www.lasowice.euKościół
Wizytowany kościół w Lasowicach Małych był "w całości z drewna i ze starym obiciem z desek". Drewno starzeje się wolno, można zatem przypuszczać, iż to była ta sama, wówczas już ponaddwustuletnia budowla, którą zaewidencjonowano w 1447 r.
Wizytator podaje też parametry kościoła: "jest na 18 łokci długi i na 12 szeroki, ma trzy okna". Nie wiemy jednakże, o jaki łokieć chodzi; przyjmując wrocławski, który w miał ok. 56-57 cm, daje to wymiary metryczne rzędu 6,78*10,17 m. Dzisiejszy kościół wespół z dzwonnicą jest dłuższy, a i liczba okien jest większa.
Zakładając, że faktycznie wizytowany był stary kościół, nie sposób jednak ustalić, kiedy został dokładnie wzniesiony. Czy istniał już w momencie zakupu wioski ok. 1446 r. przez członków rodu von Dambrowka, czy też może właśnie jej staraniem zaraz po tej transakcji został wystawiony?

31 października 1517 r. Marcin Luter przytwierdził do drzwi kościoła w mieście Wittenberdze swoje 95 tez przeciw odpustom. To zapoczątkowało luteranizm.
Ruch reformatorski szybko objął ziemie Śląska. Ewangelicyzm przyjęli także przedstawiciele rodu von Dambrowka, mimo, że akurat na ziemi oleskiej głównym wyznaniem pozostał katolicyzm.
Jak łatwo przypuszczać, także w aspekcie cuius regio, eius religio, stwierdzonym pokojem zawartym 25 września 1555 r. pomiędzy cesarzem Karolem V a protestanckimi książętami Rzeszy w Augsburgu, przewidującym współistnienie obok siebie katolicyzmu i luteranizmu, mieszkańcy Lasowic Małych w przeważającej części stali się wyznawcami tej drugiej religii.
Potwierdza to Walter Krause w Zur Geschichte von Gross- und Klein Lassowitz z 1934 r., który pisze, że "właściciele i poddani byli gorliwymi luteranami."
Ewangelikami byli też przedstawiciele późniejszych właścicieli Lasowic Małych - rodów Hoym i Hohenlohe-Ingelfingen-Öhringen. Liczba luteran szczególnie powiększyła się po przyłączeniu Śląska do Prus, czego powodem był napływ ludności niemieckiej w te strony (akcja kolonizacyjna).

Około 1590 r. pojawił się pierwszy w tych stronach stały pastor ewangelicki - Martin Laurentius. Wzniesiony przez ewangelików w 1599 r. kościół w Lasowicach Wielkich stał się kościołem parafialnym.
Henryk Koelling w Prezbiteologii o powiecie kluczborskim z 1867 r. podaje, że w 1630 r., czyli w okresie wojny trzydziestoletniej, Martina Laurentiusa wypędzono. Nie wiadomo jednak, co było faktyczną tego przyczyną, czy stało się tak za sprawą postawy katolików.

Kościołem w Lasowicach Małych dysponowali ewangelicy, był on miejscem ich pochówku.
W 1651 r. cesarz Ferdynand III Habsburg ogłosił wyznanie rzymsko-katolickie za jedyne dozwolone na obszarach monarchii Habsburgów austriackich. Ewangelicy stali się w świetle prawa kacerzami. Stąd stwierdzenie, że kościół w Lasowicach Małych "był w rękach kacerzy (heretyków)".
W 1653 r., realizując ograniczenie swobody wyznania do jednej religii, maszerowały komisje cesarskie od wioski do wioski, żeby z ostatnich wiosek protestanckich znów zrobić katolickie. W odbieranych pastorom świątyniach osadzano księży katolickich.
Taką komisyjną podróż zrobił wówczas dziekan z Opola - Konstantin Iwanicki, do Lasowic, Rogowa, Kędzierzyna i Strzelec Opolskich.
"Słudzy Słowa zostali wypędzeni i kościoły przejęte". Zatem i w Lasowicach Małych ewangelicy oficjalnie utracili swój stan posiadania.
Podczas wizytacji kościół nie mógł być już ewangelicki, bo czegóż by szukał w nim katolicki wizytator! A jednak pisze on osobliwie, że odwiedza miejsce: "gdzie obecnie luteranie się zgromadzają", po czym "w kościele dysponuje pan luterański.".
Mimo ukazu chłopi bardzo opornie przechodzili na katolicyzm. Brakowało też księży katolickich, dlatego włączono Lasowice Małe i Wielkie do parafii w Bogacicy. Tamtejszy proboszcz - Patritius, pochodzący z Olesna, do 1688 r. nawrócił 150 osób do wiary katolickiej, zupełnie jednak protestantyzm nigdy nie dał się wytępić.
W skonfiskowanym kościele w Lasowicach Małych, w których większość mieszkańców nadal swemu ewangelickiemu wyznaniu wierna pozostała, wystawiono obraz ołtarzowy Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ale katolickiej konsekracji świątyni nie dokonano. Być może to właśnie wtedy też kościół przemianowano na Wniebowzięcia NMP, ale ewangelicy wciąż obchodzili uroczystość poświęcenia "w niedzielę po Jakubie (Jakobus)".
Wizytatorowi mocno nie podobała się ta sytuacja. W swej awersji stwierdza przekornie, że "kościół jest własnością szlachcica Dubrawka", który "obrabował go ze swoich posiadłości". Wychodzi na to, że Johann Adam baron Dambrowka auf Jaschin, bo o nim mowa, obrabował sam siebie.
Podsumowuje to równie ciekawe stwierdzenie, że "w skrzynce na datki ofiarne nie ma pieniędzy, bo w kościele dysponuje pan luterański".

 6466 Czytań - Drukuj
Strona 2 z 4 < 1 2 3 4 >
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by