www.lasowice.euOchotnicza Straż Pożarna
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych
Czerwiec 1934 roku daje początek historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych - tak głosi akt założenia jednostki, pieczołowicie i z czcią przechowywany w zbiorach prywatnych potomków jej założyciela i pierwszego komendanta - Ernesta Lipińskiego.

Zaczątki jednostki przeciwpożarowej istniały w Lasowicach Małych już od roku 1928. W 1934 r. działalność tę postanowiono zalegalizować. "Sołtys miejscowy wzywa do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszyscy do służby zdatni mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat mają się zgłosić do wstąpienia. Przede wszystkim od rolników i właścicieli domów oczekuje się brania żywego udziału."1

Pierwsze, pożółkłe już dokumenty informują, iż teren wioski i okolic został przydzielony do przeciwpożarowego czuwania ochotnikom - strażakom. I tak Alfred Neugebauer baczył na zagrożenia w rejonie szkoły, Paweł Arndt pilnował wioski w okolicy drewnianego kościoła; teren za torami w kierunku Jasieni przypadł Ernestowi Lipińskiemu. Pierwszym stróżem nocnym był mieszkaniec wsi Kazimierz Wróbel.

Wyposażony w strażacką trąbkę alarmował mieszkańców i zwoływał do akcji strażaków grupowych, którzy niebawem przystępowali do akcji ratowniczej, mając do swojej dyspozycji ręczną pompę wodną, ruchomą w zaprzęgu dwukonnym, sikawki, węże, wodę ze stawów rybnych lub rzeki, gdyż wioska nie była zwodociągowana aż do czasów powojnia.

Stróż opłacany był z dobrowolnych składek mieszkańców wsi, a niewielka remiza mieściła się w budynku gospodarczym, obok pałacu kpt. Georga Kirscha.

Po II wojnie światowej remiza zmieniła swoje lokum, pomieszczenia na sprzęt gaśniczy użyczył PGR. Tam też w stajni zyskały stałą gościnę i opiekę dwa strażackie konie.

Zrezygnowano z usług stróża nocnego, informacje alarmowe o pożarowym zagrożeniu przekazywano uderzając metalowym prętem o gongi, rozmieszczone równomiernie, co kilka gospodarstw, na terenie całej wsi. Gdy trwoga była większa, rozdzwaniały się dzwony w kościołach katolickim i ewngelickim.

W końcu lat 50-tych strażacy doczekali się wreszcie pompy spalinowej typu M-200, a i pozostały sprzęt był sukcesywnie wymieniany na doskonalszy technicznie.

W 1953 r. została wybudowana i oddana strażakom we władanie pierwsza, z prawdziwego zdarzenia, powojenna remiza. Wybudowano ją w czynie społecznym, z materiału budowlanego częściowo odzyskanego z rozbiórki niemieckiej kuchni wojskowej, na terenie prywatnym pana Pilarskiego.

Z początkiem lat sześćdziesiątych jednostka OSP wzbogaciła się o samochód towarowy Renault i dodatkowy garaż w budynku GS "Samopomoc Chłopska". W dwa lata później stan materialny strażaków powiększył się o Stara 20, beczkowóz z pełnym wyposażeniem gaśniczym. Była to nagroda za zajęcie I miejsca w gminnych zawodach strażackich. Trzeba przyznać, że przełożeni z Olesna doceniali sprawność i efektywność lasowickich strażaków - ochotników.

Licząca w tym czasie 16 osób stała załoga, z roku na rok mogła liczyć na coraz większą pomoc młodych, sprawnych fizycznie junaków, którzy chcieli uczyć się, działać i samorealizować w odpowiedzialnym zawodzie strażaka.

Dyplomy dla OSP Lasowice Małe


Ubiór strażaków z tamtych lat to granatowe drelichy, hełmy, wodoodporne buty, toporki i pasy bezpieczeństwa.

Korpus seniorów OSP gminy Lasowice Wielkie (zdjęcie wykonane 10 marca 2001 r.)
W styczniu 1986 r. nowym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych został Norbert Lipiński. Stanowisko to objął po Edmundzie Stanossku, który zrezygnował z tej funkcji ze względu na wiek. Norbert Lipiński rozpoczął działalność prezesa straży w grupie 16 osób, stanowiących trzon zasłużonych seniorów.

W czasie jego władania jednostka OSP w 1992 r. zaktywizowała swoją działalność przez utworzenie młodzieżowej sekcji pożarniczej, która kilkakrotnie wykazywała się swoimi umiejętnościami na zawodach sprawnościowo-strażackich w Ciarce.

