Statystyki kluczborskiego PUP za 2006 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, pod którego podlegają obecnie mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie, opublikował sprawozdanie z działalności za rok 2006. Na koniec 2006 roku w rejestrach urzędu znajdowało się 3731 bezrobotnych, w tym 2303 kobiet oraz 367 osób z prawem do zasiłku. Ponadto 111 osób figurowało jako poszukujący pracy. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie […]