Ewangelicy w Kolonowskiem

Wielkie rody: Collona i Renard Początki Kolonowskich i jego dzisiejszej części – Fosowskich – są niemal takie same, jak Zawadzkich, jak i całego szeregu innych kolonii hutniczych, wyrosłych na ziemi strzeleckiej po objęciu w 1742 r. panowania nad Śląskiem przez Królestwo Pruskie.  Właścicielem dóbr strzeleckich był od 1750 r. Norbert hrabia Colonna. W 1752 r. […]

Ewangelicy w Biskupicach

Biskupice koło Olesna stanowią kolebkę luteranizmu na ziemi oleskiej. Przez pewien czas były też najważniejszym ośrodek tej wiary w tych stronach. W 1770 r. właścicielem Biskupic został ewangelik – Christian Gotlieb hrabia von Jordan (zm. 18 września 1811). Ponieważ część mieszkańców tej wioski była tego samego wyznania, jej nowy właściciel podjął starania o powołanie własnej […]

Proboszcz

ks. Ryszard Pieron ks. Ryszard Pieron Urodzony 29 sierpnia 1966 r. w Bielsku-Białej. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W trakcie studiów był wieloletnim współorganizatorem letnich obozów młodzieżowych w Sorkwitach i Istebnej oraz praktykantem w Ewangelickim Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie, a także w parafiach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Starym Bielsku, Bielsku i Goleszowie.  20 listopada […]

Kronika wydarzeń parafialnych

• 7 czerwca 2008 – Regionalne spotkanie młodzieży ewangelickiej Śląska Opolskiego w Lasowicach Małych. • 2 czerwca 2008 – Udział ks. Ryszarda Pierona w debacie pn. Od zrozumienia do akceptacji w MiGBP w Kluczborku.  • 27 maja 2008 – Udział ks. Ryszarda Pierona i Karoliny Jasickiej-Kolczyk w konferencji pn. Społeczeństwo obywatelskie przeciw antysemityzmowi w Warszawie. […]

Ewangelicy w Dobrodzieniu

Co najmniej od 1756 r. ewangelicy z Dobrodzienia uczęszczali na nabożeństwa do oddalonej o 13 km Molnej. 7 sierpnia 1768 r. objęła ich swym zasięgiem nowo powstała, odległa o 18 km parafia w Ozimku. Jej pierwszym duszpasterzem był pastor Johann Christian Richter. Parafia ta przez ponad pół wieku nie posiadała własnej świątyni, a nabożeństwa odprawiano […]

Kontakt z LDTiK

Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie ul. Odrodzenia 23, 46-280 Lasowice Małe Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury ul. Stawowa 19, 46-280 Lasowice Małe ks. Ryszard Pieron tel. 48 774 148 214 www.lasowice.eu pieron@escobb.com.pl SWIFT/BIC: BPKO PL PW IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390 Uwaga: Właścicielem rachunku bankowego jest Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie. Przy wpłatach […]

Kontakt z parafią

Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie ul. Odrodzenia 23, 46-280 Lasowice Małe Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury ul. Stawowa 19, 46-280 Lasowice Małe ks. Ryszard Pieron tel. 48 774 148 214 www.lasowice.eu pieron@escobb.com.pl SWIFT/BIC: BPKO PL PW IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390 Uwaga: Właścicielem rachunku bankowego jest Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie. Przy wpłatach […]