Nowy wójt i rada już formalnie

27 listopada 2006 r., podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie, Daniel Gagat został zaprzysiężony na nowego wójta gminy. Ślubowanie złożyli także radni V kadencji samorządu. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany w tajnym głosowaniu Jerzy Bawej, a wiceprzewodniczacym – Józef Kubica. Sołectwo Lasowice Małe w radzie reprezentuje Dariusz Jach. 6 grudnia 2006 r. Rada Gminy […]

Gminna ewidencja zabytków

Dwór w Lasowicach Małych, stan 2006 r. Ewidencjonowanie zabytków jest często ostatnią szansą opisania i utrwalenia znikających z naszego krajobrazu historycznych obiektów. W gminach powiatu kluczborskiego kończona jest aktualizacja zasobów i stanu zachowania obiektów zabytkowych. Obowiązująca od 2003 r. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami narzuciła na gminy m.in. obowiązek ewidencji zabytków (GEZ). […]