www.lasowice.euKim jesteśmy
Nazwa
Kościół Ewangelicko - Augsburski (Kościół Ewangelicki, Luterański)
Ewangelicko - ta część nazwy pochodzi od słowa Ewangelia, co znaczy, że w Kościele Ewangelicko - Augsburskim tylko Ewangelia jest podstawą i jedynym kryterium wiary.
Augsburski - bierze się od nazwy niemieckiego miasta Augsburg, gdzie w 1530 r. podczas zwołanego przez cesarza Niemiec sejmu zostało odczytane Wyznanie Wiary (zwane później Augsburskim Wyznaniem Wiary)
Hasła Reformacji
Reformacja niosła ze sobą przede wszystkim pragnienie reformy średniowiecznego Kościoła Zachodniego, starała się oczyścić go z niebiblijnych tradycji i zwyczajów. Służyły temu tzw. reformacyjne sola:

Sola Scriptura - jedynie Pismo - tylko Pismo Święte jest fundamentem i jedynym kryterium wiary
Sola gratia - jedynie łaska - tylko dzięki łasce Bożej zostaliśmy podźwignięci z grzechu i dostąpiliśmy usprawiedliwienia
Sola fide - jedynie wiara - tylko wiarą, nie uczynkami jesteśmy w stanie spotkać
Solus Chrystus - jedynie Chrystus - tylko Chrystus jest naszym Zbawicielem i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Sakramenty
Kościół Ewangelicko - Augsburski za sakrament uznaje czynność ustanowioną przez samego Chrystusa, która pod widzialnym znakiem zawiera obietnicę łaski Bożej. Uznajemy zatem dwa sakramenty: Sakrament Chrztu i Sakrament Ołtarza (Stołu Pańskiego, Komunii Świętej). W Kościele Ewangelicko - Augsburskim chrzczone są małe dzieci przez polanie głowy wodą.
Sakrament Ołtarza
Udzielany jest wiernym pod dwoma postaciami: chleba i wina zgodnie z ustanowieniem Jezusa. Ważnym wydarzeniem w życiu każdego ewangelika jest konfirmacja. Konfirmacja nie jest sakramentem, jednak odwołuje się do obu i wiąże je ze sobą. Konfirmacja jest uroczystością całego zboru, podczas której konfirmant potwierdza poprzez osobiste wyznanie wiarę w Trójjedynego Boga. Istotą konfirmacji jest zatem osobiste wyznanie wiary konfirmanta i ślubowanie wierności Bogu. Do konfirmacji przystępuje się zwyczajowo około 15 roku życia. Podczas uroczystości konfirmacji młodzież po raz pierwszy przystępuje do Sakramentu Ołtarza.
Spowiedź
W Kościele Ewanglickim praktykowana jest powszechna spowiedź wszystkich wiernych. Odbywa się zazwyczaj podczas nabożeństwa w czasie liturgii spowiedniej. Istnieje również możliwość spowiedzi indywidualnej, tzn. rozmowy duszpasterskiej z duchownym, która objęta jest tajemnicą spowiedzi. Spowiedzią jest również codzienne wyznawanie w modlitwie Panu Bogu swoich grzechów.

Nabożeństwo
Nabożeństwo ewangelickie nie jest powtórzeniem bezkrwawej ofiary Jezusa, lecz jest ofiarą darowaną ludziom przez Boga. Jest rozmową Boga ze swoimi wiernymi. Bóg przemawia do ludzi przez sakramenty i zwiastowane Słowo, wierni zwracają się do Boga w modlitwach i pieśniach.
Nabożeństwo luterańskie posiada dwa punkty kulminacyjne: kazanie i Sakrament Ołtarza (Komunię Św.)

Kościół

Kościół jest społecznością wszystkich wierzących, pośród których Słowo Boże wiernie jest nauczane i zwiastowane, a sakramenty udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową i zwierzchnikiem Kościoła jest Jezus Chrystus. Kościół Ewangelicki nie kanonizuje, nie uznaje świętych wyniesionych na ołtarze, nie modli się do świętych. Kościół jest społecznością świętych (szczerze i ufnie wierzących) w myśl starotestamentowego nakazu świętości: "Świętymi bądźcie, jak Ja, wasz Pan, jestem święty". W Kościele Maria uznawana jest za matkę Jezusa. Nie jest obdarzona specjalną czcią, nie jest podmiotem adoracji, modlitw, kultu. Dla ewangelików Maria jest przykładem pokory i posłuszeństwa Bogu.
gliwice


za www.ewangelicy.gliwice.pl

 3583 Czytań - Drukuj
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by