Najwięcej chętnych do tej sekcji przyjęto w lipcu i w sierpniu 1992 r. i od razu poddano ich sprawdzianowi na treningach przeprowadzonych na posesji Arndtów. Ćwiczenia strażackie - sprawnościowe i merytoryczne - okazały się na tyle efektywne, iż to juniorzy właśnie okazali się czarnym koniem zawodów i zajęli III miejsce.

Aktywność młodzieży jest wielka, chętnych do sprawdzania się w działaniach gaśniczych więcej, niż wymagałaby tego sytuacja i możliwości szkolenia.

W 2001 r. utworzona została młodzieżowa sekcja żeńska. Te - ambicją i poziomem przygotowań - potwierdziły swoją wysoką klasę i na zawodach sprawnościowo-pożarniczych w Ciarce w grupie żeńskiej zdobyły I miejsce. Sukces ten wywalczyły: Nina Małyska, Joanna Janus, Małgorzata Baran, Jolanta Pikor, Karolina Jarmołowicz, Edyta Arndt i Sabina Trocha.

W lipcu 1997 r. sekcja seniorów brała udział w akcji powodziowej w Kluczborku. Zadaniem jej była ochrona hotelu "Stobrawa" przed zalaniem. Kolejne dni służby strażaków w Kluczborku polegały na wypompowywaniu wody z piwnic domów przy ul. Strzeleckiej.

Po upływie tygodnia czasu przy pracach odwadniania piwinic domów i zalanych terenów, strażacy zostali skierowani do Opola, do wypompowywania wody z piwnic domów przy ul. Niedziałkowskiego. Brali też udział w odwadnianiu drukarni "Nowej Trybuny Opolskiej" i budynku Radia Opole.

Następnym prezesem został Rajmund Neugebauer.

1 września 2002 r.: Przekazanie wozu bojowego dla OSP Lasowice Małe2 lipca 2005 r.: Przekazanie figurki patrona strażaków - św. Floriana - dla OSP Lasowice Małe6 maja 2006 r.: Nadanie sztandaru OSP Lasowice Małe


1 września 2002 r., przy okazji uroczystości 70-lecia miejscowej kaplicy ewangelickiej, Ochotnicza Straż Pożarna z Lasowic Małych wzbogaciła się o sprowadzony z Niemiec, używany wóz strażacki, na bazie furgonetki Ford, wraz ze stosownym wyposażeniem. Trzydziestolatek, jednak w bardzo dobrym stanie technicznym. Stanowi odtąd podstawowe wyposażenie ratownicze jednostki. Zastąpił on dotychczas używanego Żuka A-07, którego odkupił Urząd Miejski w Wieluniu dla potrzeb OSP Rychłowice. W symbolicznym geście przekazania nowego wozu kluczyki z rąk przedstawicieli gminy partnerskiej Grünstadt-Land: szefa straży pożarnych - Franza Adama oraz Ditera Rettiga i Wolfganga Stittgena, odebrali strażacy: Norbert Lipiński, Józef Sitek i Lothar Wicher.

"Olsen", bo takie miano uzyskał nowy wóz bojowy lasowickich strażaków, to 6-miejscowy ford transit 80. Wyprodukowany został w 1977 r., i wtedy też po raz pierwszy zarejestrowany w Niemczech. Posiada silnik o pojemności 1588 cm3 i mocy 65 KM.

Tego samego, 2002 roku podjęto decyzję utworzenia własnego placu sportowego, służącego jako boisko piłkarskie, ale i miejsce treningów, ćwiczeń i zawodów sprawnościowych drużynie strażackiej z Lasowic Małych. Zlokalizowano je na 1-hektarowym kawałku pola, należącym do panów Nowaka i Czajkowskiego. Pole to zostało zniwelowane, zaorane i zbronowane, wysiano trawę zakupioną za kwotę 2000 zł.

19 listopada 2003 r. drużyna OSP z Lasowic Małych uczestniczyła w dużej akcji gaszenia pożaru składu ogumienia, który wybuchł w Trzebiszynie.

W 2005 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Lasowicach Małych wsparta została m.in. środkami zebranymi podczas koncertu ekumenicznego, zorganizowanego staraniem ks. Ryszarda Pierona w Lasowicach Małych 11 stycznia 2005 r.

2 lipca 2005 r. odbyła się uroczystość poświęcenia figurki patrona strażaków - św. Floriana, ufundowanej przez Kazimierza Janusa.

