Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane

6 października 2006 r. weszła w życie uchwała lasowickich radnych, normująca sposób postępowania z bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta bezdomne, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Lasowice Wielkie, będą wyłapywane. Nastąpi to po stwierdzeniu, że pozostają one bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przypadku agresywności zwierząt, stwarzanie przez nie bezpośredniego […]