Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

6 lutego 2007 r. (wtorek) odbyło się w Lasowicach Małych Zebranie Wiejskie, w trakcie którego przeprowadzono wybory Sołtysa oraz 3-osobowej Rady Sołeckiej. Przebieg wyborów nadzorowała Komisja w składzie: Janusz Brzęczek, Jerzy Foryś, Ryszard Skrzydeł. W głosowaniu udział wzięło 43 uprawnionych mieszkańców sołectwa (dla przybliżenia skali frekwencji wyborczej podajemy, że na czas wyborów samorządowych 2006 r. […]