Przyszło nowe w Oleśnie

5 grudnia 2006 r. zaprzysiężono nowego burmistrza Olesna – Sylwestra Lewickiego (KWW Ziemia Oleska-Nasza Przyszłość). W uroczystej sesji Rady Miejskiej w Oleśnie uczestniczył m.in. wojewoda opolski – Bogdan Tomaszek. Jednocześnie z oficjalnej strony internetowej miasta zniknęła rubryka „Pytania do burmistrza”, aktywnie prowadzona dotąd przez Edwarda Flaka (Mniejszość Niemiecka). Nadal ta możliwość komunikacji występuje na stronie […]