W Jasieniu czy w Jasieniach?

Spór rozstrzygnął prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, za pośrednictwem Internetowej Poradni Językowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://poradnia.polonistyka.uj.edu.pl/). Jasienie Nazwę miejscowości Jasienie w gminie Lasowice Wielkie poprawnie odmieniamy: 1. Mianownik (kto? co?) – Jasienie 2. Dopełniacz (kogo? czego?) – Jasieni 3. Celownik (komu? czemu?) – Jasieniom 4. Biernik (kogo? co?) – Jasienie 5. Narzędnik (z kim? […]