29 września 2005 r. drużyna OSP uczestniczyła w ćwiczeniu mającym na celu sprawdzenie oraz dokonanie oceny systemu gotowości reagowania kryzysowego powiatu kluczborskiego oraz Gminnego Zespołu Reagowania w sytuacji wielkopowierzchniowego pożaru lasu i zagrożenia zabytków kultury. Ćwiczenie zostało przeprowadzone w rejonie drewnianego kościoła katolickiego pw. św. Jana Chrzciciela w Wędryni.

28 stycznia 2006 r. prezesem został Kazimierz Janus.

6-7 maja 2006 r. obchodzono uroczyście 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych. Z tej okazji odbył się uroczysty capstrzyk strażacki połączony z nadaniem sztandaru jednostce.

W dniach 14-15 lipca 2007 r. odbyła się uroczystość odznaczenia srebnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych.

W tym samym roku jednostka otrzymała dotację od katowickiego oddziału PZU Życie S.A., z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych dla członków straży.

Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Lasowicach Małych działa jako stowarzyszenie (jedno z ośmiu tego typu w gminie). Głównymi celami działalności OSP są: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, branie udziału w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, a także prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

Lasowicka OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przy jednostce działa Klub Strażaka.

Dzięki licznym dokonaniom jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych w niesieniu pomocy, ratowaniu życia ludzi i mienia społecznego w regionie, jednostka ta zalicza się do najlepszych w okolicy.

Prowadzone regularnie przeglądy operacyjno-techniczne wskazują jednak na potrzebę wykonania prac remontowych w strażnicy, których konieczność sfinansowania nie znajduje zrozumienia w gminie.

 5568 Czytań - Drukuj
Strona 1 z 3 1 2 3 >
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi

 • 10-20 sierpnia 2017 Wczasy na Mazurach dla młodszych i starszych.

 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Poznajemy Pierwsze Protestanckie Państwo, czyli objazdowa wycieczka dla młodszych i starszych. Mieszkamy : Warszawie, a na Mazurach w Sorkwitach. Termin: 10-20 sierpnia 2017 10 dni - 10 noclegów/ rodzinne pokoje z łazienkami. Cena dziecka do 14 lat: 500,00 zł. Dorosły 1500,00 zł. Cena zawiera: 1 nocleg w Warszawie, 1 śniadanie w Warszawie, 9 noclegów w Sorkwitach, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, przejazd tam i powrót. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych, wszelkich biletów, wejść do muzeów i ośrodków rekreacji,

  Plan wycieczki:

  Czwartek 10 sierpień 2017 Wyjazd z Lasowic Wielkich. godz. 13.00 Przyjazd do Warszawy, zakwaterowanie, /kolacja we własnym zakresie, czas wolny, spacer po Starym Mieście/, nocleg, śniadanie w Centrum Luterańskim, ChAT, wykwaterowanie, przejazd lub przejście do Muzeum Kopernika, lub Muzeum Żydów Polskich, lub Muzeum Powstania Warszawskiego, w godzinach popołudniowych wyjazd z Warszawy do Sorkwit, zakwaterowanie, kolacja.

  Piątek 11 sierpnia 2017 -Niedziela 20 sierpnia 2017 pobyt na Mazurach i nad morzem, zwiedzamy: Ryn, Mrągowo, Mikołajki, Pasym, Kętrzyn, Olsztyn, Giżycko i inne miejscowości związane z Reformacją i naszym Kościołem , także Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, w Mikołajkach lub w Giżycku w planie wycieczka statkiem, Święta Lipka, itp.

  W planie podczas pobytu na Mazurach 1 dniowa wycieczka nad morze do Stegny, lub Krynicy Morskiej lub do Gdańska, w zależności od wspólnych ustaleń i pogody

  Wstępny wyliczenie ilości pokonanych kilometrów: Lasowice W. – Warszawa ok. 300 km. Warszawa – Sorkwity ok. 200 km. Objazd po Mazurach ok. 350 km. Sorkwity - wycieczka nad morze ok. 200 km + powrót 200 km = 400 km. Sorkwity- Lasowice Wielkie 550 km. Pokonamy ok. 2000 km.

  Ważna informacja: Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zadeklarowanie woli wyjazdu do 31 grudnia 2016r. w miesiącu styczniu 2017 nastąpi podpisanie umowy na wyjazd i wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł. od osoby dorosłej i 200 zł. od dziecka. Pozostałe zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017r.

  Więcej informacji i zapisy: ks. Ryszard Pieron tel. 774148214 ryszard.pieron@luteranie.pl Organizator:
  Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury,
  Parafia Ewangelicko - Augsburska Lasowice Wielkie
  ks. Ryszard Pieron

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by