Szkoła ewangelicka w Zawadzkiem

Pierwotnie dzieci ewangelików z kolonii hutniczych w rejonie Zawadzkich uczęszczały do katolickiej szkoły powszechnej w tej miejscowości.  W 1846 r. udało się utworzyć ewangelicką szkołę rodzinną w Kolonowskiem. Próby takie podejmowano również w Zawadzkiem, jednak że nie przynosiły pożądanego rezultatu, zaniechano ich. Jedynie co udało się, to by lekcje religii prowadzone były dodatkowo przez ewangelickiego […]

Ewangelicy w Zawadzkiem

Epoka Fryderyka Wielkiego Zbliżając się od strony wschodniej, w miejscu gdzie trasa kolejowa Tarnowskie Góry – Opole w okolicach Kielczy napotyka płynącą w kierunku zachodnim Małą Panew, rozciągają się z północnej strony rzeki rozległe lasy, podczas gdy po stronie południowej, w kierunku Strzelec Opolskich, ubogie tereny są dość rzadko zaludnione. Przeważająca część ludności posługuje się […]

Szkoła ewangelicka w Kolonowskiem

Pierwotnie dzieci ewangelików z kolonii hutniczych założonych na włościach staniskich uczęszczały do katolickich szkół powszechnych w Staniszczach Wielkich i Kolonowskiem. Istniała wprawdzie od samego początku parafii w Ozimku szkoła ewangelicka w tej miejscowości, którą prowadził pastor Johann Richter, lecz trudno sobie wyobrazić, by uczniowie znieśli codzienną, pieszą drogę do niej, rzędu 10-13 km w jedną […]

Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie

Ja żyję i wy żyć będziecie J 14,19b Naszym Gościom życzymy udanego odpoczynku i Bożej opieki! Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie erygowana była pierwotnie na przełomie XVI i XVII w., po odbudowaniu przez luteran, najprawdopodobniej w 1599 r., spalonego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich. W skład parafii wchodziły wówczas jako filiały kościół pw. Jakuba […]