w kwietniu 1883 r., akcjonariusze Towarzystwa Kolei Prawego Brzegu Odry zdecydowali o sprzedaży udziałów skarbowi państwa pruskiego, co nastąpiło 24 stycznia 1884 r.

Wraz z dotarciem kolei do Klein Lassowitz działalność rozpoczęła wybudowana na obrzeżach miejscowości stacja "Lassowitz-Bahnhof". Jej nazwę zmieniano adekwatnie do nazwy miejscowości: od 1936 r. była to więc "Schlosswalden-Bahnhof", a od 1945 r. "Lasowice Małe Oleskie"; przydomek odnoszący się do ówczesnej przynależności powiatowej wynikał z faktu istnienia na polskiej sieci kolejowej jeszcze jednych Lasowic Małych, dla odróżnienia - Gdańskich (na linii wąskotorowej Stegna Gdańska-Malbork Kałdowo).

Stacja kolejowa "Schlosswalden", stan 1940 r.Stacja kolejowa "Lasowice Małe Oleskie", stan 2006 r.


Otwarcie nowej linii zapoczątkowało dynamiczny rozwój węzła Vossowska. Tędy bowiem już od 1858 r. przebiegała linia Oppeln [Opole]-Tarnowitz, później jeszcze, w 1894 r., oddano do eksploatacji odnogę do Lublinitz [Lubliniec], następną w 1912 r., stanowiącą niejako przedłużenie linii przez Klein Lassowitz, do Gross Strehlitz [Strzelce Opolskie], skąd dalej w 1936 r. do Heydebreck OS. [Kędzierzyn] i wreszcie w 1913 r. do Guttentag [Dobrodzień].

Linię kolejową wykorzystali polscy powstańcy. 20 maja 1921 r. ustawili pociąg pancerny pod radawską Kopaliną, z którego dwoma działami o średnicy 10,5 cm, jak i kilkoma karabinami maszynowymi ostrzeliwali wieś Radawie.

Po II wojnie światowej odcinek linii kolejowej przez Lasowice Małe, jak wszystkie inne, przejęło państwo polskie. Nowy zarządca - Polskie Koleje Państwowe - nadał jemu numer 175, z oznaczeniem przebiegu Kluczbork-Kłodnica (Kędzierzyn). W czasach PRL-u dobudowano tu drugi tor, czyniąc z linii tzw. VIII wylot z Górnego Śląska, a 29 grudnia 1983 r. zakończono elektryfikację (odcinek z Kluczborka do Wrocławia zelektryfikowano już w 1972 r.). W samym czasie oddano do użytku obwodnicę kolejową Kluczborka, którą wykorzystywano przez ok. 10 lat. Większość jej infrastruktury została później rozkradziona. Po skomercjalizowaniu PKP i podziale na odrębne podmioty, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Opolski Zakład Przewozów Regionalnych, linię oznaczył symbolem R67, z przebiegiem Kluczbork-Kielcza (granica województwa).

W 2000 r. pojawiły się oficjalne sygnały o zamiarze zamknięcia odcinka z Fosowskich do Kluczborka, w której to sprawie Zarząd Powiatu Kluczborskiego zajął negatywne stanowisko. PKP w pierwszej kolejności likwidowała jednak przewozy w trakcji spalinowej, co oszczędziło tą linię kolejową. Nie na długo - ruch pasażerski funkcjonował w zasadzie do 15 grudnia 2003 r. Wówczas to PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ostatecznie przestała być zainteresowana jej dalszym eksploatowaniem, a Marszałek Województwa Opolskiego, przy akceptacji Biura Koordynacji Komunikacji Kolejowej, działającego w ramach stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" (dawniej Instytut Rozwoju i Promocji Kolei) - konsekwentnie partycypowaniem w kosztach. Nowym rozkładem jazdy, zakładającym kursowanie wyłącznie jednej pary pociągów na dobę (z ograniczeniem w soboty, niedziele i święta), nadto w godzinach dopasowanych do potrzeb pracowników opolskiej administracji PKP, rozpoczęto skutecznie praktykowaną w wielu innych miejscach Polski akcję zwaną żargonowo "wygaszaniem popytu". Jej dopełnienie, po roku odzwyczajania mieszkańców od korzystania z usług polskiej kolei, nastąpiło 11 grudnia 2004 r., kiedy to o godzinie 16:35 przez Lasowice Małe przejechał ostatni pociąg osobowy (planowe pospieszne nigdy tędy nie kursowały).

W ten oto sposób zamknęła się 136-letnia historia kolei w Lasowicach Małych. Można mieć nadzieję, że jeszcze nie definitywnie. Chyba że obecny zarządca szlaku - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zdąży zdemontować infrastrukturę, także przez wzgląd na rozliczne kradzieże, ubiegając moment dopuszczenia konkurencyjnych podmiotów do polskiego rynku przewozów pasażerskich.

Warto zaznaczyć, że była to ostatnia w Opolskiem likwidacja pociągów, dokonana przy współudziale "Zielonego Mazowsza" - stowarzyszenia, które zaangażowane zostało przez Marszałka Województwa Opolskiego do koordynacji systemu przewozowego, w przypadku kolei również do zatrzymania destrukcyjnego na nią wpływu ze strony PKP, a na pewno nie do utrudniania życia mieszkańcom i blokowania rozwoju tego i tak jednego z najbiedniejszych regionów Europy. Ta przeprowadzona w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej likwidacja dała świadectwo traktowania przez Polaków transportu publicznego za przeżytek, kiedy w krajach zachodnich przeżywa on prawdziwy renesans. I mimo że Marszałek Województwa Opolskiego stracił zaufanie do swoich koordynatorów, rezygnując ze współpracy z nimi, to pamiątka po ich niechlubnej działalności - puste tory w Lasowicach Małych - pozostała.

