Między nami sąsiadami & Jak dzielono i jednoczono Górny Śląsk

W ponadtysiącletniej historii dziejów Śląska wielokulturowość była zawsze obecna. Kolonizacja prowadzona przez Piastów śląskich zwiększała liczbę ludności niemieckiej w miastach i na wsi oraz w klasztorach żeńskich i męskich. Lokalne stolice książąt śląskich poza Opolem posługiwały się językiem niemieckim i otaczały się rycerstwem i duchowieństwem niemieckim. Wywoływało to niezadowolenie polskiej ludności – rycerstwa, mieszczan, duchowieństwa […]