Jak umorzyć zobowiązanie wobec Gminy?

1 września 2006 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lasowice Wielkie.1 Zastąpiła ona dotychczas obowiązujący w tej materii akt prawa miejscowego z 2004 r. Umorzenie następuje na wniosek dłużnika, a w […]