www.lasowice.euLasowice Małe - Klein Lassowitz
Lasowice Małe - Klein Lassowitz1 to miejscowość położona w części Górnego Śląska zwanej Śląskiem Opolskim, na historycznej ziemi oleskiej. Według regionalizacji fizycznogeograficznej leży w obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, w mezoregionie Równiny Opolskiej, nad rzeką Bogacicą, w prawobrzeżnym dorzeczu środkowej Odry.2 Administracyjnie znajduje się: od 1950 r. w województwie opolskim, od 1999 r. w powiecie kluczborskim, od 1973 r. w gminie Lasowice Wielkie, której organów do końca 2005 r. była siedzibą.

Wg stanu na 1 stycznia 2005 r. powierzchnia Lasowic Małych wynosi 2163 ha a liczba ludności - 553 mieszkańców.

Lasowice Małe lokowane były na prawie niemieckim przed 1292 r., znajdując się ówcześnie w granicach księstwa opolskiego, zhołdowanego Czechom, pod pozornym zwierzchnictwem których pozostawały do 1526 r., odkąd pod panowaniem niemiecko-pruskim (do 1740 r. Habsburgów, do 1918 r. Hohenzollernów), przechodząc w tym czasie przez ręce kolejnych właścicieli - rodów: Dambrowka, Hoym, Hohenlohe-Ingelfingen-Öhringen; w Polsce od 1945 r.

Lasowice Małe do 1936 r. nosiły nazwę Klein Lassowitz (początkowo Polnisch Lassowitz), następnie do 1945 r. ideologiczną Schlosswalden; odpowiednio zmieniały się nazwy części miejscowości i obiektów fizjograficznych w jej obrębie.

Lasowice etymologicznie tłumaczy się archaizmem lasowica, oznaczającym las, ludzi bytujących w lesie. Bogactwo przyrodnicze do dziś jest domeną Lasowic Małych - znajdują się one w całości w granicach obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, pośród którego w szczególności pretendujące do miana rezerwatu przyrody Jezioro Czarne (Czarny Staw).

Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-TurawskieLeśna Ścieżka Edukacyjna im. Janusza Goebla przy Wyłuszczarni Nasion w Lasowicach Małych
- staw Dombrownik w Lasowicach Małych- Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych- staw dworski (zamkowy) w Lasowicach Małych


We względzie pozostałych atrybutów Lasowic Małych miejscowość, stanowiąca w przeszłości lokalny ośrodek administracyjno-gospodarczy, koncentrujący życie okolicznych społeczności, na przełomie XX i XXI wieku została zepchnięta na margines.

Na powyższe złożyło się: likwidacja szkoły, przedszkola i biblioteki, likwidacja posterunku Policji, Urzędu Pocztowego, likwidacja ruchu pociągów regionalnych, ograniczenia autobusowego transportu podmiejskiego, czy likwidacja Gospodarstwa Rolnego (dawny PGR), zapewniającego ówcześnie utrzymanie około połowy gospodarstw domowych. Negatywnym skutkiem tej ostatniej stało się istotne poróżnienie materialno-bytowe ludności autochtonicznej i napływowej.

Równie niekorzystnie przedstawia się sprawa na tle potencjału turystycznego: kościół drewniany - perła górnośląskiej architektury zrekonstruowana prawdopodobnie w 1735 r., objęta Szlakiem Drewnianego Budownictwa Sakralnego - został niemalże doszczętnie ograbiony z bezcennego, oryginalnego wyposażenia, zaś obraz z ołtarza głównego zaginął - okoliczności tych spraw do dziś nie wyjaśniono; z kolei założenie dworsko-parkowe, pośród którego dwór z 1617 r., zostało zapuszczone, trudno też doszukać się skutecznych starań aktualnego właściciela w pozyskaniu inwestora, który podjąłby się restauracji tego zabytku.

Kościół drewniany w Lasowicach MałychDwór w Lasowicach MałychZabytkowy spichlerz, w głębi gorzelnia w Lasowicach MałychGmach dawnej szkoły ewangelickiej w Lasowicach Małych


Nie bez wpływu na ten negatywny obraz pozostają zmiany podziałów terytorialnych, których dzisiejszy obraz Lasowic Małych jest po części ich pochodną.

Przede wszystkim miejscowość, przez wieki powiązana z Oleskiem, nagle jedną urzędniczą decyzją, mającą za bakier wolę lokalnej społeczności oraz lokalnych władz samorządowych, znalazła się pod zarządem Kluczborka, gdzie - jak i cała gmina - zatraciła swoją historycznie ukształtowaną tożsamość, a zarazem perspektywy rozwoju.

Do tego wszystkiego doszło pozbawienie Lasowic Małych historycznej roli ośrodka administracyjnego: w przeszłości miejscowość tworzyła samodzielną gminę, później gromadę, która następnie została wchłonięta przez reaktywowaną w dość przypadkowych okolicznościach gminę Lasowice Wielkie. Problem wytłumienia rangi Lasowic Małych nie był jednak początkowo tak widoczny, gdyż miejscowość wciąż stanowiła miejsce urzędowania organów lokalnej władzy. Wyrok zapadł wraz z podjęciem ostatecznej decyzji o bezwzględnym wyegzekwowaniu sformułowanego wraz ze wspomnianą reaktywacją gminy Lasowice Wielkie zapisu o tymczasowości jej siedziby w Lasowicach Małych.

