Gmina rozwojowa

Rada Gminy Lasowice Wielkie postanowiła przystąpić do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla zurbanizowanych obszarów sołectw: Chudoba, Gronowice, Lasowice Wielkie, Trzebiszyn i Wędrynia. W dalszej kolejności planem objęto sołectwo Jasienie. Dysponowany przez gminę plan ogólny utracił ważność, natomiast pozostającymi w mocy, uprzednio sporządzonymi planami miejscowymi, dotąd objęto zaledwie 4 zespoły działek w Wędryni. Plany miejscowe, […]