Zdjęcia Krzysztofa Urbańca
Budynek dworca od strony peronówBudynek dworca od strony wsiWidok na szlak w kierunku stacji FosowskieWidok na szlak w kierunku stacji KluczborkStacyjny rozkład jazdy 2003/2004, czyli z ostatniego okresu kursowania pociągów pasażerskich przez Lasowice Małe


Zdjęcia Irka Maciejewskiego, Stowarzyszenie na rzecz Kolei Wieluńsko-Wrocławskiej
5 czerwca 2005 r.: Stacja Lasowice Małe Oleskie punktem szlakowym przejazdu pociągu drezynowego na trasie Kluczbork-Fosowskie-Kluczbork, zorganizowanego przez Opolskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
- przyjazd ekipy od strony Kluczborka- rzut oka na budynek stacyjny- spotkanie z pracownikami PKP Energetyka Sp. z o.o.

 5685 Czytań - Drukuj
Strona 1 z 2 1 2 >
name
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
ryszard.pieron@luteranie.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi

 • 6-9 kwietnia 2017 Pasyjne Dni Skupienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • 25 maja 2017 Wniebowstąpienie Pańskie, Przedstawienie Konfirmantów Lasowice Wielkie, godz. 17.00.
 • 4 czerwiec 2017 Zesłanie Ducha Świętego, Parafialne spotkanie przy ognisku.
 • 11 czerwca 2017 Święto Trójcy Świętej, Konfirmacja, Olesno godz. 11.00.
 • 15-18 czerwca 2017 Ewangelickie Dni Kościoła, Program oficjalny.
 • 10-20 sierpnia 2017 Wczasy na Mazurach dla młodszych i starszych.

 • Zapraszam na kolejne spotkanie, dla młodzieży (nieco)starszej i singli naszego Kościoła. Tym razem spotkanie odbędzie się w Betanii koło Bielska Białej i będzie miało charakter Noworoczno-karnawałowy.
  Bardzo zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
  Trzeba potwierdzić swój udział, koszt pobytu ok. 200 zł.
  Spotkanie rozpoczyna się kolacją w piątek 13 stycznia 2017, kończy się w niedziele- obiadem.
  Kontakt ks. Ryszard Pieron 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl
  Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Poznajemy Pierwsze Protestanckie Państwo, czyli objazdowa wycieczka dla młodszych i starszych. Mieszkamy : Warszawie, a na Mazurach w Sorkwitach. Termin: 10-20 sierpnia 2017 10 dni - 10 noclegów/ rodzinne pokoje z łazienkami. Cena dziecka do 14 lat: 500,00 zł. Dorosły 1500,00 zł. Cena zawiera: 1 nocleg w Warszawie, 1 śniadanie w Warszawie, 9 noclegów w Sorkwitach, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, przejazd tam i powrót. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych, wszelkich biletów, wejść do muzeów i ośrodków rekreacji,

  Plan wycieczki:

  Czwartek 10 sierpień 2017 Wyjazd z Lasowic Wielkich. godz. 13.00 Przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, /kolacja we własnym zakresie, czas wolny, spacer po Starym Mieście/, nocleg, śniadanie w Centrum Luterańskim, ChAT, wykwaterowanie, przejazd lub przejście do Muzeum Kopernika, lub Muzeum Żydów Polskich, lub Muzeum Powstania Warszawskiego, w godzinach popołudniowych wyjazd z Warszawy do Sorkwit, zakwaterowanie, kolacja.

  Piątek 11 sierpnia 2017 -Niedziela 20 sierpnia 2017 pobyt na Mazurach i nad morzem, zwiedzamy: Ryn, Mrągowo, Mikołajki, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Giżycko i inne miejscowości związane z Reformacją i naszym Kościołem , także Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, w Mikołajkach lub w Giżycku w planie wycieczka statkiem, Święta Lipka, itp.

  W planie podczas pobytu na Mazurach 1 dniowa wycieczka nad morze do Stegny, lub Krynicy Morskiej lub do Gdańska, w zależności od wspólnych ustaleń i pogody

  Wstępny wyliczenie ilości pokonanych kilometrów: Lasowice W. – Warszawa ok. 300 km. Warszawa – Sorkwity ok. 200 km. Objazd po Mazurach ok. 350 km. Sorkwity - wycieczka nad morze ok. 200 km + powrót 200 km = 400 km. Sorkwity- Lasowice Wielkie 550 km. Pokonamy ok. 2000 km.

  Ważna informacja: Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zadeklarowanie woli wyjazdu do 31 grudnia 2016r. w miesiącu styczniu 2017 nastąpi podpisanie umowy na wyjazd i wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł. od osoby dorosłej i 200 zł. od dziecka. Pozostałe zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017r.

  Więcej informacji i zapisy: ks. Ryszard Pieron tel. 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl Organizator:
  Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury,
  Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie
  ks. Ryszard Pieron

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2014 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by