Historyczny odcisk pieczęci *Gemeinde Klein-Lassowitz Kreis Rosenberg* [Gmina Lasowice Małe w powiecie oleskim], ok. 1840 r.Dawna siedziba Urzędu Gminy w Lasowicach Małych


Na szczęście i pozytywne rzeczy zaczęły się dziać. A wszystko to za sprawą powstania w Lasowicach Małych, jesienią 2003 r., Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury (LDTiK). Niejednym rodzicom spadły troski o ich dzieci, a jednocześnie udało się odratować budynek dawnej szkoły ewangelickiej, który mocno podniszczał stojąc bezpańsko od czasu zamknięcia ostatnio w nim działającej szkoły podstawowej.

Stan gmachu Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury:
- po likwidacji działalności szkoły w 2000 r.3
- po zakończeniu remontu, wiosną 2007 r.


Dom, choć w trudach, cały czas rozwija się, rozsławia Lasowice Małe, gminę i region.

W 2006 r. przy Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury zainicjowały działalność: Punkt Konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, schronisko młodzieżowe, uruchomiono też pracownię komputerową.

W tym samym czasie staraniem Nadleśnictwa Kluczbork przy działającej w Lasowicach Małych nowowczesnej Wyłuszczarni Nasion otwarto Leśną Ścieżkę Edukacyjną im. Janusza Goebla.

Przypisy

1 - Dwujęzyczne oznaczenie nazwy miejscowości wynika z Uchwały Nr XXXIV-200/05 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości
2 - J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998
3 - Foto [za:] www.lasowicewielkie.pl

 4572 Czytań - Drukuj
name
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
ryszard.pieron@luteranie.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi

 • 6-9 kwietnia 2017 Pasyjne Dni Skupienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • 25 maja 2017 Wniebowstąpienie Pańskie, Przedstawienie Konfirmantów Lasowice Wielkie, godz. 17.00.
 • 4 czerwiec 2017 Zesłanie Ducha Świętego, Parafialne spotkanie przy ognisku.
 • 11 czerwca 2017 Święto Trójcy Świętej, Konfirmacja, Olesno godz. 11.00.
 • 15-18 czerwca 2017 Ewangelickie Dni Kościoła, Program oficjalny.
 • 10-20 sierpnia 2017 Wczasy na Mazurach dla młodszych i starszych.

 • Zapraszam na kolejne spotkanie, dla młodzieży (nieco)starszej i singli naszego Kościoła. Tym razem spotkanie odbędzie się w Betanii koło Bielska Białej i będzie miało charakter Noworoczno-karnawałowy.
  Bardzo zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
  Trzeba potwierdzić swój udział, koszt pobytu ok. 200 zł.
  Spotkanie rozpoczyna się kolacją w piątek 13 stycznia 2017, kończy się w niedziele- obiadem.
  Kontakt ks. Ryszard Pieron 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl
  Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Poznajemy Pierwsze Protestanckie Państwo, czyli objazdowa wycieczka dla młodszych i starszych. Mieszkamy : Warszawie, a na Mazurach w Sorkwitach. Termin: 10-20 sierpnia 2017 10 dni - 10 noclegów/ rodzinne pokoje z łazienkami. Cena dziecka do 14 lat: 500,00 zł. Dorosły 1500,00 zł. Cena zawiera: 1 nocleg w Warszawie, 1 śniadanie w Warszawie, 9 noclegów w Sorkwitach, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, przejazd tam i powrót. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych, wszelkich biletów, wejść do muzeów i ośrodków rekreacji,

  Plan wycieczki:

  Czwartek 10 sierpień 2017 Wyjazd z Lasowic Wielkich. godz. 13.00 Przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, /kolacja we własnym zakresie, czas wolny, spacer po Starym Mieście/, nocleg, śniadanie w Centrum Luterańskim, ChAT, wykwaterowanie, przejazd lub przejście do Muzeum Kopernika, lub Muzeum Żydów Polskich, lub Muzeum Powstania Warszawskiego, w godzinach popołudniowych wyjazd z Warszawy do Sorkwit, zakwaterowanie, kolacja.

  Piątek 11 sierpnia 2017 -Niedziela 20 sierpnia 2017 pobyt na Mazurach i nad morzem, zwiedzamy: Ryn, Mrągowo, Mikołajki, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Giżycko i inne miejscowości związane z Reformacją i naszym Kościołem , także Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, w Mikołajkach lub w Giżycku w planie wycieczka statkiem, Święta Lipka, itp.

  W planie podczas pobytu na Mazurach 1 dniowa wycieczka nad morze do Stegny, lub Krynicy Morskiej lub do Gdańska, w zależności od wspólnych ustaleń i pogody

  Wstępny wyliczenie ilości pokonanych kilometrów: Lasowice W. – Warszawa ok. 300 km. Warszawa – Sorkwity ok. 200 km. Objazd po Mazurach ok. 350 km. Sorkwity - wycieczka nad morze ok. 200 km + powrót 200 km = 400 km. Sorkwity- Lasowice Wielkie 550 km. Pokonamy ok. 2000 km.

  Ważna informacja: Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zadeklarowanie woli wyjazdu do 31 grudnia 2016r. w miesiącu styczniu 2017 nastąpi podpisanie umowy na wyjazd i wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł. od osoby dorosłej i 200 zł. od dziecka. Pozostałe zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017r.

  Więcej informacji i zapisy: ks. Ryszard Pieron tel. 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl Organizator:
  Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury,
  Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie
  ks. Ryszard Pieron

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2014 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by