www.lasowice.euMł.Odzież-ówki

Ogłoszenia od Księży dla Młodzieży

Harmonogram spotkań

Jeśli nie zaznaczono inaczej, spotkania są od 16:00 do ok. 20:00, choć godzina zakończenia jest bardziej elastyczna.


Regulamin wycieczek

1. Relacje między uczestnikami:
 • 1. Szanujemy potrzebę prywatności,
 • 2. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,
 • 3. Dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,
 • 4. Nie stosujemy przemocy,
 • 5. Uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.
 • 6. Szanujemy się nawzajem,
 • 7. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.
 • 2. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
 • 1. Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek oraz bezwzględnie się do nich stosować.
 • 2. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.
 • 3. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, konduktor).
 • 4. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
 • 5. Nie oddalać się od grupy.
 • 6. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • 7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.
 • 8. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
 • 9. Dostosować się do obowiązujących w zwiedzanych obiektach regulaminów.
 • 10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 • 11. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 • 12. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
 • 13. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 • 3. Miejsce zakwaterowania:
 • 1. W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka,
 • 2. Zachowujemy ciszę nocną od godziny 22:00 do godz. 6:00.
 • 3. Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy.
 • 4. Obowiązuję zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!
 • 5. Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa.
 • TVP3 Katowice
  Chrześcijańska Telewizja Internetowa

  Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

  Kontakt
  Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
  Proboszcz: Ryszard Pieron
  ul. Odrodzenia 23,
  46-280 Lasowice Wielkie
  tel. 77 414 82 14
  lasowice@luteranie.pl
  pieron@escobb.com.pl
  Plan Nabożeństw
  SWIFT/BIC: BPKO PL PW
  IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
  Zapowiedzi

  Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by